Functional programming exercises. Materials for a course in Sofia University.
Scheme Haskell Racket Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
assignments
exercises
lib
.gitignore
README.md

README.md

λ (2016/2017)

Тук са събрани помощни материали за упражненията по Функционално програмиране за специалност Компютърни науки през учебната 2016/2017 във ФМИ. Това хранилище спомага учебните занятия на 5-та и 6-та група на 2-ри поток (при Бойко Банчев), но може да бъде използвано от всички студенти, изучаващи Функционало програмиране във ФМИ.

Хранилището с кода от миналогодишния курс можете да намерите тук.

Кодът на Scheme е базиран на R6RS стандарта.

Структура

  • Материалите за различните упражнения (планове на разгледаното и решения на задачите) са в директорията /exercises.
  • Заданията за домашна работа и инструкции как да бъдат изпратени са в директорията /assignments.

В някои от директориите има скриптове на име run.sh. Те служат за изпълнение на тестовете за кода, публикуван тук.

Контакт

Мейлът ми е georgi@forkbomb.nl. Можете да ми пишете с всякакви въпроси, забележки и коментари, дори да не сте от групите на които преподавам.

За грешки

Ако откриете нещо, което според вас не е наред, не се притеснявайте да направите едно от следните неща:

Благодаря предварително!

Литература

Ресурсите по-долу са безплатни. Можете да намерите още препоръчана литература в анотацията на курса.

Scheme

Haskell