Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
62895 lines (62893 sloc) 517 KB
% title: Hyphenation patterns for Hungarian
% copyright: Copyright (C) 2003 Bence Nagy
% notice: This file is part of the hyph-utf8 package.
% See http://www.hyphenation.org/tex for more information.
% language:
% name: Hungarian
% tag: hu
% version: 2011-08-15
% authors:
% -
% name: Bence Nagy
% contact: bence.nagy (at) gmail.com
% licence:
% - This file is available under any of these licences, at your option:
% -
% name: MPL
% version: 1.1
% initial_developer: Bence Nagy
% contributors:
% - Bence Nagy
% url: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/1.1/
% -
% name: GPL
% version: 2.0
% url: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
% -
% name: LGPL
% version: 2.1
% url: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
% hyphenmins:
% typesetting:
% left: 2
% right: 2
% texlive:
% encoding: ec
% babelname: hungarian
% legacy_patterns: huhyphn.tex
% message: Hungarian hyphenation patterns
% description: Hyphenation patterns for Hungarian in T1/EC and UTF-8 encodings.
%
\patterns{%
.a2
.adatát1a2
.ada2t1e2
.adás1s
.adá2s3z
.ad1yé.
.ad1yi
.ag1os
.ag2ra
.agyag1g
.agy1á2ram
.agy1árt
.agy1e2
.agyo2
.agyon1
.agy1ó2
.agy1ű2
.akác1c
.aká2cs
.ak2h
.ako2
.ak2t1ér.
.ak2t1orr
.ak2t1ő2
.aku1p2
.ala2g1
.alak1a2
.ala2k1ö2
.ala2k1ő2
.ala2pa
.ala2p1á
.al1eg
.al1is
.al2járn
.alje2
.al2j1el
.aljel1ö2
.alo2m1
.al1os
.al2t1a2k
.al2t1erj
.al2tén
.al2térn
.al2tért
.al2tin
.am1ak
.ango2l1ó2
.an1th
.anti1s
.apa1p2
.apá2ly1á2z
.ara2ny1e2
.ara2sze
.ar1á2c
.ar2cal
.arc3c
.ar2c1e2
.ar2cél
.ar2c3há
.ar2c3hoz
.ar2cin
.ar2cio
.ar2col
.ar2cö
.ar2c3s
.ar1kh
.at2h
.az1a2
.az1ám
.aze2
.az1ó2
.á2
.ács1ék
.ág1árn
.ág1árt
.ág1ó2
.ágy1ala
.ágy1asz
.ágy1árt
.ágy1á2z
.ál1a2
.ál1é
.ál1i2
.áligaz1
.ál2l1alj
.ál2l1alt
.ál2lin
.ál1o2k
.ál1ú
.ár1aj
.ár1aktá
.ár1a2l
.ára2m1e
.ár1a2p
.ára2sz
.ár1aszó
.ár1ác
.ár1ál
.ár1á2z
.ár1d2
.áre2
.ár1em
.áré2
.ár1ir
.ár2nyel
.ár1ol
.ár1om
.ár1os
.árrés1s
.ár1s2
.ár1t2r
.ász1ál
.ász1árb
.ász1á2ré
.ász1á2ri
.ász1á2ro
.át1a2d
.át1a2k
.át1alt
.át1a2n
.át1ar
.át1a2s
.át1av
.át1á2
.át1e2
.át1é2
.át1i2
.át1ol
.át1o2r
.át1o2s
.átó2
.át1óh
.át1óv
.át1ö2
.át1u
.át1ü2
.át1ű
.b2
.ba2b1a2rá
.ba2bál
.ba2b1e2
.ba2bol
.ba2j1á2rat
.ba2j1e
.bak1aszt
.ba2kál
.ba2k1á2ro
.baké2
.ba2k1ö2
.ba2kur
.ba2l1e2g
.ba1ts
.ba2u
.bá2l1ó2
.bár1a
.bá1th
.be2at.
.be1d2
.bei2
.be1kr
.be1str
.be1szk
.beté2t1e2l
.be1tr
.bér2c3sí
.bé2r1o
.bi2ke
.bi2os
.bi2ot
.bita2
.bi2tag
.bi2t1á2
.bi2tel
.bi2t1er
.bi2t1orr
.bi2tur
.bo2g1ó2
.bol2ta
.bo2ly1ó2
.bo2nav
.bo2raj
.bo2ran
.bo2ras
.bo2rat
.bo2rác
.bo2rál
.bo2r1odv
.bor2sét
.bort2
.bo2tá
.bra2i
.bu2sz1e
.c2
.cen2t1á
.cen2t1ó2
.ce2t1e2l
.ce2t1ű
.cé2l1e2
.ci2n1á2
.cito1
.cs2
.csa2k1
.csa2p1á2g
.csa2t1é2
.cse2l1ő2r
.d2
.dac1c
.da2c3s
.da2i
.dal1an
.da2lás
.da2l1e2
.da2l1ék
.da2lén
.da2l1í2
.da3lol
.da2l1ó2
.dan1n
.da2u
.den2g1
.dé2la
.dére2
.dé2res
.dé2sa
.di2afo
.di2aka
.di2al
.di2csá
.di2ómá
.dó2mor
.dú2ra
.e2
.eb1eg
.eb1ir
.eb1í
.eb1u2
.eg2é
.egres1s
.egy1a2
.egy1á2
.egy1e2lőr
.egy1ev
.egy1in
.egy1ö2
.egy1ü2l
.el1a2k
.el1an
.el1ap
.ela2s
.el1ass
.el1aszn
.el1aszo
.el1aszv
.el1á2
.el1e2c
.el1eger
.ele2gyá
.el1e2h
.el1ejt
.el1e2l
.ele2ma
.ele2má
.ele2meg
.ele2mel
.el1emele
.el1emels
.el1emelt
.el1e2més
.el1e2n
.el1e2p
.el1e2r
.el1e2se
.el1e2sés
.el1esh
.el1e2si
.el1esn
.el1e2ső
.el1ess
.el1este
.el1estél
.el1estü
.el1e2sü
.el1esv
.el1e2sz
.el1e2t
.el1e2vet
.el1e2vez
.el1evi
.elé2d
.el1éde
.el1é2gek
.el1éh
.el1ékez
.el1é2le
.elé2n
.el1éne
.el1é2p
.el1é2r
.el1é2tet.
.el1é2v
.el1id
.el1ig
.el1i2h
.el1ik
.el1i2mit
.el1in
.el1ir
.el1i2s
.eli2t1o
.el1itta.
.el1itták
.el1izz
.el1í
.ellege2
.elo2
.el1okk
.el1oko
.el1or
.el1ó2
.elö2
.el1ök
.el1öle
.el1ölé
.el1ölh
.el1öli
.el1ölj.
.el1ölje
.el1öljé
.el1öljü
.el1ölne
.el1ölné.
.el1ölném
.el1ölni
.el1ölő
.el1ölt.
.el1ölte
.el1ölté
.el1öltn
.el1öltü
.el1ölün
.el1ölv
.el1öv
.előé2
.el1s2
.el1t2
.el1u
.elü2
.el1ül.
.el1ülh
.el1üli
.el1ülj
.el1üln
.el1ülte
.el1ülv
.el2v1el
.el2v1ég.
.es1er
.ese2tel
.es2t1a
.es2t1á
.es2t1é2ke.
.es2t1é2kek
.et2h
.etilén1g2
.evés1s
.ex1el
.ez1á
.ez1e2l
.é2
.édes3s
.ég1a2
.ég1eg
.ég1e2rei
.ége2s
.ég1esz
.ég1ér.
.ég1é2ré
.ég1érn
.égés3s
.égé2sz
.ég1észb
.ég1észe
.ég1észé
.ég1észn
.ég1észr
.ég1ö2
.ég1u2
.éh1év
.éj1a2
.éj1á2
.éj1el
.éj1u
.ék1a2
.ék1á
.ékes1s
.ék1ir
.ék1o
.él1a2
.él2c1i
.éli2k
.él1ike
.él2v1á2
.ép1es
.ép2pa
.ép2p1el
.ép2pé
.ép2po
.ér1a2n
.ér2c1e2l
.ér2c1é2j
.ér2cék
.ér2c3sí
.ér1e2l
.ér1e2s
.éré2sz
.ér1észé
.ér1é2t
.érü2
.ér1ül
.ér2vad
.ér2val
.ér2v1ég.
.ész1a2l
.ész1á
.észe2
.ész1el
.ész1em
.ész1es
.ész1é2k
.észigaz1
.ész1o
.ész1ő2
.ész2t1örv
.észü2
.ész1ülő
.év1á2g
.év1essz
.év1é2g
.év1é2k
.f2
.fa2it.
.fa2leg
.fa2n1év
.fa2r1ont
.fas2
.fa1st
.fat2
.fa1tr
.fe2leme
.fe2l1essz
.fe2lev
.fé2k1e2l
.fé2m1a2
.fé2m1á2
.fil2méré
.fin2ge
.fogó2s3zá
.fol2t1a2
.fö2lő
.fö2lül.
