Paranoia is generic payment client for populer virtual pos api(s) of Turkey.
Clone or download
Pull request Compare This branch is 8 commits behind paranoiaproject:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
docs
src
tests/Formatter
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
README.md
build.xml
composer.json
phpunit.xml

README.md

Build Status

Paranoia Nedir ?

Paranoia, Türkiye genelinde sanal pos servisi veren banka ve ödeme servisi sağlayıcıların apilerini ortak bir arayüz üzerinden basitce kullanılabilmesini sağlayarak geliştirme maliyetlerini aşağıya çekmeyi hedefleyen açık kaynaklı bir PHP kütüphanesidir.

Neler Yapılabilir ?

Paranoia, senkron çalışan kartlı ödeme sistemleri üzerinden peşin ve taksitli olmak üzere ön satış onayı (pre authorization), satışa dönüştürme (post authorization), satış (sale), iade (refund) ve iptal (cancel) işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Nasıl Kullanılır ?

Paranoia kütüphanesinin kurulum ve kullanımı ile ilgili olarak dökümanları inceleyebilirsiniz.