Skip to content

iiic/StartovacWidgetic

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

StartovacWidgetic v 0.5

Widget pro zobrazení Startovač projektu na vlastním webu

V podstatě obdoba takového okénka od Startovače https://www.startovac.cz/novinky/detail/1222/ jen bez toho iframe, document.write() a dalších nepěkných věcí.

vypadat může třeba takto:

Ukazka

Co je nového ve verzi 0.5 ?

  • Nastavení se prování přes json
  • V ukázkovém stylu opraven nepěkný rámeček kolem meter elementu

Jak na to?

Potřebný je tu jediný soubor a to startovacWidgetic.mjs. Ten vložit do stránky a spustit takto nějak:

<div id="startovac-canvas" hidden></div>
<script type="text/json" id="startovac-widgetic-settings">
	{
		"projectURL": "https://www.startovac.cz/patron/vedator/",
		"clientCacheFor": 0,
		"modulesImportPath": "/modules"
	}
</script>
<script type="module" src="/startovacWidgetic.mjs?v=0.5" crossorigin="anonymous" integrity="sha256-gFCc1/meoiIgkAxv5p0W9q4hYLgWxHXBm6kRDg4bbEs="></script>

minimalistický příklad použití s nastavením je v souboru example-usage.html a příklad jak by mohly vypadat styly v souboru startovac-widgetic.css.

Nastavení

Je možné provést jsonem vloženým do stránky pomocí elementu script s atributem type="text/json" (to je důležité, script se pak nebude chovat jako script ale prostý text, například neblokuje načítání stránky) a identifikovaný atributem id konkrétně id="startovac-widgetic-settings". Zajímat vás bude především parametr "projectURL" do kterého vložíte odkaz na svůj projekt na Startovači.

Možné problémy?

mjs přípona musí mít nastavený správný mime type a to text/javascript, pokud je to moc pracné přejmenujte koncovku z .mjs na .js . Více o modulech na https://www.vzhurudolu.cz/prirucka/js-moduly

API přístupové body pro CSP

Pro nezbytnou funkci widgetu je potřeba komunikovat s doménou startovac.cz . Restriktivní CSP tedy například takto: connect-src https://www.startovac.cz/ a img-src https://www.startovac.cz/cache/images/ pokud zobrazujete obrázek.

Licence

CC BY-SA 4.0

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.


Nějaké další info na https://iiic.dev/startovac-widgetic

About

Widget pro zobrazení Startovač projektu na vlastním webu

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published