Receptář pro GitWorking workshop
Clone or download
hroncok Merge pull request #51 from martej/master
Oprava textu s ohledem na komentáře
Latest commit f6ed655 Oct 14, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
recepty
tests
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
README.md
receptar.py Nova oprava preklepu. Oct 13, 2018

README.md

Receptář pro GitWorking workshop

Projekt slouží k vytvoření receptáře nejenom pro účastníky kurzů a workshopů PyLadies a jejich organizátory.

Instalace

Pro instalaci receptáře není nic specifického potřeba krom několika bodů:

  • Mít nainstalovaný Python (např. z těchto stránek), ideálně ve verzi 3.6
  • Stáhnout si poslední verzi repozitáře z Githubu v zabaleném souboru ZIP nebo si jej můžete naklonovat (git clone) z adresy https://github.com/hroncok/receptar
    • V případě stažení souboru ZIP je potřeba jej rozbalit do vámi zvolené vybrané složky
    • Pro klonovaný repozitář pomocí clone rozbalování není nutné

Spuštění

Pro spuštění Receptáře potřebujete:

  • V příkazové řádce změnit aktuální složku na takovou, do níž jste rozbalili stažený ZIP či v níž naklonovaný repozitář z Githubu pomocí clone
  • V příkazové řádce či terminálu spustit příkaz máte-li nainstalovaný Python ve verzi 3.6 a vyšší
$ python3 receptar.py

Aktuální verzi Pythonu, který máte nainstalovaný, můžete určit spuštěním

$ python3 --version

Návod

Po spuštění programu a vypsání všech receptů si je můžete postupně projít a pokud je to alespoň trochu možné, tak dodržovat doporučené postupy uvedené v receptech. Autoři receptáře nenesou zodpovědnost za újmu způsobenou nedodržením doporučených postupů.

Testy

Jak spustit testy:

$ python3 -m pytest tests

Testování by bylo fajn, nicméně nemáme na něj dostatečnou lidskou kapacitu. Můžeš se zapojit do rozvoje projektu a testy nám pomoci připravit.

Zapojení se do tvorby

Pokud byste měli zájem se podílet na spolutvorbě tohoto Receptáře, napište prosím soukromou zprávu autorovi projektu @hroncok či proveďte u sebe lokální změny a zašlete Pull request na původní projekt. Autoři budou velmi rádi za jakékoliv kontruktivní návrhy, které vylepší stávající úroveň Receptáře k lepšímu .

Autoři projektu

Původním autorem a majitelem projektu je @hroncok, pod jehož dohledem je receptář udržován. Dalšími autorkami a autory jsou účastníci workshopů a různých eventů od PyLadies.

Licence

Protože samozřejmě víme jak moc je důležité duševní vlastnictví a jeho ochrana, tak i tento projekt je chráněn licencí. Používáme licenci MIT (více na odkaz)