Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Phonegap Bluetooth Plugin
JavaScript Java
branch: master
3 comments

Fix read().

Fix example.
latest commit d3f1ae21e2
Hüseyin Kozan authored
Failed to load latest commit information.
example Fix read().
Bluetooth.js Fix read().
BluetoothPlugin.java Fix read().
LICENSE Improve Bluetooth API.
NOTICE Improve Bluetooth API.
README.md Fix read().
README_EN.md Fix read().

README.md

Phonegap Bluetooth Eklentisi

Projeyi geliştirmeyi durdurdum. Kodları referans olması için bırakıyorum.

For English please see README_EN.md.

Nasıl Kullanılır

Örnek projeye bakın : assets/www/index.html

Lisans

Apache Lisansı, 2.0 Sürümü ile lisanslanmıştır. Ayrıntılı bilgi için LICENSE dosyasına bakın.

Something went wrong with that request. Please try again.