Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README
add_votes.pl
convertpdf.sh
freq_dis.R
gft_add_icon.pl
idkomisji_teryt_nrobwodu.csv
join_komitety_adresy.pl
kandydaci_obwody_wyniki.csv.gz
kandydaci_obwody_wyniki.pl
kody_adresy_wspolrzedne.csv
komisje-frekwencja-pe2014.pdf
komisje-frekwencja-pe2014.pdf.pdf_00.png
komisje-frekwencja-pe2014.pdf.pdf_02.png
komisje-frekwencja-ws2014-coords-icons.csv
komisje-frekwencja-ws2014-coords.csv
komisje-frekwencja-ws2014.csv
komisje-frekwencja-ws2014.pdf
komisje-frekwencja-ws2014.pdf.pdf_00.png
komisje-frekwencja-ws2014.pdf.pdf_01.png
komisje-frekwencja2015.pdf
komisje-frekwencja2015.pdf.pdf_00.png
komisje-frekwencja2015.pdf.pdf_01.png
komisje_komitety7_wyniki.csv
komisje_komitety_wyniki.pl
komisje_okregowe_Ids.csv
komitety.csv
korelacje_wyniki_wg_powiatow.csv
korelacje_wyniki_wg_powiatow0s.csv
pgnw_correlations.R
ws2014_votes_freq_coords_icons.csv

README

perl kandydaci_obwody_wyniki.pl ALL.txt > kandydaci_obwody_wyniki.csv
awkF 'NF != 5 { print $0}' kandydaci_obwody_wyniki.csv

Sprawdzenie:
=============
awkF '$4 !~ /[0-9]/ {print $0}' kandydaci_obwody_wyniki.csv
okr;numer;kto;komitet;glosy
021902_4302_42049;5; ;;0

jeden anonim się trafił !

komisje_komitety7_wyniki.csv
----------------------------
nrk -- numer komisji
teryt -- numert teryt
nro -- numer komisji okręgowej
adres -- adres komisji
lwug;lkw;lkwzu;lgnw;lgw;freq;pgnw -- wybory do PE 2014
  lwug      -- liczba wyborców uprawnionych do głosowania
  lkw       -- liczba kart ważnych
  lkwzu      -- liczba kart wyjętych z urny
  lgnw      -- liczba głosów nieważnych
  lgw       -- liczba głosów ważnych
  freq      -- frekwencja (lkw/lwug lub -99 jeżeli nie da się obliczyć)
  pgnw      -- procent głosów nieważnych (lgnw/lkw lub -99 jeżeli nie da się obliczyć)

lwug15;lkw15;lkwzu15;lgnw15;lgw15;freq15;pgnw15 -- 
lwug14;lkw14;lkwzu14;lgnw14;lgw14;freq14;pgnw14 -- jw dla wyborów do sejmików woj 2014

psl;dbezp;pis;po;rn;sld;npjkm -- wyniki PSL, Demokr.Bezp, PIS itd dla wyborów do sejmików woj 2014

Lista numerów komitetów
=======================
awkF '{print $4}' kandydaci_obwody_wyniki.csv | sort -u

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
3
4
5
6
7
8
9
komitet

=====================================================================
Zbiorcze wyniki odczytane ze strony http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/
==== Zachodnio-Pomorskie ============================================

Nr listy 	Skrót nazwy komitetu wyborczego 	Liczba głosów na listy w okręgach 	razem 	podgląd
1	2	3	4	5	
1 	Komitet Wyborczy PSL 	8 986	27 139	22 957	19 176	20 530	98 788	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	1 190	960	1 603	0	0	3 753	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	28 611	12 030	16 951	15 863	19 135	92 590	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	41 110	20 826	33 527	33 134	24 668	153 265	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	1 758	1 416	1 510	1 514	1 772	7 970	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	12 629	9 703	12 338	12 396	9 646	56 712	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	4 974	2 088	3 465	3 014	2 751	16 292	Kandydaci	
8 	Bezpartyjni KWW Pomorze Zachodnie 	19 679	6 380	6 206	6 333	8 720	47 318	Kandydaci	
9 	KW Twój Ruch 	0	0	0	1 684	0	1 684	Kandydaci	
10 	KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność 	560	0	0	0	0	560	Kandydaci	
11 	KW Szczecińskie Towarzystwo Strzeleckie 	988	0	0	0	0	988	Kandydaci	
Podsumowanie 	120 485	80 542	98 557	93 114	87 222	479 920

