Statystyka: materiały do ćwiczeń (i wykładów)
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Fin_Cons_Exp_GDP.xls
Mleko_und_krowy.csv
Nazi_vs_Communists.ods
PUBL_pbs_mieszkania_91_11.xls
README
lista_poslow_7_kadencji_3.csv
lista_poslow_7k_SLD_vs_RP-1.ods
lista_poslow_7k_SLD_vs_RP-hist.ods
lista_poslow_7k_SLD_vs_RP-hist2.ods
lista_poslow_7k_SLD_vs_RP.ods
moving_ave.ods
rwc_1999.csv
skup_krowy_plon.xls
t-mobile_1.csv
t-mobile_2.csv
uboats_build_and_sunk.csv

README

Statystyka: materiały do ćwiczeń (ew. wykładów)

Zbiory danych
-------------
Uwaga: najlepiej ściągnąć wszystko jako plik ZIP (jest guzik do tego na stronie--proszę spojrzeć uważnie)

PUBL_pbs_mieszkania_91_11.xls -- mieszkania oddane do użytku w PL
Mleko_und_krowy.csv      -- skup mleka/pogłowie krów w PL (19
skup_krowy_plon.xls      -- skup mleka/pogłowie krów w PL (bardziej szczegółowe dane)
Fin_Cons_Exp_GDP.xls     -- wydatki konsumpcyjne jako % PKB
uboats_build_and_sunk.csv   -- niemieckie łodzie podwodne zbudowane;oddane do służby;zatopione

lista_poslow_7_kadencji_3.csv -- lista posłów 7 kadencji
rwc_1999.csv         -- lista zawodników biorących udział w Pucharze Świata w Rugby 1999
t-mobile_1.csv        -- polska 1 liga (sezon 2011/12 jesień)
t-mobile_1.csv        -- polska 2 liga (sezon 2011/12 jesień)