Skip to content

ialja/minecraftedu-navodila

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

Minecraft: Education Edition in Code Builder — vodič za učitelje

MinecraftEduCode-banner

Minecraft: Education Edition je posebna različica igre Minecraft, ki ima vgrajena orodja za poučevanje programiranja ter enostavno uporabo Minecrafta med poukom. V tem vodiču bomo predstavili uporabo Minecraft: Education Edition z dodatkom Code Builder, ki omogoča enostavno vizualno programiranje z bloki.

Oba programa sta na voljo za operacijska sistema Windows 10 ali Mac OS. Za prijavo v Minecraft: Education Edition je potreben izobraževalni Microsoftov račun z aktivno licenco. Licence so na voljo šolam in drugim izobraževalnim ustanovam, ki uporabljajo Microsoftove izobraževalne storitve. Več informacij o dostopnosti licenc lahko najdete na uradni spletni strani.

Minecraft osnove

Ustvarjanje novega sveta

 • preden lahko začnemo ustvarjati, moramo ustvariti svoj svet (v meniju Play, nato pa klik na gumb Create New)
 • nov svet lahko ustvarimo na podlagi ene od predlog — Blocks of Grass je odlična predloga za svobodno ustvarjanje — ali ga naključno generiramo (Generate Random)

Minecraft-nastavitve_novega_sveta

 • pri ustvarjanju novega sveta se lahko odločimo za samostojen svet (Game) ali svet, namenjen večim igralcem (Multiplayer), v katerega bodo lahko preko zavihka Friends vstopili drugi igralci, ki so povezani v isto omrežje in uporabljajo isto verzijo Minecrafta
 • pri samostojnem svetu lahko izbiramo način igre (nastavitev Default Game Mode)
  • za nemoteno ustvarjanje predlagamo način Creative, pri težavnosti (nastavitev Difficulty) pa možnost Peaceful, da nas ne bodo motile razne pošasti
 • za uporabo Code Builderja je potrebno vključiti dodatne ukaze (Cheats), po želji lahko vključimo tudi možnost Always Day, s čemer si zagotovimo, da nas v svetu ne bo presenetila noč
 • ko smo zadovoljni z imenom in nastavitvami, kliknemo na gumb Play, da vstopimo v novo ustvarjen svet

Posebne predloge za Minecraft začetnike

 • interaktiven vodič osnovnih ukazov, predstavitev interakcije s svetom ter posebnih orodij za učitelje je na voljo v predlogi Tutorial Volume, ki jo lahko izberemo pri ustvarjanju novega sveta
 • predloga The Agent Trials je interaktiven vodič z izzivi za pomočnika (Agenta), ki ga upravljamo s pomočjo Code Builderja

Prenos svetov med računalniki

 • svetovi narejeni v Minecraft: Education Edition delujejo samo v tej različici

 • svetovi se ne prenašajo med računalniki ob prijavi z istim računom, omogoča pa Education Edition enostaven izvoz in uvoz svetov preko datotek .mcworld

 • za izvoz sveta kliknemo na ikono za urejanje na začetnem seznamu svetov in se premaknemo do konca zaslona s podrobnosti o svetu ter kliknemo na gumb Export World

  export_world

 • na svoj računalnik nato shranimo datoteko .mcworld, ki jo lahko odpremo na drugem računalniku, ki ima nameščen Minecraft: Education Edition

Osnovni ukazi

Premikanje po svetu

 • premikanje naprej, nazaj, levo in desno: tipke W A S D
 • letenje (dela samo v načinu Creative): dvakrat preslednica (Space) za začetek ali konec letenja, nato preslednica za dviganje in Shift za spuščanje
 • hitrejše premikanje na tleh ali v zraku: drži tipko Control
 • plazenje po tleh: drži tipko Shift
 • menjava pogleda: tipka F5 za spremembo iz prvo-osebnega v tretje-osebnega od zadaj in od spredaj ter nazaj v prvo-osebnega

Upravljanje predmetov

 • prikliči inventar (inventory): tipka E
 • izbira elementa v orodni vrstice: tipke 1-9 ali premikanje koleščka na miški
 • spusti trenutno označen predmet: tipka Q

Interakcija s svetom

 • razbijanje blokov: levi klik miške
 • gradnja blokov: desni klik miške
 • uporaba posebnih predmetov: desni klik na predmet

Ukazna vrstica

 • ukazna vrstica za klepet in Code Builder ukaze: za prikaz tipka T ali Enter, za izhod tipka Escape
 • s puščicami gor in dol se premikamo po zgodovini ukazov
 • s tipko Tab si lahko pomagamo pri pisanju ukazov (auto-complete)
 • ukaz za prestavljanje na dan: /time set day (dodatni ukazi za nastavljanje ure)
 • ukaz za nastavitev jasnega vremena: /weather clear (dodatni ukazi za vreme)

