Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
437 lines (381 sloc) 8.46 KB
# Z tohoto souboru se generuje podstatna cast
# zaltare pro svatky a slavnosti. (Skriptem listofpsalms.rb .)
#
# Pro spravne vygenerovani je dulezite spravne odsazeni radku.
#######################################
Doba adventní
Neděle
vigilie
iz40ii, iz42, iz49
Doba vánoční
Narození Páně (slavnost, 25.12.)
1. nešpory
113, 147ii, fp2
modlitba se čtením
2, 19a, 45i (+) 45ii
vigilie
iz26, iz40i, iz66
ranní chvály
rchne1t
modlitba uprostřed dne
19b, 47, 48
2. nešpory
110, 130, kol1
29. prosince
modlitba se čtením
46, 72i, 72ii
30. prosince
modlitba se čtením
85, 89i, 89ii
31. prosince
modlitba se čtením
96, 97, 98
Matky Boží, Panny Marie (slavnost, 1.1.)
modlitba se čtením
24, 87, 99
Zjevení Páně (slavnost, 6.1. nebo v neděli od 2. do 8.1.)
1. nešpory
135i, 135ii, 1tim3
modlitba se čtením
72i (+) 72ii, 96, 97
vigilie
(jako o slavnosti Narození Páně)
ranní chvály
rchne1t
modlitba uprostřed dne
47, 86i, 98
2. nešpory
110, 112, zj15
Křtu Páně (svátek)
modlitba se čtením
29, 66i, 66ii
Doba postní
Neděle
vigilie
jer14, ez36, plac5
Velikonoční triduum
Velký pátek
modlitba se čtením
2, 22i (+) 22ii (- volitelně se může připojit) 22iii, 38i (+) 38ii (+) 38iii
vigilie
(Jako o postních nedělích.)
ranní chvály
51, hab3, 147ii
modlitba uprostřed dne
40i (+) 40ii, 54, 88i (+) 88ii
nešpory
116ii, 143, fp2
Bílá sobota
modlitba se čtením
4, 16, 24
vigilie
(Jako o postních nedělích.)
ranní chvály
64, iz38, 150
modlitba uprostřed dne
27i (+) 27ii, 30, 76i (+) 76ii
nešpory
116ii, 143, fp2
Doba velikonoční
Zmrtvýchvstání Páně (slavnost)
ranní chvály
rchne1t
modlitba uprostřed dne
118i, 118ii, 118iii
nešpory
110, 114, zj19
pondělí ve velikonočním oktávu
modlitba se čtením
1, 2, 3
modlitba uprostřed dne
8, 19a, 19b
úterý ve velikonočním oktávu
modlitba se čtením
24, 66i, 66ii
modlitba uprostřed dne
119alef, 16, 23
středa ve velikonočním oktávu
modlitba se čtením
104i, 104ii, 104iii
modlitba uprostřed dne
119beth, 28, 116ii
čtvrtek ve velikonočním oktávu
modlitba se čtením
118i, 118ii, 118iii
modlitba uprostřed dne
119gimel, 30i, 30ii
pátek ve velikonočním oktávu
modlitba se čtením
136i, 136cii, 136ciii
modlitba uprostřed dne
119dalet, 76i, 76ii
sobota ve velikonočním oktávu
modlitba se čtením
145ci, 145cii, 145ciii
modlitba uprostřed dne
119he, 96i, 96ii
Druhá neděle velikonoční
modlitba se čtením
1, 2, 3
Neděle
vigilie
iz63, oz6, sof3
Nanebevstoupení Páně (slavnost)
1. nešpory
113, 117, zj11
modlitba se čtením
68i, 68ii, 68iii
vigilie
(Jako o velikonočních nedělích.)
ranní chvály
rchne1t
modlitba uprostřed dne
8, 19a, 19b
2. nešpory
110, 47, zj11
Seslání Ducha svatého (slavnost)
1. nešpory
113, 147i, zj15
modlitba se čtením
104i, 104ii, 104iii
vigilie
(Jako o velikonočních nedělích.)
ranní chvály
rchne1t
modlitba uprostřed dne
118i, 118ii, 118iii
2. nešpory
110, 114, zj19
Liturgické mezidobí
Neděle
vigilie
iz33i, iz33ii, sir36b
Ježíše Krista Krále (slavnost)
1. nešpory
113, 117, zj4
modlitba se čtením
2, 72i, 72ii
vigilie
1kron29, iz12, iz61
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
110, 145i, zj19
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
ranní chvály
rchne1t
nešpory
110, 111, kol1
Nejsvětější Trojice (slavnost)
1. nešpory
113, 147ii, ef1
modlitba se čtením
8, 33ci, 33cii
vigilie
(Jako o nedělích v mezidobí.)