.fölül1e2
.g2
.ga2zan
.gát1al
.gá2te
.gá2z1ó2
.gázs2
.gá2zsu
.gáz1z
.gene2a
.ge2od
.ge2os
.gesz2t1í
.gé2d1
.gé2na
.gé2ná
.gén3n
.gé2pe2lem
.gé2p1i2p
.giga1s
.gonor1
.gonorr2
.gó2ce
.gó2la
.gó2lá
.gó2lel
.gó2l1e2s
.góli2g
.gó2l1iga
.gó2lis
.gő2z1á2
.gő2zen
.gő2z1ő
.gő2zs
.gu2i
.h2
.ha2b1e2
.ha2b1ol
.ha2bor
.ha2b1ő
.ha2b1u
.ha2dal
.ha2d1e2
.ha2dz
.ha2ik
.ha2j1e2
.ha2jom
.ha2lác
.halá2l1ó2
.ha2lárv
.ha2leg
.ha2l1el
.ha2lep
.ha2let
.ha2l1e2v
.ha2lis
.han2gad
.han2g1e
.ha2sor
.has3sz
.ha2tag
.ha2t1at
.ha2t1e2
.ha2told
.há2m1a
.há2ny1in
.háro2m1e
.há2t1alj
.há2tus
.há2zol
.há2zó
.he2i
.hé2t1ez
.hé2t1o
.hit1a
.hi2tis
.hodás1
.hol1l
.hol2t1e
.ho2ne
.hő2sá
.i2
.ike2r1i
.ikerü2
.ike2r1ülé
.ikon1s
.ima1s
.im1p2la
.in1aktí
.in2gin
.inte2r1a
.io2n1a2
.io2n1á
.io2ne
.ion3n
.ipa2re
.izo2m1ért
.í2
.íjá2t
.íj1áto
.ín1e
.írá2s1ág
.írá2s3z
.ív1a2
.ív1á2r
.ív1ell
.íz1a
.íz1in
.j2
.jaké2
.ja2kér
.ja2kov
.járműká2
.já2szá
.já2szó
.je2gy1a2
.je2gy1á2
.je2l1a
.je2leg
.je2lev
.job2b1ol
.jó2dal
.jó2s1e2
.jó2t1á
.k2
.kale2i
.ka2nar
.ka2n1e
.kapolc1
.ka2rala
.ka2ras
.ka2r1á2s
.kar2c3se
.kare2
.ka2rem
.ka2rék
.ka2ring
.ka2rí
.ka2ró2ra
.ka2r1ó2rák
.ka2r1ü
.ka1th
.ka1tz
.kár1a2d
.kás2
.kása3l
.ke2csó
.ke2l1á2
.ke2l1e2g
.ke2l1e2ve
.kel1ö
.ker2ta
.ké2nét
.ké2p1és
.kéta2
.ké2tab
.ké2tad
.ké2t1ag
.ké2taka
.ké2tal
.ké2tan
.ké2tap
.ké2tas
.ké2tat
.ké2tau
.ké2t1á2
.ké2t1ele
.ké2t1ez
.ké2t1o2
.kéze2
.ké2z1el
.ké2zem
.ké2zs
.kéz1z
.kiá2
.ki1g2
.ki1krá
.kió2
.ki2ság
.kiű2
.kla2uz
.kle2i
.kló2re
.ko2rác
.ko2rí
.ko2sis
.kó2d1a2
.kó2r1e
.kó2r1é2s
.kö2b1öl
.kö2d1ő
.kö2zis
.kö2z1ő
.köz1z
.kr2
.kun1a
.kvar3k.
.l2
.lak1a2d
.la2kal
.la2k1an
.la2kép
.la2kor
.la2kő
.lan2t1e
.lan2t1ó2
.la2pal
.la2p1ác
.la2p1á2r
.la2p1e2
.la2p1or
.la2p1osz
.la2pó
.lá2b1e2
.lá2bil
.lá2bor
.lán2c3s
.lá2nyan
.lá2ny1e2
.lá2p1e
.lá2p1il
.lá2z1ó2
.lá2z3s
.le3dé
.le2g1
.le3g2ali
.le3g2elés
.le3g2esle2g1
.le3g2esle3g2esle2g1
.lege2t
.le4géne
.leg3g
.le3gy
.lei2d
.leí2ro
.leí2ród
.leí2ru
.le1kl
.le1k2r
.lemez1z
.le1p2ré
.le1s2m
.le1t2r
.leü2
.lé2c3s
.lé2g1a2
.lé2g1á
.lége2
.lé2g1el
.lé2gér
.lé2go
.lé2gy1á2
.lé2p1a2
.lépü2
.lép1ülé
.lé2t1a2
.lé2t1á2
.lét1elek
.lé2t1e2lé
.lé2t1érd
.lé2tör
.lisz2ta
.lisz2t1á2
.lisz2ter
.lito1s
.lob1e
.lobi2
.lo2bin
.lo2mag
.lo2mal
.lo2m1á
.lom2b1e2
.lo2me
.lo2m1é2t
.lon2csi
.lófo2g1a2d
.lő2cs1ö2v
.lőrés3s
.ly1o
.m2
.ma2e
.ma2gal
.ma2gar
.ma2gál
.ma2g1e2
.mag1g
.magó2
.ma2gór
.ma2in.
.ma2r1ác
.ma2r1ing
.masz2k1or
.masz2k1ö
.ma1th
.ma2uz
.má2r1is
.me2g1e2
.me2g1é2
.meg1if
.mego2
.me2g1ő2
.me2i
.mel2lá
.me2ny1u2
.me2zá
.médi2af
.mé2ná
.mé2no
.mé2sza
.mé2szet
.mé2szi
.mé2szo
.mé2zis
.mi3rá
.mo2lyan
.műi2
.mű1kr
.mű1s
.n2
.na2gya
.na2gyá
.na2gye
.na2gyú
.na2pap
.na2p1ar
.na2pál
.na2p1e
.na2pés
.na2p1o2r
.na2pö
.ne2ma
.ne2meg
.ne2m1el
.ne2min
.ne2ol
.ne2szá
.net2t1a2
.ne2um
.né2gyá
.né2pa
.né2v1ál
.né2vel
.no2r1
.nya2k1á2ro
.nya2k1e2
.nya2k1ö2
.nyol2c1an
.o2
.oda1
.ok1a2d
.ok1a2l
.okka2
.ola2j1e2
.ola2sz1ó2
.olda2l1út
.or2r1aj
.or2r1alt
.or2ran
.or2r1e2
.orré2
.or2r1és
.or2v1a2
.or2vá
.or2v1é
.orvi2
.or2vis
.ot1tr
.ó2
.ólo2m1a
.óme3g2
.ón1a2
.ón1á2
.ón1e2
.ón1év
.óvá2s1árt
.ö2
.ön1d2
.ön1e2
.öni2
.ön1í
.ön1k2
.ön3n
.ön1o
.ön1ő
.ön1s
.ön1ü
.össz1a
.össz1á
.öte2
.öt1eg
.öt1el
.öt1t2
.öv1e2g
.öv1e2l
.öv1ő2
.ő2
.őa3l
.ői3r
.őr1ab
.őr1an
.őr1e2g
.őr1é2g
.őr1é2s
.őr1ist
.őr1o
.őr2s1ág
.őr1u2
.őr1üg
.ős1a2
.ős1á2
.ős1eg
.ős1e2l
.ős1e2r
.ős1e2s
.ős1é2g
.ős1ért
.ős1í2
.ős1o
.ős1ó2
.ős1p
.ős1tr
.ős1u2
.ős1ú
.ősz1a2
.ősz1á
.ősz1e2g
.ősz1el
.ősz1em
.ős3zene
.ős3zené
.őz1a2
.őz1eg
.őz1e2l
.őze2t
.őz1ete
.őz1ék
.őz1ére
.őz1ő
.őz3s
.őz1u
.p2
.pa2da
.pa2d1á2
.pa2din
.pa2d1ó2
.pa2i
.pa2par
.pa2pál
.pa2pe
.para1f2r
.parke2
.par2ker
.par2ta
.par2tel
.par2ter
.pá2c3s
.pán2ta
.pár2t1ö
.pen3ny
.pe2r1a2
.pe2r1á
.pe2r1enc
.pe2rok
.pe2rül
.pe2s
.pia2c3s
.pina1
.pin2t1ó
.ple2i
.ponta2
.pon2te
.po2rad
.po2ral
.po2ran
.po2rác
.po2rál
.po2re
.po2r1us
.pó2kis
.pó2k1ö
.pó2rás
.pó2t1e
.pó2t1é
.pre1k2
.prés3s
.proto1p2
.q2
.r2
.ra2b1as
.ra2b1á
.ra2be
.rabic1
.ra2b1il
.ra2b1i2z
.ra2bí
.ra2bor
.ra2bö
.ra2b1ő2
.ra2bú
.ra2gal
.ra2j1ö2
.rajtó2
.raj2t1ór
.rá2cs1á2z
.rá1dr
.rá1fr
.rá1gr
.rái2
.rán2c1e
.rány2
.rá1spr
.rá1s2t
.rát2
.rá1tk
.rá1tr
.re1k2re
.ren2d1a2
.ren2d1ő2
.re1p2ri
.rep2ro
.re1prod
.rete2k1
.ré2m1emb
.ré2mu
.ré3p2a
.ré2sa
.rés3szer
.ré2sza
.ré2szá2
.ré2sz1e2le
.ré2szell
.ré2szer
.ré2szí
.ré2szo
.ré2sző
.ré2t1a2
.ré2t1á2
.ré2v1á
.ré2zá
.ré2zel
.ré2zet
.ré2zis
.ré2z1o
.réz1z
.ri2zso
.rizs3z
.rí2má
.ro1c2kos
.romé2
.ro2m1ét
.ro2min
.ro2mis
.ros2t1e2
.rug1g
.ru2m1a
.ru2mil
.rú2de
.s2
.sa2h1a
.saj2te
.sa2s1or
.sa2vad
.sa2v1ara
.sa2v1ál
.sa2vári
.sa2v1e2
.sa2v1é2
.sá2r1ó
.sá2rú
.sás1s
.sá2s3z
.sá2v1a
.sá2vá
.sá2vó
.sc2
.se2bal
.se2b1á
.se2bel
.se2besz
.se2b1o
.sé2fi
.s3gr
.si2em
.si2ók
.sín3n
.sí2p1ő2
.sí2r1a2
.sí2rát
.sk2
.so2kél
.so2kil
.so2kis
.so2kol
.so2m1ag
.so2mat
.so1ny2
.so2ral
.so2rál
.sör1e2g
.sp2
.spor2t1á2
.st2
.star2t1a2
.sz2
.szaba2d1e
.sza2k1at
.sza2k1ás
.sza2k1e
.sza2kö
.sza2k1ü
.szá2l1ó2
.száz1z
.szeg1ér.
.sze2gí
.sze2i
.sze2m1á
.sze2m1ér.
.sze2m1é2ri
.sze2r1ág
.szer2v1a2d
.szer2v1e2v
.sze2szá
.sze2szeg
.sze2sz1ó2
.szé2fa
.szén1n
.szé2t1
.széte2
.szín3n
.szk2
.szo2l1ó
.szókész1
.szó2szak
.szószö2
.szó2sz1öv
.szt2
.t2
.ta2gal
.ta2g1a2r
.ta2g1á
.ta2g1e
.ta2gép
.tag1g
.ta2g1i2n
.ta2gö
.ta2nag
.ta2n1as
.ta2nál
.tan1d2
.ta2n1e2
.ta2n1év
.tané2ve
.ta2nis
.tan1n
.ta2n1ó2
.tant2
.ta2n1u2s
.ta3rá
.ta2t1ál
.ta2t1árai
.ta2t1e2
.ta2t1í
.ta2tor
.ta2tur
.tá2l1ó2
.tán2cse
.tá2p1ol
.tár2sor
.tár2s1ö2
.tár2t1es
.tár2t1ölt
.tá2v1a
.távi2
.tá2v1ir
.tbc1
.te2aka
.te2ar
.te2j1á2
.te2j1eg
.terape2
.ter2v1a2
.ter2v1á2
.tes2ték
.tes2t1öl
.tetraé2
.teza2
.té3k
.té2nyem
.té2nyí
.té2ra
.té2rá
.té2ret
.tér1int
.tí2z1ó2
.tí2zs
.tízü2
.to2káro
.tol2le
.topa3u2
.to2r1á2l
.to2r1odv
.tor2z3se
.tó1st
.tó2t1ér.
