Skip to content
Laravel Workshop etkinliğinde atölye çalışmasında kodladığım, üyelik sistemi olan örnek bir blog uygulaması.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
bootstrap
public
.DS_Store
CONTRIBUTING.md
README.md
artisan
composer.json
composer.lock
phpunit.xml
server.php

README.md

Laravel 4.1 İle Örnek Blog Uygulaması

21 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde Laravel Workshop etkinliği düzenlendi. Ben de bu etkinlikte atölye çalışması gerçekleştirdim. Atölye bölümünde içinde üyelik sistemi barındıran, basit bir blog kodladım. Bu adresten geliştirdiğim uygulamanın kaynak kodlarını inceleyebilirsiniz.

Kurulum

Eğer makinenizde Composer kurulu değilse, ilk adım bunu kurmak olmalıdır. Composer kurulduktan sonra terminalden proje dizinine giderek:

composer install

komutunu çalıştırdığınızda kurulum başlayacaktır. Kurulumla ilgili detaylı bilgi için http://laravel.com/docs/installation adresini inceleyebilirsiniz.

Uygulamanın Yapılandırılması

Laravel'in kurulumunu tamamladıktan sonra uygulamayı çalışır duruma getirmek gerekiyor. Öncelikle;

app/config/database.php

dosyasını açın ve;

'mysql' => array(
'driver'  => 'mysql',
'host'   => 'localhost',
'database' => 'workshop',
'username' => 'root',
'password' => 'root',
'charset'  => 'utf8',
'collation' => 'utf8_unicode_ci',
'prefix'  => '',
),

satırlarını çalışacağınız ortama göre düzenleyin.

Migration

Veritabanını oluşturduysanız ve mysql bağlantı ayarlarınızı tamamladıysanız aşağıda ki adımları gerçekleştirerek kurulumu tamamlayabilirsiniz.

 • Terminalden proje dizinine gidin
 • Sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırın
php artisan migrate:install
php artisan migrate
php artisan db:seed

Bu komutlar sayesinde veritabanınıza ilgili tablolar oluşturulacak ve örnek kayıtlar tablolara eklenecektir.

Artık browser üzerinden Laravel projesini çalıştırabilirsiniz.

You can’t perform that action at this time.