==== Pomorskie ======================================================

Nr listy 	Skrót nazwy komitetu wyborczego 	Liczba głosów na listy w okręgach 	razem 	podgląd
1	2	3	4	5	
1 	Komitet Wyborczy PSL 	29 708	24 648	7 390	30 555	23 453	115 754	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	2 706	2 609	2 243	1 909	0	9 467	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	28 561	43 354	36 242	31 329	15 883	155 369	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	49 607	79 065	66 159	45 690	30 006	270 527	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	2 544	2 785	1 915	2 485	2 106	11 835	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	12 404	10 237	9 628	8 175	11 195	51 639	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	5 393	9 930	6 605	4 014	3 752	29 694	Kandydaci	
8 	KW Liga Polskich Rodzin 	2 085	2 632	1 020	2 195	1 402	9 334	Kandydaci	
9 	KW Twój Ruch 	2 539	2 941	1 744	1 400	1 712	10 336	Kandydaci	
Podsumowanie 	135 547	178 201	132 946	127 752	89 509	663 955

==== warmińsko-mazurskie =============================================

1 	Komitet Wyborczy PSL 	26 859	47 069	23 210	21 640	40 548	159 326	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	1 298	0	1 239	694	0	3 231	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	17 685	13 575	20 991	12 657	16 005	80 913	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	27 887	17 985	31 457	19 522	18 610	115 461	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	1 462	1 589	1 221	1 467	1 486	7 225	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	9 297	6 715	8 774	5 983	5 713	36 482	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	3 990	2 546	2 771	2 209	3 279	14 795	Kandydaci	
8 	KW Twój Ruch 	0	0	0	1 339	1 742	3 081	Kandydaci	
9 	KWW VIP 	1 274	2 236	1 910	0	0	5 420	Kandydaci	
10 	KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność 	1 842	0	942	814	0	3 598	Kandydaci	
Podsumowanie 	91 594	91 715	92 515	66 325	87 383	429 532

===== podlaskie ====================================================================

Nr listy 	Skrót nazwy komitetu wyborczego 	Liczba głosów na listy w okręgach 	razem 	podgląd
1	2	3	4	
1 	Komitet Wyborczy PSL 	4 485	40 812	29 144	33 640	108 081	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	840	778	771	1 017	3 406	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	35 303	24 827	30 074	41 887	132 091	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	31 358	19 048	10 868	26 822	88 096	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	1 856	1 441	845	2 962	7 104	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	7 871	4 522	3 567	10 728	26 688	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	4 497	2 827	3 435	3 615	14 374	Kandydaci	
8 	KWW Platforma Samorządowa 	354	360	186	524	1 424	Kandydaci	
9 	KW Samoobrona 	123	1 113	623	1 018	2 877	Kandydaci	
10 	KWW Podlaskie Forum Samorządowe 	752	517	310	902	2 481	Kandydaci	
11 	KW Twój Ruch 	909	621	364	1 491	3 385	Kandydaci	
12 	KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność 	0	1 424	875	0	2 299	Kandydaci	
Podsumowanie 	88 348	98 290	81 062	124 606	392 306

===== mazowieckie =======================================================================

Nr listy 	Skrót nazwy komitetu wyborczego 	Liczba głosów na listy w okręgach 	razem 	podgląd
1	2	3	4	5	6	7	
1 	Komitet Wyborczy PSL 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
8 	KWW Centrum Społecznej Demokracji 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
9 	KW Twój Ruch 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
10 	KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
11 	KW Narodowego Odrodzenia Polski 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
12 	KW Związku Słowiańskiego 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
13 	KW Samoobrona 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
14 	KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
15 	KW Oburzeni 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
16 	KWW WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
17 	Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
18 	Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
19 	KWW PJP 	0	0	0	0	0	0	0	0	Kandydaci	
Podsumowanie 	0	0	0	0	0	0	0	0

===== kujawsko-pomorskie ===========================================================================