.tön2k1a
.tőa2
.tőe2
.tő2gya
.tő2r1éss
.tő2r1é2sz
.tra2u
.turnus1s
.tus3s
.tu2sz
.tus3zá
.tú2r1att
.tű2z1ért
.tű2z1ő2r
.tű2zse
.tyú2ka
.u2
.ugrás1s
.un1in
.uni2o
.utas1s
.utás4
.uto2
.utó2d1ö
.ú2
.új1as
.új1e
.úr1a2
.úr1á2
.úr1e
.úszós2
.úszó1sp
.út1a2
.út1á2
.út1e2
.út1ol
.út1ő
.út1ü2
.ü2
.ügy1ér.
.ük1a2
.üstö2l
.üs2t1ölő
.ütőkész1
.üve2g1e2l
.ű2
.űr1a2
.űr1á2
.űr1e2
.űr1é2s
.űr1éte
.űri2
.űr1ita
.űr1öss
.űr1s
.űrt2
.v2
.va2d1al
.va2dár
.va2dét
.va2d1o2r
.va2dóv
.va2d1ö
.va2d3z
.va2gy1i
.va2j1e
.va2k1ak
.va2kal
.va2k1an
.va2kap
.va2k1ár
.va2k1e2
.va2k1ö
.va2rak
.va2r1á2s
.va2r1e2
.va2r1ing
.va2sab
.va2sar
.va2s1a2tom
.va2s1á2g
.va2sárk
.va2sás
.va2s1e
.va2sék
.va2s1i2r
.va2sol
.va2s1or
.va2só
.vas3s
.vas1tr
.va2s1ü
.va2s3z
.vács1
.vá2dá
.vá2d1e
.vá2ma
.vár1a2dá
.vá2r1i2s
.vá2r1ol
.verés1s
.ver2s1ég
.ver2s1o
.ver2sz
.vé2g1é2k
.vé2g1o
.vé2nyel
.vé2r1a2
.vé2rá
.vé2r1eb
.vé2r1eg
.vé2rik
.vé2r1o
.vé2ró
.vér2t1ék
.vé2ru
.vé2sza
.vé2szá
.vé2szer
.vé2szí
.vé2szo
.vé2sz1ó2
.vi1g2n
.ví2zed
.ví2zem
.vona2t1út
.von2z1e2
.w2
.x2
.y2
.z2
.za2be
.za2b1i2n
.zai2
.za2j1e2
.za2j1ö
.za2jut
.zá2r1a2dá
.zá2r1e
.zá2r1ó2ra
.zárta2n
.zár2t1any
.zár2t1é
.zár2t1ö2v
.ze2i
.zé2t1
.zs2
.zű2r1ő
2a.
a1a
aa2be
aa2cé
aa2ch
aa2da
aadás1s
aa2dássz
aa2dó
aa2du
aa2fo
aa2ga
aa2gi
aa2gó
aa2gy
aa2já
aa2ka
aa2ká
aa2ko
aa2ku
a2al.
aa2la
aala2g1
aa2lá
aal1eg
aa2lé
aalmana2
aalmanac3
aa2lo
aal1os
aa2lu
aa2ma
aa2na
aa2ne
aa2ni
aa2no
a2ans
aa2ny
aa2pa
aa2pá
aa2po
aa2pu
aa2ra
aa2rá
aa2ré
aa2ri
a2arl
aa2ro
aa2sz
aa2to
aa2ty
aa2ur
aa2ut
aa2va
a2avo
aa2zo
a1á
aá2bé
aá2cs
aá2fá
aá2ga
aá2gá
aá2gé
aá2gi
aá2go
aá2gu
aá2gy
aá2hí
aá2ju
a2ál.
aá2la
aá2lo
aá2po
aá2ra
aá2rá
aá2r1e2
aá2ré
aá2ri
aá2ro
aá2ru
aá2rú
aá2sa
aá2sá
aá2so
aá2só
aá2ta
aá2t1á2
aá2t1e2
aá2té
aá2t1i2
aá2tí
aá2to
aá2t1ö
aá2tu
aá2tú
aá2tü
aá2zá
aá2zó
2abab
ab1adó
aba2dz
1a2bajg
ab1akk
2abal
2aban
aba2nal
aba1pr
2abar
aba2rat
a2b1a2ráb
a2b1au
2abáb
abá2b1u2r
2abád
2abán
a2b1áp
abá2rak
ab1á2ron
ab1á2rú
2abáz
abb2a
1abbah
2abea
abeá2
a2b1e2b
2abec
ab1edé
2abeé
2abef
2abeh
2abei
2abej
ab1ejt
ab1ela
ab1e2lá
2abele
abe2lem
2abels
ab1elsz
a2b1elt
ab1elv
2abem
ab1emb
a2b1erd
2abetá
2abete
2abeté
2abeto
2abetö
2abev
a2b1ex
2abék
2abél
2abén
a2b1é2ne
a2b1ép
2abér
a2b1érz
2abétá
a2b1éve
ab1fl
ab1fr
2abic
ab1i2do
2abie
ab1i2ke
ab1iks
a2b1i2nai
abi2náb
a2b1ing
2abir
ab1irkái
ab1ism
2abit
a2b1i2ta
2abiz
a2b1íj
ab1írn
ab1kr
1ablaká
1ablakh
1ablakk
1ablakos
1ablakr
2ablo
a1b2lú
2abog
2aboh
2abok
2abolt
ab1oltó
2abom
abo2rak
abo2r1as
abo2rin
2abot
a2b1öb
abö2l
ab1ölő
ab1ölt
a2b1ös
a2b1öt
a2b1ö2z
ab1őrl
ab1pr
ab2rek
2abri
a1b2rike
ab2rin
a1b2rit
2abró
ab2rók
ab1st
a2b1urd
ab1úr.
ab1úrt
abú2s1á
ab1úsz
ab1ü2l
ab1üs
ab1üv
a2b1üz
aca2la
aca2lá
aca2l1e2
aca2lét
a2c1a2n
aca2tá
a2c1ág
a2c1ál
acci2ó
ac2cö
ac3cse
ac3csí
ac3csü
acc3sz
a2ce.
ac1ebé
a2c1eg
ace2l
a2c1ele
a2c1elé
a2c1elh
ac1elle
a2c1elm
a2c1elo
a2c1elv
ac1emb
2acen
ace2ta
a2c1e2v
a2c1ex
a2célá
acél1e2
a2célé
a2c1ép
a2c1é2re
a2c1érte
ac1fr
a2chá
ac3héj
ac3hí
a2c3hoz
ac3hó
a2c3hö
a2c3hú
ac1ide
a2c1i2gá
a2c1i2gé
a2c1ike
2acin.
a2c1ind
ac1inf
a2c1ist
a2c1ír
ac1ív
ack1aro
ac2kál
ac2k1e2v
acké2r
ac2k1ére
ack1éte
ac2kil
ac2k1osz
ac2kös
ac2kű
ac2lu
a2c1op
ac1ös
ac1őr
ac1pl
ac1pr
2acsal
acs1alj.
acsa2p1á2g
a2cs1atk
acs1áll
a2csáru
acse2c
acs1egy
ac3seml
1a2cséb
a2cs1ék
2acsi
2acsí
2acson
acs1orm
a2cs1öc
acs1s
ac3str
a2csúl
a2cs1úr
acsü2l
a2csüt
ac3szá
ac3sze
ac3szö
ac1tr
a2c1ud
2acula
a2c1ut
ac1új
ac1üg
ac1ür
ac1üz
ac3za
ac3zá
ac3ze
ac3zs
ac3zu
a2d1a2da
a2d1a2dá
1a2dag.
ada2gá
1a2dagb
a2dagg
1a2dagh
1adagi
1a2dagj
1a2dagn
1a2dago
1a2dagr
1a2dagt
1adagu
1a2dagú
a2d1aktá
ada2lap
ada2l1es
1adalé
ada2lén
ada2l1osz
ada2l1ó2
ada2l1út
a2d1ana
a2d1ann
1adapt
2adar
ada2ral
ada2re
ada2r1és
ada2r1in
ada2rut
ada2tab
ada2tal
ada2t1a2n
ada2t1ár.
ada2t1á2rak
ada2t1á2ram
ada2t1á2rat
ada2t1á2rá
ada2t1árb
ada2t1árr
ada2t1á2ru
1a2datáu
ada2t1e2g
ada2tel
ada2t1es
adaté2r
ada2t1érd
ada2t1érő
1a2datin
ada2tint
ada2tis
ada2tív
a2datm
ada2t1old
ada2t1öl
ada2t1ő
a2datv
ad1azo
a2d1ág
adára2
adá2rak
adá2ris
ad2del
ade2g
ad1ege
ad1egé
ad1egy
ade2i
a2d1ej
adel1ej
ad1elh
ad1elm
ad1eln
a2d1e2lő
ad1elr
ad1elt
a2d1emb
ad1e2mé
a2d1eml
a2d1emu
ad1eng
ad1e2pe
ad1epr
a2derd
ad1erő
ade2ti
a2deu
a2d1e2v
a2d1ex
adé2kat
adé2k1e2
adé2kés
adé2kis
adé2kü
adé2kű
ad1éle
2adémont
a2d1ép
a2d1érz
adé2s
adé2te
a2d1é2ve
ad1fl
adfo2k1út
ad1gr
1adhé
2adia
adia2n
ad1i2bo
2adid
adi2kut
2adin
ad1i2na.
ad1i2nai
ad1ind
a2d1ing
adi2o1g2ra
2adip
2adis
2adiv
a2d1í2z
ad2ji
adka2na
ad1kr
2adob
2adoc
a2d1okke
2adol
ad1ola
1a2domá
2adomb
2adomi
1a2dop
a2d1orc
a2d1org
2adorh
2adorian
2adorig
ad1orv
a2d1orz
a2d1osz
a2dógu
1a2dóku
a2dómé
a2dórá
1a2dósat
2adósi.
