Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

README.md

HotaVN

Web học mọi thứ online miễn phí! Link: https://hotavn.com/


Hợp tác kinh doanh với HotaVN

Nếu bạn muốn quảng cáo với HotaVN thì liên hệ qua email: hotavn.hotro@gmail.com

Chúng tôi sẽ chấp nhận những quảng cáo không liên quan đến bạo lực, phản động, khiêu dâm. Bạn có thể đặt quảng cáo trên những bài học của HotaVN hoặc trên những topic của HotaVN.

Nếu bạn muốn sử dụng api của HotaVN. liên hệ qua email: hotavn.hotro@gmail.com

API của HotaVN bao gồm:
  • Auto translate
  • Find english video
  • Text to speech
  • Giải toán
  • Tra từ điển
  • Lấy câu hỏi và đáp án
  • Get link kiếm tiền

Ủng hộ HotaVN

Donate: https://vrdonate.vn/hotavn Bạn có thể ủng hộ thẻ cào hoặc ủng hộ tiền bằng cách donate cho HotaVN qua link trên.

Giới thiệu nhiều người Bạn có thể giới thiệu HotaVN cho nhiều người người biết để HotaVN có nhiều thành viên hơn và có cộng đồng vui nhộn hơn.

Mua áo HotaVN Trở thành fan của HotaVN, bằng cách mua những chiếc áo chứa những hình ảnh độc đáo của HotaVn thể hiện bạn là thành viên của gia đình HotaVN :D. (Hiện chưa có chức năng này)

About

Hợp tác và ủng hộ HotaVN

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published