Nr listy 	Skrót nazwy komitetu wyborczego 	Liczba głosów na listy w okręgach 	razem 	podgląd
1	2	3	4	5	6	
1 	Komitet Wyborczy PSL 	5 871	34 065	24 676	9 429	36 535	35 043	145 619	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	726	0	0	0	0	0	726	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	26 445	20 570	20 131	20 071	16 675	22 685	126 577	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	32 604	30 601	27 847	56 698	20 860	26 886	195 496	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	1 103	1 513	831	962	0	1 358	5 767	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	22 392	9 381	6 146	7 015	10 660	17 724	73 318	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	4 987	4 058	2 197	3 281	3 064	3 434	21 021	Kandydaci	
8 	KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność 	592	1 249	1 179	587	1 729	1 237	6 573	Kandydaci	
9 	KW Twój Ruch 	881	1 221	1 017	1 068	2 260	2 165	8 612	Kandydaci	
10 	KW Samoobrona 	124	782	2 544	413	1 751	1 897	7 511	Kandydaci	
11 	KW P-PZN 	235	1 111	517	578	949	1 452	4 842	Kandydaci	
12 	KWW"MR" 	588	0	0	0	0	0	588	Kandydaci	
13 	KWW Porozumienie Obywatelskie 	0	0	712	0	0	0	712	Kandydaci	
14 	Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna 	0	0	1 045	0	0	0	1 045	Kandydaci	
Podsumowanie 	96 548	104 551	88 842	100 102	94 483	113 881	598 407

====== Wielkopolskie =====================================================================

Nr listy 	Skrót nazwy komitetu wyborczego 	Liczba głosów na listy w okręgach 	razem 	podgląd
1	2	3	4	5	6	
1 	Komitet Wyborczy PSL 	8 387	41 696	37 007	46 795	66 164	54 207	254 256	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	1 946	2 491	2 970	0	0	0	7 407	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	33 734	27 920	40 083	31 264	35 185	27 004	195 190	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	51 618	46 720	55 456	22 465	39 257	38 004	253 520	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	1 243	2 320	2 835	1 479	1 546	2 327	11 750	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	18 623	17 280	17 476	21 193	16 672	20 045	111 289	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	7 356	6 282	8 381	4 843	6 356	6 635	39 853	Kandydaci	
8 	KW Twój Ruch 	2 620	2 045	2 795	1 868	2 930	2 349	14 607	Kandydaci	
9 	KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska 	19 187	10 109	20 192	3 713	9 537	11 589	74 327	Kandydaci	
10 	KW Samoobrona 	317	1 909	1 184	1 040	1 940	1 989	8 379	Kandydaci	
11 	KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność 	562	1 558	2 185	1 182	0	0	5 487	Kandydaci	
12 	KW Narodowego Odrodzenia Polski 	334	0	0	0	0	1 809	2 143	Kandydaci	
13 	KWW Lista Bogdana Grobelnego 	641	2 359	2 277	0	681	0	5 958	Kandydaci	
14 	KW "Ojcowizna" RP 	0	0	0	0	1 237	0	1 237	Kandydaci	
Podsumowanie 	146 568	162 689	192 841	135 842	181 505	165 958	985 403

===== lubuskie

Nr listy 	Skrót nazwy komitetu wyborczego 	Liczba głosów na listy w okręgach 	razem 	podgląd
1	2	3	4	5	
1 	Komitet Wyborczy PSL 	15 079	15 624	9 915	10 874	14 929	66 421	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	427	0	0	0	0	427	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	13 006	9 195	6 992	10 388	9 485	49 066	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	21 819	10 504	8 113	18 686	14 490	73 612	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	881	1 080	682	581	755	3 979	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	9 280	13 527	8 520	5 903	5 860	43 090	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	2 035	1 714	1 161	1 594	1 511	8 015	Kandydaci	
8 	KWW Lepsze Lubuskie - Bezpartyjny Samorząd 	5 762	6 671	7 925	3 448	10 824	34 630	Kandydaci	
9 	KWW Bezpartyjni Aktywni Kompetentni 	2 195	1 256	770	596	1 162	5 979	Kandydaci	
10 	KWW Nowy Ład 	455	504	325	280	239	1 803	Kandydaci	
11 	KW Twój Ruch 	662	0	872	500	1 050	3 084	Kandydaci	
Podsumowanie 	71 601	60 075	45 275	52 850	60 305	290 106

===== Dolnośląskie =====================================================================

