WIP - Different CMS for regional community center of Shumen, Bulgaria.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.phalcon
app
public
scheme
uploads
.gitignore
.htaccess
.htrouter.php
README.md
chsh-dev.conf
composer.json
composer.lock
draw.php
index.php
test.txt

README.md

Читалища Регион Шумен (Читалище Шумен)

Това е един проект направен по време на Code4.Tech в Шумен състезание 2016 г. Цели подготвяне на ученици, студенти и професионалисти за интервю. С тази платформа може да получите информация за читалищата в област Шумен, да допринесете с информация за събития, новини, снимки и да бъдете част от една локална общност.

Това е един малко по-различен CMS, за който идеята е публично да може да се дава информация и всеки който иска да публикува информация. Не са използвани готови компоненти, а редакцията и авторизацията е правена само с Phalcon.

Това е прототип и все още има много незавършена фукционалност, но базовите неща може да ги видите като си заредите платформата със стъпките по-долу.

Автори

 • Ивелин Павлов
 • Данаил Карадалиев
 • Симеон Бойчев

За кого е хранилището?

Преди да започнем?

 • PHP 5.6+
 • Phalcon 3+
 • Mysql server

Лиценз

 • Свободен за ползване - MIT

Как да го инсталираме

 1. Като инициализирате composer composer install
 2. Да качите базата данни от папка /scheme където желаете - localhost или remote
 3. Да създадете копие на файла /app/config/config.dist.ini и вече може да започнете
 4. Можете директно да използвате PHP Build in Server
  php -S localhost:8000 .htrouter.php
 5. Готово, може да тествате дали работи