ad1ó2vás
1a2dózó
a2d1ö2k
a2d1ö2l
ad1örd
a2d1ös
adőr1a
adő2rel
ad1ő2s
ad1pl
ad1pr
a1d2rac
ad2ram
ad2raz
2adrá
ad2rám
2adro
ad2rog
a1d2rót
ad2ruk
ad1sp
ad1st
2adug
2adum
2adup
ad1u2rá
ad1úsz
adú2t
a2d1úto
a2d1üg
ad1ü2lé
a2d1üt
ad1üz
a2d1űr
ad1űz
ad1yéh
ad1yér
ad3zab
ad3zav
ad3zár
ad3zel
ad3zón
a2d3zö
ad3zsí
a1e
ae2bé
ae2ce
ae2cs
ae2dé
ae2dz
ae2ge
ae2gé
ae2gy
ae2he
ae2ke
ae2ké
ae2la
ae2l1á2
ae2le
ael1ej
ae3len
ael1érh
ae2l1í2
ae2lo
ae2l1ö2
ae2lő
ae2lu
ae2me
ae2mé
ae2mi
ae2mu
ae2ne
ae2pe
ae2pé
ae2pi
ae2po
ae2red
ae2ré
aero1s
ae2ró
ae2rő
ae2se
aes1er
ae2sé
ae2si
ae2ső
ae2sü
ae2sz
ae2ta
ae2tá
ae2te
ae2ti
ae2tű
ae2va
ae2ve
ae2vé
ae2vi
ae2vo
ae2vő
ae2xe
ae2zü
a1é
aé2derv
aé2ge
aé2gé
aé2gő
aé2he
aé2je
aé2ke
aé2kí
aé2le
aé2lé
aé2li
aé2lő
aé2lü
aé2lű
aé2ne
aé2pí
aé2pü
aérde2m1
aé2ri
aé2te
aé2va
aé2ve
aé2vé
aé2vi
aé2vü
2afa.
2afaj.
2afaja
2afajá
2afajb
2afa2j1e2
2afajj
2afajn
2afajo
2afajt.
2afaju
2afajz
2afak
2afal
2afam
2afao
2afar
2afas
afe2l1e2m
2afék
2aféli
2afélő
2afélt
2afén
2afér
2afés
1affé
afi2ap
afi2asz
afi2ke
afi2t1a2
afi2t1e2
af2le
a1f2lo
a1f2ló
a1f2lö
a1f2lu
2afoc
2afog
2afok
2afol
2afon
2aford
2aforg
2aformác
2aformál
2aformátu
2aformáz
2aformu
2aforr
2afos
2afot
af2rak
2a1f2re
af2riz
af2rí
2afro
af2ron
2a1f2rö
af3tá
afus3s
a2g1abl
ag1abr
ag1a2cé
ag1aga
a2g1a2ka
a2g1akk
a2g1akt
2agal
a2g1a2lak
a2g1a2lap
a2g1a2lá
a2g1alj
a2g1alm
aga2lom
a2g1alt
ag1ang
ag1a2no
ag1ant
a2gany
a2gap
ag1apa
ag1apá
a2g1arc
a2g1aré
a2g1a2ro
a2g1art
aga2tom
ag1a2tó
a2g1a2ur
ag1aut
a2g1ava
2agaz
ag1a2zon
agá2c
a2g1ács.
a2g1ácsi
ag1á2ga
1a2gák
a3gála
a2g1álm
agá2lyan
a2g1áp
a2gár.
a2g1árad
a2g1á2rai
a2g1á2rak
a2g1áras
a2g1árat
a2gá2rá
a2gárb
a2g1árc
a2gáre
a2gáré
agá2rév
a2gárf
a2gárh
a2gá2ri
a2gárj
a2gárk
a2gárm
a2gárn
ag1árná
a2gáro
a2gárr
a2gárs
a2gárt
a2g1á2ru
a2g1á2rú
ag1ásv
a2g1átá
a2g1á2t1e2
ag1átfe
a2g1áth
a2g1átk
a2g1átm
agá2tol
a2g1áts
ag1átü
a2g1átv
ag1bl
ag2del
agdí2j1a2da
a2ge.
ag1e2cs
a2g1e2d
a2g1e2g
age2l
a2g1ela
ag1elb
ag1eld
ag1ele
ag1elé
ag1elf
ag1elh
ag1eli
ag1elm
ag1eln
a2g1elo
a2g1elő
ag1elr
ag1els
ag1elt
ag1elű
ag1elv
ag1elz
a2g1e2m
ag1eng
a2g1eny
a2g1e2p
a2g1erd
age2red
a2g1erk
a2g1erő
age2s
a2g1e2v
a2g1ex
a2g1ez
a2g1é2j
a2g1ék.
a2g1ékn
a2g1é2l
agé2né
agé2p1i2p
a2g1é2pül
a2g1ér.
a2g1é2re
a2g1é2ré
a2g1érh
a2g1é2ri
a2g1érk
ag1érl
ag1érm
ag1érte
ag1érté
ag1érth
a2g1értő
ag1ész
a2g1éte
a2g1éve
ag1fl
ag1fr
1agg.
ag2g1a2ty
ag2g1em
ag2git
1aggl
1aggod
1aggok
ag3gyar
ag3gye
ag3gyi
ag3gyo
ag3gyü
agi3a
ag1ide
a2g1i2ga
a2g1ige
a2g1igé
ag1ike
a2gill
ag1inf
a2g1ing
a2g1int
a2g1i2oni
agi2ó
a2g1ip
ag1iro
a2g1ist
agi2sz
a2gita
ag1izé
ag1izm
a2g1íj
ag1ín
a2g1ír
ag1ív
a2g1íz
agká2rok
ag1kl
ag1kr
ag2ne.
a1g2non
a2g1ob
ag1oltó
ago2ly1a2
2agom
2agona
agon3n
ago2n1osz
a2g1op
a2g1org
ag1orj
a2g1orn
a2g1orr
a2g1ors
a2g1orv
a2g1otth
agó2rái
a2g1ö2l
ag1önk
ag1önt
a2g1örö
ag1örv
a2g1ös
a2g1öt
a2g1ö2v
a2g1ö2z
a2g1őr
a2g1ő2s
ag1pl
ag1pr
2agrammj
a1g2rav
2agrá
a1g2róf
ag1sk
ag1sp
ag1sr
ag1st
agsz2
ag1szt
ag1tr
a2g1und
a2guram
agu2rat
ag1u2rá
ag1urn
ag1u2tá
a2g1új
ag1úta
a2g1úti
ag1útt
a2g1ü2l
a2g1ür
a2g1üs
a2g1üt
a2g1üv
a2g1üz
ag1űr
ag1űz
a2gy1a2c
a2gyad
agy1a2dó
agy1a2gya
a2gyaj
1a2gyak.
a2gyakb
agya2la
agy1alap
agy1alg
a2gyalj
agy1alko
agy1alm
1a2gyam
agy1ana
a2gy1any
a2gy1apa
agy1apja
agy1apjá
a2gy1a2pó
a2gy1apr
agya2sz
a2gy1aszó
a2gyál
agy1árv
a2gy1e2c
agy1e2g
a2gy1el
agy1em
agy1est
agy1esz
a2gyev
a2gy1ez
agy1ék.
agy1éke
agy1ékk
agy1ér.
a2gy1é2re
agy1érn
agy1érr
agy1érs
a2gyima
agy2nyá
agyo2r
a2gy1oro
a2gyorr
a2gy1ö2l
a2gy1ő2r
agyu2r
agy1urá
1a2gyú.
1a2gyúa
a2gyún
agy1úr.
agy1ú2sz
a2gyút
2agyű
aha2l1e
aha2sábr
ahelyü2kü
ahert2
aher1tze
ahé2j1út
ah1ips
ahitköz1
ah1o2vi
ahú2sár
ahús3s
a1i
ai2bo
2ai2de
ai2dom
2ai2dő
a2iék
ai2ga
ai2gá
ai2ge
ai2gé
ai2gy
ai2ia
ai2ib
ai2ih
ai2ij
ai2in
ai2ir
ai2it
ai2je
aika2
ai2kab
ai2k1ad
ai2k1al
ai2k1ar
ai2k1as
ai2k1á
ai2ke2
aik1el
aiki2
ai2kik
ai2kis
ai2k1ol
ai2k1osz
ai2kő
ai2kü
a2ilb
a2ile
2aill
ail2le.
ail2lo
ai2ma.
2ai2má
2aimi
ai2mit
2aimp
ai2na.
ai2na2l
ain1ala
2ai2nas
ainá2
ai2n1álo
ai2nár
2aind
ai2ne
ai2nél
2ainf
2aing
ai2n1in
ai2nol
2ainp
2ains
2aint
ai2nü
ai2onb
ai2onn
ai2ono
ai2onr
ai2ont
ai2pa
a2ir.
ai2ram
2ai2rat
2ai2rá
ai2re.
ai2ré
ai2ri
2airo
ai2rod
a2i2se
ai2si
2aisk
2aism
2aist
2aisz
ai2sza
ai2szo
2ai2ta
ai2vad
ai2var
ai2vás
2ai2vó
ai2zé
ai2zom
a1í
aí2gé
aí2ja
aí2já
aí2ju
aí2ra
aí2rá
aí2ro
aí2ró
aí2ru
aí2té
aí2vá
aí2ve
aí2vé
aí2vi
aí2vó
aí2vü
aí2vű
aí2ze
aí2zé
aí2zü
aí2zű
a2j1a2dó
a2j1adu
aj1aga
aj1agr
aja2kol
a2j1akó
aja2kú
a2j1ana
a2j1ant
a2j1any
aj1apr
a2j1áa
ajá2c
aj1á2go
1a2jánd
1ajánl
a2j1áp
2ajár
a2j1árb
a2j1árc
a2j1áre
a2j1áré
a2j1árr
aj1ásá
aj1ásv
a2j1á2t1e2
ajá2z
aj1ázá
aj1bl
aj1br
aj2d1alm
aj2d1a2lom.
aj2d1a2lomm
aj2d1a2lomn
aj2d1a2lomr
aj2d1a2lomt
a2j1e2c
a2j1ef
a2j1egé
a2j1ela
aje2leme
a2j1elf
aj1ellá
a2j1elo
aj1elő
aj1elvá
aj1elvo
a2j1e2m
aj1ene
aj1enz
a2j1e2r
aj1e2se
a2j1ex
a2j1ez
a2j1ége
a2j1égé
aj1égő
a2j1é2k
a2j1él
a2j1ép
ajé2r
a2j1ére
a2j1éte
aj1fl
aj1fr
aj1g2r
a2j1i2d
a2j1ij
a2j1ik
a2j1im
a2j1int
a2j1io
a2j1ip
a2j1iz
aj1ír
aj1íz
aj1kl
1ajkú.
