Skip to content

ibpavlov/chitalishte-shumen

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
app
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читалища Регион Шумен (Читалище Шумен)

Това е един проект направен по време на Code4.Tech в Шумен състезание 2016 г. Цели подготвяне на ученици, студенти и професионалисти за интервю. С тази платформа може да получите информация за читалищата в област Шумен, да допринесете с информация за събития, новини, снимки и да бъдете част от една локална общност.

Това е един малко по-различен CMS, за който идеята е публично да може да се дава информация и всеки който иска да публикува информация. Не са използвани готови компоненти, а редакцията и авторизацията е правена само с Phalcon.

Това е прототип и все още има много незавършена фукционалност, но базовите неща може да ги видите като си заредите платформата със стъпките по-долу.

Автори

 • Ивелин Павлов
 • Данаил Карадалиев
 • Симеон Бойчев

За кого е хранилището?

Преди да започнем?

 • PHP 5.6+
 • Phalcon 3+
 • Mysql server

Лиценз

 • Свободен за ползване - MIT

Как да го инсталираме

 1. Като инициализирате composer composer install
 2. Да качите базата данни от папка /scheme където желаете - localhost или remote
 3. Да създадете копие на файла /app/config/config.dist.ini и вече може да започнете
 4. Можете директно да използвате PHP Build in Server
  php -S localhost:8000 .htrouter.php
 5. Готово, може да тествате дали работи

About

WIP - Different CMS for regional community center of Shumen, Bulgaria.

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published