(Hau honen ispilu bat da: / This is a mirror of https://gitlab.com/iametza/ikuslang-app)
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
hooks
scss
www
.bowerrc
.gitignore
LICENSE
README.md
bower.json
config.xml
gulpfile.js
ionic.project
package.json

README.md

Ikuslang

Cordovaren pluginak

Proiektu honek Cordovaren ondorengo pluginak erabiltzen ditu:

  • com.ionic.keyboard
  • com.phonegap.plugins.PushPlugin
  • org.apache.cordova.console
  • org.apache.cordova.device
  • org.apache.cordova.dialogs

Konfigurazioa

www/js/config.js fitxategian GCMren senderIDa jarri behar da.

Lizentzia

Ikuslang aplikazioaren iturburu-kodeak GNU General Public License v3 lizentzia dauka