ajobb1o
ajo2g1á2sza
a2j1ola
aj1old
a2j1o2v
a2j1ócskás
ajó2sár
aj1öb
a2j1ök
a2j1ör
a2j1öz
aj1őr
aj1ő2s
aj1pl
aj1pr
aj1sh
aj1sk
aj1sp
aj2tág
aj2teg
aj2t1é2t
ajt1org
aju2hi
a2j1új
aj1úsz
a2j1úto
a2j1útr
aj1üg
aj1ül
aj1üs
aj1üz
aj1űz
ajz1aka
ajz1atl
aj2zer
aj2zí
aj2zü
2akab
aka2cse
a2kadag
a2k1a2data
a2k1a2datb
a2k1a2datn
a2k1a2dato
a2k1a2datr
a2k1a2datt
1akadál
1a2kadém
a2k1adm
a2k1aga
2akal
ak1a2lag
a2k1a2lak
aka2lapú
a2k1aleg
ak1alko
2akam
2akan
2akao
2akap
aka2pád
ak1app
ak1a2rai
ak1arasz
a2k1a2ráb
a2k1a2rák
2akarc
a2karch
2akard
ak1a2rén
2akari
2akarr
2akasí
2akast
aka2szaj
ak1a2szat
aka2szel
aka2szö
a2k1asztr
2akata
aka2tab
2akate
aka2tel
aka2ter
akati2
aka2tik
aka2tim
aka2tin
2akau
a2k1autó
2akav
2akaz
1akác.
a2k1áf
a2k1ág
aká2l1a
aká2lis
a2k1álló
ak1árad
a2k1árb
a2k1árj
a2kárk
aká2rokn
a2k1ártó
a2k1á2ru
aká2sad
aká2saj
aká2sal
aká2sar
aká2sav
aká2sást
akás3s
ak1á2szán
aká2szu
a2k1ászun
akát1a
a2k1átla
ak1bl
akció2s1ű2
a2ke.
ake2cs
a2k1e2dz
ak1e2ge
ak1e2gé
a2k1ela
a2k1elá
ake2lem
ak1elh
a2k1elj
a2k1elo
ake2lők
a2k1elr
a2k1elv
a2k1emb
ak1e2mel
a2kerd
ak1e2rei
a2k1e2ró
a2k1e2rő
a2kesp
a2k1est
ak1eszk
ak1eszm
a2k1e2te
ak1e2ti
a2k1e2vez
ak1é2kem
ak1é2kes
a2k1é2ké
a2k1ékh
ak1ékrő
2akém
2akény
2akép.
2aképb
2aképe
2aképé
2aképh
2aképk
2aképl
2aképn
2aképpel
2aképpé
2aképr
2aképt
2aképü
2aképz
a2k1érc
2akérd
a2kérdek
2akére
2akéré
a2k1érm
2akérő
a2k1é2rői
a2k1é2rőj
a2k1érr
a2kérteke
a2k1értel
a2k1értet
a2k1értő
2akérv
a2k1érz
2akés
a2k1észa
a2k1é2te
2akéts
a2k1étt
2akéz
ak1fl
ak1fr
akgerinc1
ak1gr
2akia
2akib
2akic
2akid
a2k1i2dé
ak1idi
2akie2
2akié
2akif
ak1iga
a2k1igé
2akigy
2akih
2akií
2akij
2akil
a2k1ill
ak1ily
2akim
a2k1i2má
a2k1imi
2akin
ak1ind
a2k1ing
a2k1ins
a2k1ion
2akir
aki2rom
2akis
a2k1isi
a2k1isk
ak1ism
a2k1ist
2akit
2akiv
2akiz
a2k1izm
a2kíté
a2k1í2z
ak2k1a2d
ak2kaj
ak2k1a2la
akk1alk
ak2k1arc
ak2kál
ak2k1á2p
ak2k1ed
akk1ell
ak2kelm
akk1elt
ak2kem
ak2k1eró
akke2s
akk1ese
ak2ket
ak2kola
1akkord
akk1ölt
ak2k1ös
ak2kőr
1akku.
1akkum
ak2lau
ak2lav
ak2lor
ak2lón
ak2lór
1aknai
1aknáb
1aknáh
1aknái
1aknáka
1aknáko
1aknás
1aknát.
1aknáv
1aknáz
2akoa
ak1obj
2akoc
2akof
2akokt
akolás3s
a2k1olda
a2k1o2ly
2akom
2akonc
2akond
2akonf
2akong
2akonk
2akons
2akont
2akonv
2akony
2akonz
2akoo
2akop
a2k1o2pe
ak1o2rat
2akorb
2akord
a2k1org
2akori
a2k1orj
2akorl
2akorm
2akoro
2akorp
2akorr
2akors
2akort
2akoru
2akorú
a2k1orv
2akos
2akóni
2akó1p2
a2k1ó2rá
ak1ó2ród
1a2kózá
ak1össz
akö2z1é2l
aközrea3
ak1őr.
ak1ős.
ak1pl
ak1pr
ak1ps
akrádi2
ak2rát
2akre
ak2rea
2akré
a1k2réme
ak2réta
ak2rétá
2akri
a1k2rit
2akrí
ak2ríz
1akrob
2akrónik
ak1sp
ak1sz2t
ak2t1au
aktár2s1a2d
akt1emb
1akti.
ak2tim
1aktívb
aktí2ve
ak2t1íve.
1aktívk
1aktívo
1aktívs
1aktívt
akto2r1ál
akt1osz
ak1trá
1aktua
1aktú.
a2k1udv
a2k1ujj
2akun
1akupu
a2k1úg
a2k1új
a2k1úrr
a2k1üg
a2k1ü2le
a2k1ü2lé
a2k1üln
a2k1ü2t
a2k1ü2v
ak1ya
a2l1abl
alac1c
alace2
alaci2
ala2cit
ala2cor
a2lacsé
ala2c3sö
ala2csü
a2ladag
a2l1a2datá
ala2gál
ala2g1e
ala2gép
ala2gol
ala2gya
ala2j1a2d
ala2jas
ala2j1e2
a2lakad
ala2k1an
a2l1a2kas
ala2kál
ala2k1áp
ala2kes
1a2lakí
a2l1akna.
a2laknák
a2laknát
ala2kol
a2l1a2kód
ala2k1öl
a2l1aktu
1alaku
a2lakul.
a2lakult
al1alg
a2l1alj
a2l1alk
al1all
al1alm
al1a2lo
al1alt
ala2n1e
1a2lanny
a2lany
ala2nyal
ala2ny1e2
ala2p1a2d
ala2pak
ala2pal
a2lapan
ala2p1á2r
ala2p1e2
ala2pill
ala2pin
ala2pir
1a2lapítv
ala2p1ol
ala2por
ala2p1osz
alap1ó2
alap1p
al1a2ra
al1a2rá
al1arg
ala1s2p
a2l1aszp
alaszta2l
alat1any
alatát1a2
ala2t1e2v
ala2t1inf
ala2tív
ala2t1ol
alató2
ala2tór
a2l1attak
1a2latti
ala2t1ü2
al1ava
ala2zúr
1a2láa
1a2láá
alába2d
alá2b1ada
al1ábrá
1a2lábúj
alá2dal
alá2d1ap
1a2láf
a2l1ág.
a2lága
al1á2gá
al1ágb
a2l1ágg
al1ágh
al1á2gi
al1ágk
al1ágn
al1á2go
a2l1ágr
al1ágt
al1á2gú
al1ágya
1a2láí
1a2lámo
a2l1árad
a2lárak
a2lárá
alá2rár
a2l1árk
aláste2
alás2tel
alás2t1ér.
a2l1átd
a2láte
a2láté
al1átép
a2l1átf
alá2ti
a2l1átl
a2l1átm
a2látö
a2látr
a2látú
al1bl
al1br
1album
al1d2r
a2le.
2alea
2aleb
al1ebé
2alec
al1ece
ale2g1e2lé
al1egés
alegész1
al1egys
a2legyü
2aleh
2aleí2
2alej
ale2k1a
a2l1ela
a2l1elág
a2l1eld
al1e2led
ale2lem.
ale2lemb
ale2leme
ale2lemk
ale2lemm
ale2lemt
a2l1elg
a2l1elh
al1elm
a2l1eln
ale2lők
ale2lőt
a2l1elr
a2l1els
al1elté
a2l1elv
2alem
a2l1emb
a2l1e2mel
al1e2mé
a2l1eml
2alen
a2l1ene
2alep
ale2pe.
a2lerd
a2l1e2re
a2l1erk
a2l1ern
2ales
al1esem
a2lesi
ale2sik
ale2tet
alet2t1est
aleü2
2alev
ale2vol
ale2vői
2alex
a2l1exp
2aléc
2alég
al1égő
alé2kal
alé2k1an
alé2kat
alé2k1em
alé2ker
alé2kes
alé2kor
a2lél.
al1é2len
a2l1é2let
a2l1élé
a2l1éll
al1é2lő
a2l1élü
2alén
a2léneke
a2l1érd
al1érs
a2l1érte
a2l1érté
a2l1értő
a2l1érz
2alét
alé2tek
a2l1é2tel
al1étl
a2l1évi
1alfás
1algásat
1algor
al1gr
2alic
al1ide
a2lidé
al1i2do
al1ifj
a2l1igé
2alik
al1ill
2alim
a2l1i2má
a2linas
ali2nin
alió2ra
al1i2pa
a2l1irá
a2l1iro
a2l1i2si
a2lism
ali1s2po
al1iste
2alite
al1izma
al1íj
a2l1í2v
alja2iké
1aljaka
1aljakb
1aljaké
1aljakk
1aljako
1aljas
1aljái
alj1árna
al2j1á2ro
1aljb
1aljc
1aljd
1aljer
1aljf
1aljg
1aljh
1aljia
al2jí
1aljj
1aljk
1aljl
1aljm
1aljn
1aljr
1aljs
1aljt
1aljú
1al2jü
1aljv
1aljz
al2k1a2pó
alkele2
1alkím
1alkoh
1alkotá
1alkotm
1alkotó
al1kre
al1kro
1alku.
