Český keyboard layout podle Davida Grudla pro linux.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
cz

README.md

linux-czech-keyboard-layout

Český keyboard layout podle Davida Grudla pro linux najdete v souboru cz.

David Grudl publikoval svůj keyboard layout pro Windows, ve kterém má v rámci jednoho layoutu dostupné české i programátorské znaky zároveň a nemusí tak přepínat z české na anglickou klávesnici a naopak.

Tento layout jsem si ve Windows oblíbil a proto jsem si ho vytvořil i při přechodu na linux.

S největší pravděpodobností se nejedná o 1:1 kopii s Davidovým layoutem. Šlo mi především o zachování horní řady kláves s diakritikou (resp. se shiftem nebo altgr) a dalších hojně používaných znaků, různé záludnosti jako např. shift+altgr+o jsem neřešil. Pokud budete chtít doladit, pošlete pull request.

Pro pochopení, jak dostat vlastní layout do linuxu, si přečtěte Howto: Custom keyboard layout definitions