Nr listy 	Skrót nazwy komitetu wyborczego 	Liczba głosów na listy w okręgach 	razem 	podgląd
1	2	3	4	5	
1 	Komitet Wyborczy PSL 	9 860	43 055	29 589	24 111	28 593	135 208	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	1 270	0	0	0	0	1 270	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	43 756	40 855	37 133	27 601	39 174	188 519	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	58 730	70 540	72 072	42 953	32 763	277 058	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	1 707	2 209	2 785	3 401	1 811	11 913	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	12 524	11 462	23 485	21 944	15 459	84 874	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	7 582	6 996	7 419	4 896	5 240	32 133	Kandydaci	
8 	KW Narodowego Odrodzenia Polski 	427	1 439	933	822	1 362	4 983	Kandydaci	
9 	KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 	29 941	14 109	20 738	12 235	24 393	101 416	Kandydaci	
10 	KW Twój Ruch 	1 930	2 026	3 369	1 855	2 193	11 373	Kandydaci	
11 	KWW „Nasza Gmina Lubawka-Kalwaria Lubawska” 	0	0	0	1 446	0	1 446	Kandydaci	
Podsumowanie 	167 727	192 691	197 523	141 264	150 988	850 193

opolskie ==========================================================================

Nr listy 	Skrót nazwy komitetu wyborczego 	Liczba głosów na listy w okręgach 	razem 	podgląd
1	2	3	4	5	
1 	Komitet Wyborczy PSL 	8 649	12 772	8 569	9 332	22 287	61 609	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	893	0	0	0	0	893	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	10 404	7 560	5 139	8 851	15 239	47 193	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	21 321	13 678	11 524	10 298	14 440	71 261	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	846	0	403	457	0	1 706	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	5 400	5 424	3 309	3 528	8 972	26 633	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	2 262	1 692	2 260	1 771	3 100	11 085	Kandydaci	
8 	KWW Mniejszość Niemiecka 	14 421	5 848	10 929	10 691	0	41 889	Kandydaci	
9 	KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność 	472	316	0	317	1 488	2 593	Kandydaci	
10 	KWW Gospodarne Opolskie 	1 251	2 389	2 134	2 259	2 481	10 514	Kandydaci	
11 	KW Ruch Autonomii Śląska 	1 622	991	1 459	903	727	5 702	Kandydaci	
Podsumowanie 	67 541	50 670	45 726	48 407	68 734	281 078

===== łódzkie ====================================================================

Nr listy 	Skrót nazwy komitetu wyborczego 	Liczba głosów na listy w okręgach 	razem 	podgląd
1	2	3	4	5	
1 	Komitet Wyborczy PSL 	11 771	42 047	62 842	47 323	55 063	219 046	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	1 718	1 510	2 795	2 566	1 163	9 752	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	54 776	30 187	50 492	51 826	35 322	222 603	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	94 053	29 216	41 359	32 825	19 351	216 804	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	2 360	1 755	2 535	2 695	1 288	10 633	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	23 304	11 132	14 824	14 740	9 032	73 032	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	8 261	4 151	6 026	5 640	4 061	28 139	Kandydaci	
8 	KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność 	697	0	977	0	880	2 554	Kandydaci	
9 	KWW Rolnika Marka Wojtery 	433	2 061	1 401	1 155	670	5 720	Kandydaci	
10 	KW Samoobrona 	364	1 225	2 639	1 610	1 023	6 861	Kandydaci	
11 	KW Twój Ruch 	3 768	2 373	2 245	3 050	1 373	12 809	Kandydaci	
12 	KWW Zawsze Razem 	0	0	0	0	2 033	2 033	Kandydaci	
Podsumowanie

==== świętokrzyskie ===============================================================

Nr listy 	Skrót nazwy komitetu wyborczego 	Liczba głosów na listy w okręgach 	razem 	podgląd
1	2	3	4	
1 	Komitet Wyborczy PSL 	59 519	27 887	53 096	73 480	213 982	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	0	0	1 328	0	1 328	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	27 515	28 098	39 850	20 154	115 617	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	15 919	19 434	21 455	8 440	65 248	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	1 664	1 538	1 584	1 049	5 835	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	8 443	10 044	16 255	5 307	40 049	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	3 574	3 260	6 308	2 471	15 613	Kandydaci	
8 	KW Samoobrona 	0	800	450	659	1 909	Kandydaci	
9 	KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność 	1 106	923	714	416	3 159	Kandydaci	
Podsumowanie 	117 740	91 984	141 040	111 976	462 740