Code Builder

 • ukaz /code požene Code Connection
 • prestavljanje med programom Minecraft in programom Code Connection: Alt + Tab za preskok med okni ali tipka Escape v Minecraftu, da se sprosti kurzor miške

Podrobna navodila za Code Builder

Namestitev

 • za uporabo Code Builderja poleg programa Minecraft: Education Edition potrebujemo še program Code Connection (povezava za prenos)
 • v Minecraftu je potrebno ustvariti nov svet (na podlagi predloge ali naključno generiran), v katerem je omogočena možnost Cheats (predlagamo Creative način)
 • po vstopu v svet lahko Code Connection zaženemo tako, da prikličemo ukazno vrstico in vpišemo ukaz /code
 • odpre se Code Connection, ki nam pove naslov, na katerega se moramo iz programa Minecraft povezati

CodeConnection-povezava

 • za povezavo zopet uporabimo ukazno vrstico v Minecraftu, v katero skopiramo celoten naslov, ki nam ga ponudi Code Connection: /connect XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX (namesto X-ov bodo seveda številke, ta korak je potrebno opraviti le prvič, ko poženemo Code Connection)
 • v primeru uspešne povezave, se v programu Code Connection pokažejo gumbi za izbiro urejevalnika ter spodaj izpiše vrstica: You are connected to XXX.XXX.XXX:XXXX

CodeConnection-meni

 • v programu Code Connection izberemo orodje, s katerim želimo programirati: MakeCode
 • v Minecraft svetu se pojavi pomočnik z imenom <TvojeIme>.Agent — ta pomočnik bo sprejemal in izvajal ukaze, ki jih bomo sprogramirali

O pomočniku (Agent)

 • pomočnik bo sledil ukazom, ki bodo ustvarjeni preko spletnega brskalnika v orodju MakeCode
 • dobro je vedeti, da ima tvoj pomočnik lasten inventar stvari; če hočemo pomočniku prenesti material za gradnjo, lahko nanj kliknemo z desnim gumbom miške (podobno kot se odpira skrinja) in mu posodimo, kar potrebuje

MakeCode

Osnovni program za priklic pomočnika

Za ogrevanje lahko sestavimo osnoven program, ki prikliče pomočnika in ga premakne za par korakov naprej.

Iz oddelka Player najprej na delovno površino potegnemo gradnik On chat command "" in med narekovaje vpišemo željen ukaz (npr. pridi). V oddelku Agent nato poiščemo gradnika agent teleport to player in agent move forward by 1 ter gradnike sestavimo, kot je prikazano na spodnji sliki.

enostaven-program

Poskrbimo, da v orodju MakeCode teče simulator, odpremo ukazno vrstico in vpišemo ukaz, ki smo ga izbrali za program. Pomočnik bo izvedel podani ukaz po navodilih. S kombiniranje različnih gradnikov lahko sestavimo tudi bolj kompleksne programe.

Nekaj dodatnih primerov smo zbrali v datoteki s primeri MakeCode programčkov.

V dokumentaciji je na voljo še več primerov in dodatnih razlag:

Iskanje hroščev pri programiranju

V spodnjem levem kotu orodja MakeCode imamo posebne gumbe, ki nam pomagajo pri programiranju: prvi gumb pokaže celoten potek izvajanja ukazov, s sredinskim gumbom lahko zaustavimo in znova zaženemo simulator, s tretjim gumbom (polž) lahko izvajanje programa upočasnimo in tako lažje opazujemo potek izvajanja v svetu Minecraft.

makecode-posebni_gumbi

Posebna orodja v Minecraft: Education Edition

 • za učitelje so na voljo so bloki za urejanje dostopa in pravic (allow, deny, block), NPC-ji (agente, ki lahko učencem podajo informacije) ter informativne table in posterji, ki lahko prikazujejo besedilo in imajo dodano spletno povezavo

 • za urejanje teh orodij je potrebno imeti vklopljen status World Builder, ki ga učitelj lahko izkopi za učence pri uporabi dodatnega programa Classroom Mode; pri delu s Code Builderjem je to manj relevantno, lahko pa Classroom Mode uporabimo pri postavljanju učnega okolja v Minecraftu

  • bližnjica za hiter vklopi/izklopi statusa World Builder: /wb

  edu_orodja

 • za lažje zajemanje slik je na voljo kamera

  • bližnjica za dodelitev kamere igralcu: /give @p camera
  • za slikanje sveta desni klik s kamero v roki
  • za selfije postavi kamero v svet in desno klikni ter počakaj na fleš, da se naredi slika
 • za ogled posnetkov slik je potreben porfolio

  • bližnjica za dodelitev kamere igralcu: /give @p porfolio
  • desni klik s portfolijem v roki, da se prikaže album slik, ki ima možnost izvoza .zip datoteke z vsemi posnetimi slikami
 • več informacij o kameri in porfoliju

 • primer selfija narejenega s kamero:

  selfie

About

Minecraft: Education Edition in Code Builder za učenje programiranja

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published