Perl/bash scripts for Digitemp
Perl Shell
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.digitemp_sensor_names.rc
README
dt2ht.pl
dt2ht_example.sh
dt2png_example.sh
dt_print_example.sh
dt_try.cgi
dt_try_example.sh

README

Skrypty do obsługi programu DigiTemp do rejestrowania temperatury z wykorzystaniem
układów FT232RL/DS2480B oraz czujników DS18B20
=============================================
tomasz przechlewski, 2011


dt2ht.pl -- Formatuj log programu Digitemp do HTML/wykresu PNG
dt2ht_example.sh -- Odczytaj temperaturę z sensorów a następnie uruchom w odpowiedni sposób dt2ht.pl
dt_print_example.sh -- Uruchom w odpowiedni sposób dt2ht.pl bez odczytu sensorów
dt_try.cgi  -- Skrypt CGI odczytujący temperaturę z sensorów/sensora
dt2png_example.sh -- Przykład uruchmienia dt2ht.pl: generuje wykresy PNG dla 30 dniowej śr. ruchomej
dt_try_example.sh -- Uruchamia w odpowiedni sposób Digitemp; wynik wyświetla na ekranie
.digitemp_sensor_names.rc -- plik konfiguracyjny (używany przez dt_try.cgi)

Uwaga: skrypty bynajmniej nie są `ready2use' ale wymagają adaptacji...
Przykład jest tutaj: http://pinkaccordions.homelinux.org/stats/digitemp.html
==