(Hau honen ispilu bat da: / This is a mirror of https://gitlab.com/iametza/ikuslang)
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

Ikuslang

Konfigurazioa

Fitxategi hauetako aldagaietan dagozkien balioak jarri behar dira:

inc/db.inc.php

inc/konfig.inc.php

Lizentzia

Ikuslang-en iturburu-kodeak GNU General Public License v3 lizentzia dauka