Bot Framework kullanarak araç plaka kodları ve isimlere göre gösteren bot örneği
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.vs
App_Start
Controllers
Model
Properties
bin
obj/Debug
packages
screenshots
.gitattributes
Global.asax
Global.asax.cs
Readme.md
TRPlateBot.csproj
TRPlateBot.csproj.user
TRPlateBot.sln
Web.Debug.config
Web.Release.config
Web.config
default.htm
packages.config

Readme.md

Şehir-Plaka Kodu Arama

Microsoft Bot Framework, Chat Bot (Dijital Asistan) uygulamaları geliştirmek için sunulan ve sizlerin pek çok kanala aynı anda tek bir kod yapısı ile bot uygulaması geliştirmenizi sağlayan bir framework'tür.

Bu uygulamada basit olarak Bot uygulamasının temelini anlamak için plaka kodundan, şehir ismini bulabileceğiniz bu örnek üzerinden inceleyeceğiz.

Burada cümle değil komut bazlı çalışacağı için, klasik console uygulamalarından çok da bir farklı olmayan şekilde çalışacaktır.

Kod'u inceleme

MessagesController.cs içerisinde Post methodu'nun altındaki kod yapımız aşağıdaki gibi olacaktır.

 //Bu kod parçası sadece komut-cevap olarak çalışır
      if (activity.Type == ActivityTypes.Message)
      {
        ConnectorClient connector = new ConnectorClient(new Uri(activity.ServiceUrl));
        City cm = new City();

        //Girilen içerik sadece sayı ise Plaka kodu olduğunu anlayarak, şehir adını arıyor.
        if (activity.Text.All(char.IsDigit))
        {
          string cityName = cm.getCityNamebyPlateNumber(Convert.ToInt32(activity.Text));

          string message = $"Sorguladığınız {activity.Text} plaka kodu {cityName} iline aittir.";
          if (cityName == null) message = $"Sorguladığınız {activity.Text} sorgu kayıtlarımızda bulunamadı";
          Activity reply = activity.CreateReply(message);
          await connector.Conversations.ReplyToActivityAsync(reply);
        }
        else
        {
          //Girilen içerik sadece yazı ise Şehir adı olduğunu varsayarak, plaka kodunu arıyor.
          int pNumber = cm.getPlateNumberbyCity(activity.Text);

          string message = $"Sorguladığınız {activity.Text} ilinin plaka kodu: {pNumber}";
          if (pNumber == 0) message = $"Sorguladığınız {activity.Text} sorgu kayıtlarımızda bulunamadı";
          Activity reply = activity.CreateReply(message);
          await connector.Conversations.ReplyToActivityAsync(reply);
        }
      }
      else
      {
        HandleSystemMessage(activity);
      }
      var response = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK);
      return response;

Kod'un emülatör üzerinde çalışması