===== lubelskie ===================================================================

Nr listy 	Skrót nazwy komitetu wyborczego 	Liczba głosów na listy w okręgach 	razem 	podgląd
1	2	3	4	5	
1 	Komitet Wyborczy PSL 	9 057	85 457	55 700	37 592	48 320	236 126	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	720	2 280	1 642	0	1 510	6 152	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	38 605	70 038	39 061	32 997	51 417	232 118	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	38 641	28 695	14 974	35 119	22 161	139 590	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	3 172	4 179	2 543	2 632	2 620	15 146	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	6 669	10 141	17 504	7 114	9 080	50 508	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	4 088	7 757	3 363	4 025	4 591	23 824	Kandydaci	
8 	Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna 	0	0	1 370	0	1 329	2 699	Kandydaci	
9 	KW Narodowego Odrodzenia Polski 	217	847	0	883	529	2 476	Kandydaci	
10 	KW Liga Polskich Rodzin 	400	1 761	928	763	2 064	5 916	Kandydaci	
11 	KW Samoobrona 	0	1 513	0	1 176	0	2 689	Kandydaci	
12 	KW Twój Ruch 	1 283	1 934	979	1 515	1 684	7 395	Kandydaci	
13 	KWW "NASZE LUBELSKIE" 	0	3 511	0	0	0	3 511	Kandydaci	
Podsumowanie 	102 852	218 113	138 064	123 816	145 305	728 150


==== śląskie =============================================================================

Nr listy 	Skrót nazwy komitetu wyborczego 	Liczba głosów na listy w okręgach 	razem 	podgląd
1	2	3	4	5	6	7	
1 	Komitet Wyborczy PSL 	33 127	16 434	21 564	27 577	12 539	39 080	27 889	178 210	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	1 806	2 520	1 973	2 455	2 165	2 122	3 524	16 565	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	64 357	52 490	62 695	38 789	30 752	44 477	44 677	338 237	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	56 249	59 114	59 877	52 635	52 718	30 016	56 507	367 116	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	3 145	2 743	3 267	2 444	2 239	2 870	3 865	20 573	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	13 664	13 881	15 132	10 981	11 992	32 144	42 395	140 189	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	7 750	7 718	7 680	6 805	5 419	8 218	10 120	53 710	Kandydaci	
8 	KW Oburzeni 	0	1 564	1 232	1 488	1 465	0	1 797	7 546	Kandydaci	
9 	KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność 	1 624	1 184	1 541	874	884	861	1 225	8 193	Kandydaci	
10 	KW Inicjatywa Obywatelska 	0	2 150	1 428	4 439	1 618	1 695	0	11 330	Kandydaci	
11 	KWW Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego 	19 746	6 529	4 033	9 837	4 520	5 924	12 039	62 628	Kandydaci	
12 	KWW Jedyne Takie Województwo 	0	805	0	0	0	1 183	1 037	3 025	Kandydaci	
13 	KW Samoobrona 	0	0	0	0	0	695	868	1 563	Kandydaci	
14 	KWW Platforma Oburzonych 	0	1 097	1 033	948	820	0	1 110	5 008	Kandydaci	
15 	KWW Mniejszości na Śląsku 	854	2 091	2 913	2 720	1 516	0	0	10 094	Kandydaci	
16 	KW Twój Ruch 	1 766	1 941	2 666	1 657	1 119	0	0	9 149	Kandydaci	
17 	KW Ruch Autonomii Śląska 	2 888	27 865	21 973	15 953	25 530	1 099	1 823	97 131	Kandydaci	
18 	KWW Porozumienie Prawicy 	1 073	0	0	936	0	1 188	0	3 197	Kandydaci	
19 	KW Liga Polskich Rodzin 	1 666	1 853	1 620	1 523	1 233	1 251	1 534	10 680	Kandydaci	
20 	KWW Lewica Zagłębia 	0	0	0	0	0	0	1 560	1 560	Kandydaci	
21 	KW Narodowego Odrodzenia Polski 	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107	Kandydaci	
22 	KWW Przystojnego Grzegorza Kołka 	0	0	0	0	0	0	983	983	Kandydaci	
23 	KWW PZD 	0	0	0	0	0	0	1 168	1 168	Kandydaci	
Podsumowanie 	209 715	201 979	210 627	182 061	156 529	173 930	214 121	1 348 962