1alkud
1alkun
al2l1aj
al2l1akt
al2l1akv
alla2l
al2l1ala
al2lalk
al2lau
all1áll
all1ázs
al2led
all1egy
all1emb
1allerg
all1ese
all1est
all1e2vő
all1é2jé
al2l1id
al2lim
all1int
al2lip
al2l1isk
al2lí
all1óri
al2lös
al2l1ő2
al2lü
1allű
1almád
2alob
al1obe
alogos1s
alo2g1ó2
a2l1okta
al2old.
aloma2
alo2mad
alo2mak
alo2m1al
alo2m1an
alo2map
alo2mar
alo2mas
alo2mác
alo2már
alo2m1át
alo2mer
alo2min
alo2mis
alo2mit
alom1p2
alo2m1ú
alo2n1á
alon1d2
alon3n
2alop
al1opc
a2l1ope
al1o2ra
al1orc
al1orn
al1o2ro
a2l1orr
alos3s
a2l1ostá
a2l1oszl
2alov
aló2c3se
3alóguses
alóigaz1
alói2ko
al1ó2lo
al1ónn
alóó2
aló2ráj
aló2rák
aló2zan
aló2zis
a2l1öb
a2l1ö2l
a2l1ön
a2l1ör
a2l1ös
a2l1ö2z
alpe2l
alp1ele
al2piz
al1sh
al1sk
al1sl
al1sm
al1sp
alsz2
al1szt
al2tada
al2t1alap
alt1anya
alt1elv
alt1emb
al2t1e2p
al2t1e2v
al2t1é2k
alté2n
alt1éne
alt1érne
al2t1é2rő
al2t1érr
alt1értő
al2t1i2m
alti2n
alt1ina
alti2p
alt1ipa
al2t1ir
al2t1old
1altonk
al2t1osz
al2tóc
al2tön
al1trak
al1tran
al1trav
al2tur
al2t1út
al2tür
1altvé
al1ty
alu1p
1a2luss
alu1str
a2l1új
al1úr.
al1úrb
al1úrh
al1úri
al1úrk
al1úrn
al1úrr
a2l1úté
a2l1úth
a2l1útj
a2l1útn
a2l1útt
al1üg
al1ül
al1ün
al1ür
al1üs
al1üt
al1üv
a2l1üz
al1űr
al1űz
1alveo
1alvó
a2ly1ap
a2lyar
a2lyál
a2ly1e2
a2lyév
a2ly1id
a2lyim
a2lyis
a2lyö
a2lyug
a2ly1ü2
am1abb
am1abl
2amad
a2m1a2dat
am1a2dás
a2m1adm
a2m1a2dó
a2m1a2du
2amag
ama2gát
2amaj
am1ajt
ama2kar
a2m1akt
a2m1akv
a2m1a2lak
am1a2lap
a2m1a2l1e
ama2nya
amaó2
2amap
2amas
ama2sz1a2k
ama2szeg
ama2sz1em
ama2szél
ama2szö
ama2tad
amata2n
ama2tárá
ama2tel
ama2told
ama2t1osz
ama2t1ó2
a2m1a2u
a2mazo
a2m1álm
a2m1á2rai
a2m1á2rak
amá2rá
amát1a2dó.
a2m1átk
a2m1átl
a2m1átt
am2b1ag
am2bal
am2b1at
am2b1ászá
am2b1e2g
am2b1e2le
am2bep
am2b1e2te
am2b1ér.
1ambula
am1dr
a2me.
am1e2ce
2ameg
am1elá
am1e2lem
a2m1e2l1i
am1elj
am1elk
a2m1eln
a2m1elo
a2m1e2lő
a2m1els
a2m1elt
a2m1elv
a2m1e2me
a2m1eng
2amenn
amens1s
amen2t1á2ro
a2m1erd
a2m1e2rő
a2mesk
2amest
a2m1e2v
a2m1ex
am1ezr
amé2hes
amé2k
am1éké
amé2let
a2m1ép
a2m1érd
a2m1értek
a2mértel
a2m1étk
a2m1évé
1amforá
am1fr
am1gr
amid1i2
ami2g
a2m1iga
a2m1igá
a2m1igé
a2mimá
am1imi
am1imp
ami2na.
ami2nan
ami2nin
a2m1inté
amió2
a2m1irá
a2m1iro
amise2
ami2sel
ami2sep
ami2sz
1amitbo
1a2mitha
1a2mitm
1a2mitö
1amitro
1amitrú
1a2mits
1a2mittá
1a2mittö
a2míg
am1kl
am1kr
amme2g
am2m1egy
am2meta
am2m1é2t
2amod
a2m1oke
a2m1okm
a2m1o2koz
am1ola
a2m1old
a2m1oltá
a2m1op
a2m1ors
1a2mort
a2m1orv
2amos
amos3s
2amot
2amoz
am1ó2ri
am1ö2r
am1ös
am1öt
am1ö2z
am1ő2r
am1ős
am1pla
am1p2r
1amput
am1sk
am1sp
am1sr
am1st
am1t2r
2amun
a2muni
amu2riz
amu1sl
a2m1u2tas
a2m1új
am1üg
am1ü2l
am1üt
am1üz
2anad
a2n1a2dat
a2n1adu
a2n1aga
a2n1agá
an1a2gya
a2n1ah
2anai
1a2nakr
ana2lap
1analí
an1alk
an1alm
1a2naló
an1a2mo
a2n1ana
1a2naná
an1ann
an1a2ny
2anap
ana2pa2
an1apa.
a2n1apá
a2n1a2pó
an1appo
an1a2rab
an1a2rá
a2narc
ana2sz1e2
ana2szén
ana2szin
ana2sz1í2
ana2szó
ana2szü
ana2t1e
ana2tö
2anav
a2n1a2va
a2n1az
a2n1ág
a2n1álmi
a2n1á2lom
a2n1á2p
a2násat
2anát
a2n1áta
a2n1átk
a2n1átr
an1br
anca3u
an2c1ál
ance2
an2ce.
an2c1ér.
an2c3hit
an2cho
anci2al
an2c1ó2
an2csaj
an2csar
ancs1ell
ancs1emb
an2cs1en
ancs1e2p
ancs1et
an2cséré
an2cs1ill
an2csiz
an2cs1í2z
an2cs1or
an2csö
ancső2
ancs1t
an2csut
an2cs1ü
an2d1alk
anda1s
and1atl
and1e2le
and1elk
an2d1elő
and1els
an2derd
an2d1es
1andez
an2dél
an2dil
an2d1ö
an2d1ő2
an2dús
an2dün
an2dű
an1dy
an2dzá
a2n1eb
an1edd
an1e2gé
1a2nekd
ane2la
ane2l1á
ane2l1e2l
ane2l1emb
ane2lél
ane2lő
2anem
an1emu
an1e2re
an1ern
an1err
2aneu
2anev
a2n1ex
ane2z
an1ez.
a2n1eze
an1ezé
an1ezt
an1ezz
a2n1é2ké
a2n1éle
an1épí
a2n1éri
a2n1érv
a2n1étk
a2n1étt
a2n1évc
an1évem
an1éves
an1évet
ané2véb
ané2vén
ané2vét
ané2vév
an1évha
ané2vig
an1évke
an1évkö
a2n1évü
a2névz
anfé2l1é2v
an1fl
an1f2r
anga2d
an2g1ada
an2g1ado
an2g1ala
an2g1a2ra
an2g1ass
ang1azo
an2g1ác
an2g1áll
angár1a2d
ang1áta
an2g1átj
an2g1átt
an2g1ed
an2g1eg
an2g1elf
an2g1elh
an2g1elj
an2g1ell
an2g1eln
an2g1elő
an2g1elt
an2g1elv
an2gem
ang1emb
ang1eng
an2g1e2r
ang1ese
ang1éle
ang1élv
an2g1é2ne
an2g1ér.
ang1érő
an2g1és
an2gim
an2giz
an2gí
an2g1osz
an2g1óri
an2g1öl
an2g1ös
an2g1ő2
ang1sz
an2gü
an2gű
angye2
angy1el
an2gyék
an1ide
ani2g
a2n1iga
a2n1igé
a2n1i2ko
an1ind
a2n1inf
an1i2on
2anip
a2n1i2pa
an1i2rá
a2n1iro
a2n1isi
a2n1isk
a2n1ism
a2nita
an1itt
a2n1íg
a2n1íj
2anív
a2n1íz
ank1abl
an2kaj
an2k1a2k
ank1ale
an2k1a2n
ank1arc
ank1ari
an2k1atl
an2k1au
an2kaz
an2k1ál
an2k1e2g
an2k1ek
an2k1e2l
an2k1e2m
an2k1e2reit
an2k1erj
an2k1es
ank1érde
ank1érem
an2kérte
an2k1érté
an2k1i2d
an2k1i2p
an1klu
an2k1old
ank1oszt
an2k1ö2römb
an2kös
an2k1ö2v
an2kőr
ank1t2
an2k1ü
an2ne.
an3ny.
an3nye
an3nyo
a2n1oj
a2n1okta
a2n1old
1a2nomá
2anor
a2n1o2ro
a2n1orr
a2n1ors
2anos
a2n1ott
a2nódd
a2nódo
anó1g2
a2n1óni
a2n1óno
a2n1ó2rá
an1óri
a2n1öl
a2n1ön
a2n1ör
a2n1ös
a2n1ö2t
an1pl
an1pr
an2s1e2l
an1ska
an2sö
an1s2p
ans3sze
an1sta
an2szal
an2sz1á2bó
an2sz1á2h
an2szár
ansz1es
an2szél
an2sz1én
an2sz1é2p
an2szil
an2szin
an2szó
ansz1t2
ansz1ü2l
an2t1abl
ant1aga
an2t1eg
1anten
an2t1e2se
ant1esz
anti1llát
an2t1ing
an1t2re
a2n1ud
a2n1ug
a2n1uj
2anuk
a2n1u2r
anu2szi
a2n1u2t
a2n1úg
an1ü2g
anü2l
a2n1ülő
an1ü2z
an1űr
an1űz
any1a2dó
anyag1ár.
anyag1árr
1anyagb
1a2nyagé
anyag1g
1anyagh
1anyagk
1anyagm
1anyagr
1anyagt
1anyagú
a2nyakad
a2ny1a2kas
a2ny1alk
a2ny1all
a2ny1ass
any1aszt
a2ny1a2tom
a2nyaz
1anyádt
1anyáék
any1álo
a2ny1árá
a2ny1árb
a2ny1árf
any1árk
a2ny1árn
a2ny1á2ro
a2ny1árr
any1á2sz
any1d
2anye
a2ny1e2c
a2ny1ed
a2nyeg
any1egé
any1egy
a2ny1e2k
a2nyela
anye2leme
any1elev
a2ny1ell
a2ny1elo
a2ny1em
a2ny1en
any1e2re.
any1e2rei
any1e2ret
any1e2rén
any1e2rér
any1e2rét
any1e2rév
any1e2rőm
any1e2rőr
any1e2rőt
a2ny1ég
a2nyéhe
a2ny1é2j
a2ny1ék
any1élv
a2ny1ér.
