Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Branch: master
Commits on Apr 3, 2012
 1. ilk

  hursit topal authored
Commits on Apr 2, 2012
 1. @roktas
Commits on Mar 17, 2012
 1. @roktas

  gitignore: Node dosyaları

  roktas authored
Commits on Mar 15, 2012
 1. @roktas

  vim: mustache eklentisi ekle

  roktas authored
Commits on Mar 12, 2012
 1. @roktas
Commits on Mar 4, 2012
 1. @roktas
 2. @roktas
Commits on Mar 3, 2012
 1. @roktas
Commits on Mar 2, 2012
 1. @roktas

  tmux: sorunsuz geri sardırma

  roktas authored
Commits on Mar 1, 2012
 1. @roktas
 2. @roktas
 3. @roktas
 4. @roktas
Commits on Feb 29, 2012
 1. @roktas
 2. @roktas

  güncelle

  roktas authored
 3. @roktas

  x: aptitude zorunlu olmamalı

  roktas authored
 4. @roktas

  task: aptitude yerine apt-get

  roktas authored
 5. @roktas

  kur: aptitude baz paketlerde

  roktas authored
 6. @roktas
Commits on Jan 18, 2012
 1. @roktas

  lib: ruby: git: config alanlarına accessor ile eriş

  roktas authored
  Closes #3543471
Commits on Jan 12, 2012
 1. @roktas

  mutt: başlık düzeltmeleri

  roktas authored
 2. @roktas
 3. @roktas
Commits on Jan 3, 2012
 1. @roktas

  task: yeni paket notmuch

  roktas authored
 2. @roktas
 3. @roktas
Commits on Jan 2, 2012
 1. @roktas
 2. @roktas
 3. @roktas
Commits on Dec 30, 2011
 1. @roktas
Commits on Dec 29, 2011
 1. @roktas

  task: xclip ile github token okumaya çalışırken DISPLAY denetimi yap

  roktas authored
  Uç durum olarak makine gui özelliği taşımasına rağmen X aktif olmayabiliyor.
Commits on Dec 26, 2011
 1. @roktas
 2. @roktas

  sh: case ifadesini düzelt

  roktas authored
 3. @roktas

  adresi kısalt

  roktas authored
 4. @roktas
Something went wrong with that request. Please try again.