Skip to content

htmlfactorycz/grunt-frontend-starter

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
dev
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přednastavené vývojářské prostředí pro pohodlný a efektivní vývoj webů. Je vhodný pro frontend kodéry, kteří potřebuji dokonalou souhru html, css a js. Nevyžaduje konfiguraci a je připraven k použití „na dva příkazy“

Základní informace a vlastnosti

 • SCSS
 • integrovaný bootstrap
 • html a php podpora
 • automatické optimalice obrázků a všech textových souborů
 • jQuery
 • Browsersync
 • svgstore
 • produkční build

❗️ Požadavky

🚀 Rychlý start

git clone https://github.com/htmlfactorycz/grunt-frontend-starter

cd grunt-frontend-starter

npm install

Tím se projekt nainstaluje a je připraven k použití. Budete potřebovat jen 2 příkazy:

grunt develop

Spustí vyvojářský server. Hlídá soubory, kompiluje a aktualizuje prohlížeč když se něco změní.

grunt build

Prožene celý projekt různými optimalizacemi a vytvoří složku dist, která je určená pro vložení do produkce (ostrý web).

🧐 Struktura projektu

	.
	├── node_modules
	├── dev
	├── .gitignore
	├── LICENSE
	├── package-lock.json
	├── package.json
	├── README.md
	├── dist
	├── gruntfile.js
	└── podklady
 1. /node_modules: sloužka, kde se nacházejí všechny moduly a pluginy (npm packages), které používá projekt. Do této složky nikdy nezasahujeme a je generováná automatický.

 2. /dev: složka ve které se nacházejí veškeré soubory, vztahující se k webu, který vidíme v prohlížeči. Je pro nás nejdůležitější složkou a při vývoji pracujeme pouze s ni.

 3. .gitignore: soubor, který říká gitu, které soubory má ignorovat.

 4. LICENSE: Grunt frontend starter je pod MIT licenci.

 5. package-lock.json: automatický generováný soubor, který obsahuje informace o použitých modulech (dependency). Do tohoto souboru nikdy nezasahujeme.

 6. package.json: hlavním souborem pro Node.js projekty, který obsahuje informace o názvu projektu, autorovi. Díky němu npm ví, jaké moduly má nainstalovat.

 7. README.md: soubor, který najdeš skoro v každém adresáři. Obsahuje užitečné informace a doporučení.

 8. /dist: tato složka je generováná automatický. Obsahuje naše soubory ze složky dev v optimalizované podobě. Automatické spuštění serveru (browsersync) se spouští z této složky. Do této složky bys ručně neměl zasahovat - uprav složku dev, aby se to propsalo do dist.

 9. gruntfile.js: soubor obsahujicí veškeré automatizace (hlídání souborů, minifikace, optimalizace). Pro pokročilé uživatele může být rozšiřitelným o další nástroje a automatizace.

 10. /podklady: tato složka je volitelná a jeji obsah je ignorován gitem. Dáváme zde jakoukoliv dokumentaci (grafiku, texty apod)

💻 Struktura dev

Hlavní myšlenka je taková, že vývoj probíhá výhradně ve složce dev. Všechno co chcete dostat do produkce by mělo existovat v dev složce. Do složky dist byste nikdy zasahovat neměli. dev složka by vždy měla zůstat v kořenovém adresáři, naopak dist složku můžeme změnit na jakoukoliv jinou, například na wordpress/wp-content/themes/dist/ pokud web pak implementujete na wordpress.

A protože ve složce dev budeme trávit nejvíce času. podíváme se na ni pod drobnohledem.

	.
	└── dev
		├── app
			└── components
		├── images
		└── assets
			├── icons
			├── sass
			├── js
			├── fonts
			└── favicons
 1. dev: kořenový adresář
 2. dev/app: zde pracujeme s .html, popřípadě .php soubory
 3. dev/app/components: zde vytváříme znovupoužitelné html bloky,které potom importujeme
 4. dev/images: zde patří veškeré obrázky použité na webu. V budoucnu se tyto obrázky vloží přes použitý CMS admin
 5. dev/assets: patří sem soubory, které se vztahuji k vývoji. Tyto soubory nelze ovlivnit skrz admin
 6. dev/assets/icons: svg ikonky, které jsou vloženy inline a mění svou barvu v závislosti na css vlastnosti color
 7. dev/assets/sass: css styly píšeme v preprocesoru sass
 8. dev/assets/js: náš custom javscript
 9. dev/assets/fonts: zde patří lokální fonty vložené přes font-face css vlastnost
 10. dev/assets/favicons: vygenerujeme a vložíme zde výsledné faviconky na web

❗️Poznámka: v každé složce se nachází vlastní README.md soubor ve kterém najdete příklad použití. Doporučuji složky proklikat a o každém si něco přečíst.


© Grunt frontend starter

About

Přednastavené vývojářské prostředí v Gruntu pro pohodlný a efektivní vývoj webů

Topics

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published