a2ny1érb
a2ny1érc
a2ny1érd
a2ny1ére
a2ny1érg
a2ny1érh
a2ny1é2ri
a2ny1érk
a2ny1érm
a2ny1érn
a2nyérő
a2ny1érp
a2ny1érr
a2ny1érs
a2ny1érte
a2nyérté
a2ny1értő
a2ny1érv
a2nyéve
a2nyévé
anyha2j1ón
anyha2j1ó2r
2anyi
anyigaz1
any1ing
a2ny1io
2anyí
2anyo
any1old
a2ny1o2r
any1órá
any1ök
any1ö2r
any1öz
a2ny1ő2
any1s
anyt2
any1tr
a2nyur
2anyú
2anyü
any1ül
a1o
ao2áz
ao2be
ao2cs
ao2da
ao2dú
ao2ka
ao2ká
ao2la
aolaja2d
aola2j1ada
ao2mo
ao2pá
ao2pe
ao2ra
ao2ro
ao2so
ao2ut
ao2ve
ao2vi
ao2xi
a1ó
aóá2r
a2óbar
a2óbá
a2óbi
a2óbo
aó2ce
aó2dá
a2ódi
a2ófá
a2ófe
a2ófo
a2ófő
a2ófü
a2óhé
a2óhi
a2óhü
a2óil
a2óis
a2ói2v
a2óká
a2óke
aó1kré
a2óku
aó2la
a2óle
a2ólé
a2óli
aó2lo
aó2lu
a2ómag
a2ómar
a2ómas
a2óme
a2ómi
a2ómo
a2óné
a2ónö
a2ónő
aó2rá
a2óré
aó2ri
a2ósí
a2ósű
a2óta
a2óte
a2óté
aó2vo
aó2vó
a1ö
aö2bö
aö2cs
aö2dé
aö2ko
aö2kö
aö2le
aö2lé
aö2lő
aö2ná
aö2rö
aö2ve
aö2vi
aö2vö
aö2zö
a1ő
aő2re
aő2ré
aő2ri
aő2rö
aő2rü
aő2se
aő2sö
aő2sz
apa2cs1a2v
apa2cs1i
a2p1a2da
a2p1aga
a2p1ajá
a2p1akc
2apal
apa2lag
apa2lak
a2p1alb
a2p1alj
a2p1alt
apa2mas
a2p1ant
2apap
apa2pán
ap1a2rán
1apasá
a2p1asp
apa2tad
apa2t1ala
apata2n
apa2t1as
apa2tál
apa2t1ö
ap1aut
2apav
a2pava
ap1a2zo
a2pájú
ap1állap
a2p1állá
a2p1állo
apán1n
a2p1á2rad
ap1á2rai
a2p1á2rak
ap1á2ram
ap1á2ras
ap1á2rat
apá2ráé
apá2ráh
apá2rán
apá2rár
apá2ráv
apárba2
a2p1áre
a2p1á2ré
a2p1árf
ap1árka
ap1árko
a2p1árny
ap1ártó
a2p1áru
a2p1á2rú
apáská2
apá2túr
1a2páu
ap1bl
ap1dr
a2pe.
ap1e2dé
a2p1e2g
ap1e2l1a
ap1elb
ap1e2lé
a2p1elf
ap1elg
a2p1elh
ap1elj
ap1elk
a2pell
ap1elm
ap1eln
ap1elo
ap1e2lő
ap1elr
a2p1elt
a2p1elv
ape2m
ap1emb
ap1eme
ap1ene
ap1eni
ap1e2ny
ap1e2rő
ape2s
ap1ese
ap1esé
ap1eső
a2p1e2v
a2p1ex
a2p1é2he
a2p1éje
a2p1é2le
a2p1éll
ap1élm
a2p1é2ne
ap1épü
a2p1ér.
ap1észl
a2p1éte
a2p1éve
ap1fl
ap1f2r
ap1gr
a2p1ide
a2pidé
apigaz1
ap1i2ko
ap1ikr
a2p1i2nár
ap1ind
ap1inj
a2p1ins
ap1i2rat
a2p1i2rá
a2p1irk
a2p1ism
a2p1íg
a2p1ín
a2píté
ap1ív
a2p1íz
ap1kl
ap1kr
ap1kv
ap2laz
ap2léd
apmeg1
apmű1
apműt2
a2p1ob
ap1o2laj
ap1oltár
ap1opc
ap1ope
ap1opt
apo2rad
ap1orcá
ap1orsó
apor2t1ő2
apo2t1ál
a2p1ov
1a2póká
ap1ólo
ap1óri
a2p1öb
ap1öl
ap1ön
ap1örv
a2p1ös
ap1öv
a2p1ö2z
ap1ő2r
1appará
ap2p1árn
ap1ph
app1ing
ap1pla
ap1pri
ap1pró
ap1p2s
ap1py
ap2res
ap2réd
a1p2rém
ap2rés.
a1p2rím
2apro
ap2roc
a1p2rod
1apród
1aprózó
ap2s1i2kon
ap2síz
aps1ork
apsz1ert
ap1szf
apsz2t
aptára2d
aptá2r1ada
ap1t2r
apuá2
a2p1udv
apu1p2
apus3s
a2p1u2tas
a2p1után
a2putc
a2p1új
a2p1üd
a2p1üg
a2p1ü2l
a2p1ün
a2p1üt
a2p1üv
a2p1üz
ap1űr
ap1wh
ara2b1ár
ara2b1í2
ar1abla
2arad
ar1a2data
ar1a2dato
ar1a2datr
2arag
ara2g1e
2araj
ar1ajkáró
2arak
a2r1a2kol
ara2kóh
ara2kói
ara2kós
ara2kót
a2r1akt.
ar1alk
a2r1alm
a2r1ana
1a2rann
arany1a2gá
ara2nyal
1aranyb
1aranyh
ara2nyí
1aranyk
1aranyn
1aranyr
1aranys
ara2pa.
ar1arc
1arasz.
arasz2t1e
ar1aszú
ara2tal
ara2tel
ara2tin
ara2t1ő2
aratű2
ara2tűr
ar1aul
aravasz1
1a2raw
ara2zon
2arác
a2r1ác.
a2r1á2csi
a2rácsom
a2r1ág.
a2r1á2ga.
a2r1á2gai
a2r1á2gak
a2rágan
a2r1á2gat
ará2gáb
ará2gáh
ará2gán
ará2gár
ará2gát
ará2gáv
a2r1ágb
a2r1áge
a2r1á2gé
a2r1ágf
a2r1ágg
a2r1ágh
a2r1á2gi
a2r1ágk
a2r1ágl
ará2gon
a2r1ágr
a2r1ágs
a2r1ágt
a2r1á2guk
a2r1á2gun
a2r1á2gú
a2r1á2gy
ar1álc
a2r1állá
a2r1állo
2arám
ará2m1e2
ará2nye
a2r1á2rak
a2r1á2rá
a2r1árk
a2r1árr
ar1á2ru
ar1árú
ar1árv
ará2sze
a2r1á2szoki
ará2tal
ará2t1ö
aráz4s
ará2zsál
arázsi2
arázs3z
ar2c1a2d
arc1agy
arc1ala
arca2n
arc1any
ar2car
ar2cat
ar2ceg
ar2c1es
ar2cev
ar2c1é2h
arc1él.
arc1élb
arc1éll
arc1élt
ar2c1é2n
ar2cés
1archí
arc1ing
ar2c1int
ar2ciz
arcolás1s
ar2có
ar2cő
arcs1ala
ar2csál
arc3sere
ar2csip
ar2c3sor
ar2cü
ar2cű
ard1acé
ar2d1alj
ar2d1áll
arde2l
ard1ele
ard1elő
ard1elt
ar2d1e2m
ar2d1é2l
ar2d1ina
ar2d1ing
ar2dor
ar2dö
ar2d1ur
ar2dü
a2r1e2dz
ar1egés
a2r1e2gy
are2i
areil2
a2r1e2le
ar1elh
ar1elm
ar1eln
ar1elr
ar1elt
ar1elü
ar1elű
ar1elv
a2r1emb
ar1emel
ar1e2més
a2remu
a2r1e2r
ar1e2se
ar1e2ső
a2r1eszek
a2r1eszé
a2r1eszü
ar1etű
ar1e2ve
ar1e2vé
a2rew
aréé2
ar1ég.
ar1é2ge
aré2k1a2l
aré2kek
ar1él.
ar1élt
2arém
aré2nek
aré1p
a2r1épü
a2r1é2ri
a2r1érő
ar1észj
aré1sz2tá
aré1tra
ar1f2r
ar1gha
2ari.
2aria
ar1i2de
a2ridé
a2r1i2ga
a2rimád
ar1i2mi
a2r1i2na.
a2r1i2naké
a2r1i2nas
a2r1i2nat
a2r1i2náb
a2r1i2náh
a2r1i2nán
a2r1i2nár
a2r1i2nát
a2r1i2náv
a2r1ingé
ari2nit
arink2
a2r1inté
ari2nü
ar1i2ono
a2r1i2ón
2arip
a2r1isp
a2r1iste
ari1szf
2ariz
ari2zom
ar1í2té
ar2j1áz
ar2j1er
arkas3s
arká2p
arká2s
ar2k1eg
ark1elá
ar2kéj
ar2képü
ar2k1érd
ar2k1in.
ar2k1i2ont
ar2kiz
ar2k1orm
ar2k1ovi
ar2kud
ar2k1u2s
ar2les
ar2m1a2gy
arma2te
arm1áll
ar2me.
ar2meo
arme2s
arm1ing
ar2m1is
ar2m1osz
ar2m1ö
ar2mü
arnis3s
aroka2
aro2kan
aro2k1á2
aro2k1e
aro2kin
a2r1olda
1a2romát
aro2mis
a2r1opt
ar1org
ar1o2ro
ar1ors
a2r1ovi
aró1p
a2r1ó2rak
a2r1ó2ráj
a2r1ó2rám
aró2s3zár
aró2vár
ar1ózd
a2r1ö2b
a2r1ök
a2r1ö2l
ar1öng
a2r1ör
a2r1ös
a2r1ö2z
ar1őr
ar1ős
ar1pl
ar1pr
ar1ry
ar1ska
ar1srá
ar1sta
ar1sto
ar1str
2art.
art1abl
ar2t1a2lap
arta2n1á2s
art1aszt
ar2t1a2u
ar2t1álla
ar2t1e2g
art1e2lő
art1emb
art1e2rei
ar2tég
ar2t1é2l
ar2t1érp
ar2t1i2na.