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
110, 114, zj19
Těla a Krve Páně (slavnost)
1. nešpory
111, 147ii, zj11
modlitba se čtením
23, 42, 81
vigilie
pr9, jer31, mdr16
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
110, 116ii, zj19
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (slavnost)
1. nešpory
113, 146, zj4
modlitba se čtením
36, 61, 98
vigilie
iz12, 1sam2i, 1sam2ii
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
110, 111, fp2
#######################################
Sanktorál
sv. Jana, apoštola a evangelisty (svátek, 27.12.)
modlitba se čtením
19a, 64, 99
Uvedení Páně do chrámu (svátek, 2.2.)
1. nešpory
113, 147ii, fp2
modlitba se čtením
2, 19a, 45i (+) 45ii
vigilie
iz9, iz26, iz66
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
110, 130, kol1
Zvěstování Páně (slavnost, 25.3.)
1. nešpory
113, 147ii, fp2
modlitba se čtením
2, 19a, 45i (+) 45ii
vigilie
iz9, iz26, iz66
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
110, 130, kol1
Proměnění Páně (svátek, 6.8.)
1. nešpory
113, 117, zj19
modlitba se čtením
84, 97, 99
vigilie
(Jako o slavnosti Ježíše Krista Krále.)
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
110, 121, 1tim3
Povýšení svatého kříže (svátek, 14.9.)
1. nešpory
147i, 147ii, fp2
modlitba se čtením
2, 8, 96
vigilie
(Jako o slavnosti Ježíše Krista Krále.)
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
110, 116ii, zj4
sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů (svátek, 29.9.)
modlitba se čtením
97, 103ci, 103cii
vigilie
(Jako o slavnosti Všech svatých.)
ranní chvály
rchne1t
nešpory
8, 138, kol1
Svatých andělů strážných (památka, 2.10.)
ranní chvály
rchne1t
nešpory
34i, 34ii, zj11
Všech svatých (slavnost, 1.11.)
1. nešpory
113, 147ii, zj19
modlitba se čtením
8, 15, 16
vigilie
tob13i, tob13cii, tob13ciii
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
110, 116ii, zj4
#######################################
Společné texty
O posvěcení kostela
1. nešpory
147i, 147ii, zj19 (nebo v době postní) kol1
modlitba se čtením
24, 84, 87
vigilie
tob13ii, iz2ci, jer7
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
46, 122, zj19 (v době postní) zj15
O Panně Marii
1. nešpory
113, 147ii, ef1
modlitba se čtením
24, 46, 87
vigilie
iz61cii, iz62, sir39
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
122, 127, ef1
O apoštolech
1. nešpory
117, 147ii, ef1
modlitba se čtením
19a, 64, 97
vigilie
iz61ci, mdr3ii, mdr10
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
116ii, 126, ef1
O více mučednících
1. nešpory
118i, 118ii, 1petr2
modlitba se čtením
2, 33ci, 33cii
vigilie
mdr3i, mdr3ii, mdr10
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
116i, 116ii, zj4
O jednom mučedníkovi nebo o jedné mučednici
1. nešpory
118i (+) 118ii, 118iii, 1petr2
modlitba se čtením
2, 11, 17i (+) 17ii
vigilie
jer17, sir14, sir31
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
116i, 116ii, zj4
O duchovních pastýřích
1. nešpory
113, 146, ef1
modlitba se čtením
21, 92ci, 92cii
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
15, 112, zj15
O pannách
1. nešpory
113, 147ii, ef1
modlitba se čtením
19a, 45i, 45ii
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
122, 127, ef1
O svatých mužích
1. nešpory
113, 146, ef1
modlitba se čtením
21, 92ci, 92cii
vigilie
jer17, sir14, sir31
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
15, 112, zj15
O svatých ženách
1. nešpory
113, 147ii, ef1
modlitba se čtením
19a, 45i, 45ii
vigilie
jer17, sir14, sir31
ranní chvály
rchne1t
2. nešpory
122, 127, ef1
Za zemřelé
modlitba se čtením
40i, 40ii, 42
ranní chvály
51, iz38, 146 (nebo) 150
modlitba uprostřed dne
70, 85, 86
nešpory
121, 130, fp2
You can’t perform that action at this time.