Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
117 lines (92 sloc) 4.22 KB

English | 中文简体 | 中文繁体 | Deutsch | Türkçe |

Nederlands | Français | Italiano | Protuguês | Español | Russian | Polski | ไทย | فارسی | čeština | Indonesian

Bu sayfadaki çeviriyi geliştirmek için Negibox Türkçe

Aşama 1:

Bu projeyi forklamak ve düzenlemek için sağ köşedeki kalem işaretine tıklayın

Aşama 2:

Çeviriyi yapın ve tıklayın.

Aşama 3:

Tıklayın Ve

Negibox ve dökümantasyona olan pull isteklerinizi en yakın zamanda ekleyeceğiz.

Negibox
Negibox

Negibox bir çoklu protokol ve çoklu platform indirme aracıdır.

gitter github release version github release downloads

Önerilen İndirme

Negibox Masaüstünün en son sürümünü indirin github release

Hata Bildirimini Yapmak İçin

Desteklenen İşletim Sistemleri

 • macOS 10.10 ve üstü
 • Windows 7 ve üstü
 • Linux Kullanıcıları İçin:Dosya AppImage formatında paketli ve çalıştırmak için FUSE gerekli.Bütün GNU/Linux platformlarında düzgün çalışmalı.Negibox'u çalıştırmak için grafiksel arayüz gerekli.Gnome önerilen masaüstü ortamıdır.
- [ ] iOS -- geliştirilme aşamasında - [ ] Android -- geliştirilme aşamasında

Motorlar

 • aria2
 • thunder

Tarayıcı Eklentileri

 • chrome/chromium
 • firefox
 • safari

Protokoller

 • ipfs
 • http
 • https
 • ftp
 • sftp
 • ftps
 • magnet
 • BitTorrent
 • MetaLink

Yapılacak & servisler

 • cloud files router/NAS remote control
 • cloud videos player with danmaku
 • cloud music
 • cloud cross-platform apps

Bağış & sponsor

Destekleriniz için Teşekkürler

Özel Teşekkür

aria2

webui-aria2

ariangFlag Counter

You can’t perform that action at this time.