ar2t1i2nát
ar2t1i2náv
art1orz
ar2t1ö2v
ar2t1ut
artvis1s
ar1ty2
a2r1uml
a2runi
aru2tas
a2r1új
a2r1úsz
ar1útj
ar1útr
a2r1üt
ar1üz
ar1ű2z
ar2vala
arvas1s
arv1ágy
ar2v1árh
ar2v1á2ri
2asabl
as1abr
a2sadag
asag2
as1aga
as1agg
as1a2gy
2asaj
a2s1a2kar
2asal
as1alab
a2s1a2lap
as1alf
a2s1alján
a2s1alji
a2s1alk
as1alm
a2s1anó
a2s1ant
a2s1a2ny
2asap
as1apr
2asar
as1aran
a2s1a2rá
asa2t1ó2
as1a2ty
2asav
asa2vo
a2s1á2c
asá2g1ikr
as1áll
2asám
a2s1árnak
a2s1á2ro
a2s1árr
a2s1árt
a2s1á2ru
asás1s
as1ásvá
as1áth
2asáto
2asáv
as1bl
as1d2r
a2s1e2d
as1ege
a2s1e2gy
ase2k
as1eke
as1eké
as1ell
a2s1emb
a2s1e2n
a2serd
as1e2ré
as1erő
a2s1es
ase2t
as1eti
a2s1ez
a2s1éhe
a2s1éke
a2s1é2l
2asém
a2s1ép
2asér
a2s1ér.
as1érb
as1érc
a2s1érd
asé1s2
as1étv
as1é2ve
as1fr
as1gl
as1gr
as1ide
as1ido
as1i2ga
as1i2gá
as1inj
a2s1i2o
2asiv
as1izé
as1i2zo
a2s1íj
2asík
2asín
2asír
asírta2
asír2tal
a2s1í2v
as1ízü
2aská
as1kl
asko2s1a2rá
asko2s1á
as2koz
as1k2r
as2luk
as2már
2asodr
a2s1of
as1okke
as1okl
as1okos
2asoks
as1okta
asom1or
aso2né
2asor
a2s1ord
a2s1orm
as1osz
a2s1ox
asó1p2
as1ó2rá
a2s1ö2k
a2s1ö2l
as1örd
as1örv
a2s1ös
as1ö2ve
as1őr
as1p2l
as2pot
asp2r
a1s2pu
as1s2p
as3szabá
as3szin
asszí2ve
assz1íve.
assz1ívek
assz1ívne
1asszoc
1asszony
as3szü
as3szű
2asta
a1stand
2astá
a1s2tád
2asti
astil2
as2tim
2astí
2asto
as2top
2astr
as1trag
as1trav
a1st2ru
2astú
a2s1ud
2asug
a2s1uj
2asuly
asu2r
as1ura
as1urn
a2s1u2sz
as1u2tak
a2s1u2tas
a2s1u2tá
as1u2tu
a2s1ú2s
a2s1ú2t
asút1a2
a2s1üd
a2s1ü2lő
as1üst
a2s1üz
as1űz
2aszab
a2sz1a2d
2aszak
a2sz1akc
asza2k1e
a2sz1akt
asza2k1ü
a2sz1alk
1aszaló
asz1asp
asz1ass
asza2t1a2
asza2t1e
a2szath
a2szati
2aszav
a2sz1ág.
asz1á2ga
asz1á2gá
asz1ágb
asz1ágg
asz1á2gi
asz1ágk
asz1á2go
asz1ágr
asz1ágt
a2szálc
a2szálm
2aszám
aszá2rada
a2száram
asz1árnyé
a2szárp
a2száta
a2száth
asz1átl
a2sz1á2to
asz1áts
2aszed
2aszeg
aszegész1
asz1eh
2aszek
2aszel
asz1e2lem
asz1elj
2aszemc
2aszeme
2aszemé
2aszemp
a2szemu
2aszemü
2aszemű
2aszen
a2sz1eng
asz1e2pi
2aszer.
2aszere
a2sz1erej
2aszeré
2aszerk
2aszern
a2sz1ero
a2szerő
2aszerr
2aszers
2aszert
2aszerv
2aszerz
asze2s
a2sz1ese
asz1est
2aszez
2aszék
aszé2k1el
asz1é2let
asz1élés
aszé2n1ég
aszén1n
a2sz1é2re
asz1éré
2aszét
asz2fér
a2sz1ill
2aszin
a2sz1inf
asz1ing
2aszir
a2sz1ism
asz1ist
2asziv
a2sz1iz
2aszí
a2sz1ír
asz1í2vi
asz2karc
asz2k1áp
asz2kell
asz2kes
2aszob
2aszoc
2aszof
aszon1n
aszo2n1o
a2sz1orr
asz1ors
a2sz1osz
1aszóa
asz1ó2dá
2aszót
2aszök
asz1ölt
a2sz1ön
2aször
asz1öss
a2szöt
2aszöv
2asző
aszőlőé2
asz3su
asz2tab
asz2t1apo
asz2tác
asz2táll
asz2t1emb
asz2téne
asz2t1és
asz2t1ing
asz2t1olt
asz2t1oro
asz2t1orr
asz2tors
asz2t1osz
asz2töv
asz2tős
asz2t1ül
asztvíz1
2aszur
1aszús
asz1útr
2aszü
aszü2g
asz1ügg
a2sz1ü2z
2aszű
asz2vit
asz1z
2atab
at1abla
a2t1a2cé
ata2dat
at1a2dó
2atag
a2t1agya
a2taján
2atak
a2t1akara
ata2kár
ata2kel
ata2k1é2pes
ata2k1ö2v
a2t1aktu
at1a2lag
ata2lap.
ata2lapb
ata2lapj
ata2lapo
ata2lapp
ata2lapr
ata2lapú
ata2lat
a2t1aleg
ata2lik
a2t1alle
a2t1almás
2atan
a2t1anal
ata2nó
at1a2nyag
at1a2nyás
2atap
at1app
ata2puk
ata2pun
2atar
a2t1a2rab
ata2ran
a2t1a2rén
ata1st
atau2r
a2t1a2ut
a2t1azo
2atáb
at1ábr
2atág
at1ág.
a2t1á2ga
at1ágr
2atáj
2atál
a2t1állá
a2t1álló
a2t1álm
2atám
atá2nal
a2t1á2pol
2atár
atá2rada
atá2rado
atá2ramh
a2táramk
atá2ramn
atá2r1az
atá2rét
atá2ris
at1árkár
atársá2g
atár2s1ágá
at1ártás
2atás
atá2s1á2g
atá2sz
atá2tal
atátá2
atá2tár
a2t1átb
a2t1átf
a2t1áth
a2t1áti
a2t1átj
a2t1átk
a2t1átl
a2t1átr
a2t1áts
a2t1átt
a2t1átu
a2t1átv
2atáv
at1bl
at1br
at1cl
at1dr
at1e2gé
ate2jel
ateké2r
ate2kére
ate2kó
a2t1e2l1a
a2t1elb
at1elc
a2t1eld
at1e2led
at1eleg
at1e2lem
at1e2l1en
a2t1elf
a2t1elh
at1eljá
at1elkö
at1elkü
a2t1elm
at1eln
a2t1e2lo
at1e2lőn
ate2lőt
a2t1elr
a2t1els
at1elta
at1eltá
at1elté
at1eltü
a2t1elu
a2t1elű
a2t1elv
a2t1elz
a2t1emb
at1e2mel
a2t1emé
a2t1eml
a2t1emó
a2t1enc
a2t1ene
at1epi
at1epo
a2t1erd
at1e2rec
ate2r1ék
a2t1erő
a2t1e2se
a2t1esé
a2tesk
ates2t1á
ates2tő
at1eszm
at1eszű
ate2tol
a2t1e2z
2atég
até2get
a2t1éhe
até2k1a2l
até2ke2
a2t1éke.
aték1el
2atél
a2t1é2le
a2t1é2lé
a2t1élm
a2t1élv
2atém
até2ne
a2t1éps
2atér
até2rá
a2t1érdek
a2t1érin
a2t1érl
a2t1érm
a2t1értel
at1érvek
a2t1érz
at1észa
at1észl
2atét
até2tét
a2t1étv
at1fj
at1fl
at1fr
at1gl
at1gr
a1t2hus
2ati.
a2t1iat
a2t1i2de
a2t1ido
ati2g
a2t1ige
a2t1igé
a2t1igy
a2till
at1ille
at1i2má
at2i3mádá
at1i2mi
a2t1imp
2atin
a2t1ing.
a2t1inga
a2t1ingb
a2t1inge
atinó2
ati2n1ór
at1inté
at1into
2atip
a2t1i2pa
2atir
a2t1irá
a2t1iro
2atis
a2t1isk
a2t1ism
ati2sz
a2t1iszo
2atit
a2t1i2ta
a2t1izé
a2t1izg
a2tizmo
a2t1i2zo
a2t1íg
a2t1íj
2atíp
2atír
a2t1í2t
at1í2vek
atív1e2l
at1í2vet
atí2vét
a2t1íz
2atki
2at1kl
2atko
2atkö
2atku
at1kv
at1ojt
atoka2
a2t1o2k1al
ato2koss
a2t1o2koz
a2t1okta
a2t1o2ku
at1oldá
a2t1oldó
ato2m1á
1atombe
ato2mer
1a2tomj
a2toml
1a2tomok
1a2tomos
1a2toms
1atomú
at1opc
at1ope
a2t1opt
2ator
ato2rál
a2t1ord
a2t1org
ato2rú
a2t1orv
a2t1orzá
atos3s
ato1sz2f
a2t1oszl
ató1p2
a2t1ó2rák
ató2rán
ató2riá
ató1stá
ató1sz
ató2s3zár
ató2s3zené
ató1tr
at1öko
atö2l
a2t1öle
a2t1ölé
a2t1ölő
at1öná
atön2k1a
at1ö2röm
a2t1ös
a2t1öt
atö2vi.
a2t1ö2z
atő2ra
at1őrl
a2t1ő2s
atpen1
at1pl
at1pr
at1ps
atrac1c
a1t2rad
2atraj
2atrak
at2ramb
a1trap
a1trau
a1t2rav
2atré
a1t2réf
at2rén
atré2szel
a1t2ril
at2roj
a1t2róg
2atrón
a1t2rü
at2sán
at1sh
at1sk
at1sl
at1sp
at1st
at1s2v
atszá2m1é
atszáraz1
att1adó
1attakok
1attasé
at2t1e2g
at2tez
att1ing
attó2
at2t1ór
at1t2re
2atud
a2t1udv
a2t1ug
2atul
a2t1und
a2tuni
2atur
at1utá
at1utó