===== małopolskie ==================================================================================

Nr listy 	Skrót nazwy komitetu wyborczego 	Liczba głosów na listy w okręgach 	razem 	podgląd
1	2	3	4	5	6	
1 	Komitet Wyborczy PSL 	30 612	44 249	16 507	40 120	40 044	43 003	214 535	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	1 427	1 618	3 969	0	1 409	1 379	9 802	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	34 675	50 907	71 157	80 966	75 550	79 602	392 857	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	40 838	41 623	95 603	46 248	43 641	34 502	302 455	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	2 089	2 003	3 230	3 707	2 637	2 916	16 582	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	11 487	4 944	13 538	8 000	7 064	5 750	50 783	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	5 641	6 855	15 410	8 187	8 065	6 876	51 034	Kandydaci	
8 	KW Liga Polskich Rodzin 	1 244	1 184	1 638	2 633	0	1 425	8 124	Kandydaci	
9 	KW Samoobrona 	740	787	0	0	0	0	1 527	Kandydaci	
10 	KW Twój Ruch 	1 558	1 056	3 150	1 843	1 413	1 045	10 065	Kandydaci	
11 	KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność 	1 202	1 411	1 491	1 171	1 711	1 976	8 962	Kandydaci	
12 	KWW "NASZ REGION" 	0	0	0	3 561	0	0	3 561	Kandydaci	
Podsumowanie 	131 513	156 637	225 693	196 436	181 534	178 474	1 070 287	 	


====== podkarpackie ================================================================

Nr listy 	Skrót nazwy komitetu wyborczego 	Liczba głosów na listy w okręgach 	razem 	podgląd
1	2	3	4	5	
1 	Komitet Wyborczy PSL 	28 441	34 938	27 768	42 093	44 851	178 091	Kandydaci	
2 	KW Demokracja Bezpośrednia 	0	0	0	0	1 627	1 627	Kandydaci	
3 	KW Prawo i Sprawiedliwość 	80 977	65 604	47 934	55 610	68 967	319 092	Kandydaci	
4 	KW Platforma Obywatelska RP 	34 839	13 320	16 502	21 240	26 328	112 229	Kandydaci	
5 	KWW Ruch Narodowy 	2 949	3 202	2 848	4 621	3 189	16 809	Kandydaci	
6 	KKW SLD Lewica Razem 	12 313	11 918	9 397	10 176	10 538	54 342	Kandydaci	
7 	KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 	6 868	4 097	7 448	4 234	6 072	28 719	Kandydaci	
8 	KW Twój Ruch 	1 333	1 419	1 550	2 616	1 039	7 957	Kandydaci	
9 	KW "Ojcowizna" RP 	648	1 169	0	0	0	1 817	Kandydaci	
10 	KW Oburzeni 	1 329	0	0	0	0	1 329	Kandydaci	
11 	KWW Przyszłość 	0	0	0	1 713	0	1 713	Kandydaci	
12 	Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie 	0	584	0	0	0	584	Kandydaci	
13 	KWW "Razem dla Podkarpacia" 	3 105	0	0	0	0	3 105	Kandydaci	
14 	Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna 	0	1 291	0	0	0	1 291	Kandydaci	
15 	KW Narodowego Odrodzenia Polski 	618	0	0	0	0	618	Kandydaci	
16 	KW Samoobrona 	0	0	0	0	879	879	Kandydaci	
Podsumowanie 	173 420	137 542	113 447	142 303	163 490	730 202


Dane dotyczące liczby uprawnionych:

Województwo  Liczba obwodów ; Upr.do głosowania
dolnośląskie 	1 950 	2 320 813 
kujawsko-pomorskie 	1 656 	1 643 629 
lubelskie 	1 900 	1 748 427 
lubuskie 	719 	808 415 
łódzkie 	1 846 	2 037 184 
małopolskie 	2 450 	2 651 052 
mazowieckie 	3 585 	4 186 508 
opolskie 	894 	815 078 
podkarpackie 	1 802 	1 719 995 
podlaskie 	960 	961 511 
pomorskie 	1 435 	1 770 264 
śląskie 	2 802 	3 665 146 
świętokrzyskie 	972 	1 042 388 
warmińsko-mazurskie 	1 125 	1 148 875 
wielkopolskie 	2 219 	2 720 856 
zachodniopomorskie 	1 120 	1 351 725