Permalink
Browse files

sql optimalizálás

  • Loading branch information...
rubymood committed Nov 27, 2011
1 parent 794f3b5 commit a69e5221256e47f7d0931e11b1dcf202d5a8b567
Showing with 79 additions and 70 deletions.
  1. +79 −70 app/controllers/site_search_controller.rb
@@ -33,24 +33,30 @@ def generate_node(source, source_type)
@network[:nodes] << node
end
- def generate_edge(source, source_type, relation, target)
+ def generate_edge(source, source_type, relation, target, target_type=nil)
edge = {}
no_data = 'Nincs adat'
- target_type = if target.kind_of?(Organization)
- 'o'
- elsif target.kind_of?(Person)
- 'p'
- elsif target.kind_of?(Litigation)
- 'l'
- end
+ if target_type
+ target_id = target
+ else
+ target_type = if target.kind_of?(Organization)
+ 'o'
+ elsif target.kind_of?(Person)
+ 'p'
+ elsif target.kind_of?(Litigation)
+ 'l'
+ end
+ target_id = target.id
+ end
edge[:weight] = relation.weight
if target_type == source_type && target_type == 'o'
edge[:id] = "o2o#{relation.id}"
- edge[:alternateId] = "o2o#{relation.interorg_relation.id}"
+ edge[:alternateId] = "o2o#{relation.interorg_relation_id}"
edge[:label] = relation.o2o_relation_type.name
- edge[:relationTypeId] = "o2o#{relation.o2o_relation_type.id}"
- edge[:org] = relation.organization.name
- edge[:relatedOrg] = relation.related_organization.name
+ edge[:relationTypeId] = "o2o#{relation.o2o_relation_type_id}"
+ edge[:org] = source.name
+ # mivel csak akkor rajzolunk ki edge-t ha a target megtalálható az oldalon ezért már betöltöttük őket
+ edge[:relatedOrg] = @organizations.select {|r| r.id == relation.related_organization_id}.first.name
edge[:issuedAt] = relation.issued_at.present? ? relation.issued_at : no_data
edge[:source] = relation.information_source.name
edge[:value] = relation.value.present? ? relation.value : no_data
@@ -60,35 +66,38 @@ def generate_edge(source, source_type, relation, target)
edge[:contractId] = contract_or_tender && contract_or_tender.id
elsif target_type == source_type && target_type == 'p'
edge[:id] = "p2p#{relation.id}"
- edge[:alternateId] = "p2p#{relation.interpersonal_relation.id}"
+ edge[:alternateId] = "p2p#{relation.interpersonal_relation_id}"
edge[:label] = relation.p2p_relation_type.name
- edge[:relationTypeId] = "p2p#{relation.p2p_relation_type.id}"
- edge[:person] = relation.person.name
- edge[:relatedPerson] = relation.related_person.name
- edge[:startTime] = relation.start_time.present? ? relation.start_time : no_data
- edge[:endTime] = relation.end_time.present? ? relation.end_time : no_data
- edge[:source] = relation.information_source.name
- elsif target_type == 'p' && source_type == 'o'
- edge[:id] = "p2o#{relation.id}"
- edge[:alternateId] = "o2p#{relation.id}"
- edge[:label] = relation.p2o_relation_type.name
- edge[:relationTypeId] = "p2o#{relation.p2o_relation_type.id}"
- edge[:person] = relation.person.name
- edge[:org] = relation.organization.name
+ edge[:relationTypeId] = "p2p#{relation.p2p_relation_type_id}"
+ edge[:person] = source.name
+ # mivel csak akkor rajzolunk ki edge-t ha a target megtalálható az oldalon ezért már betöltöttük őket
+ edge[:relatedPerson] = @persons.select {|r| r.id == relation.related_person_id}.first.name
edge[:startTime] = relation.start_time.present? ? relation.start_time : no_data
edge[:endTime] = relation.end_time.present? ? relation.end_time : no_data
edge[:source] = relation.information_source.name
- elsif target_type == 'o' && source_type == 'p'
+ elsif source_type == 'o' && target_type == 'p'
edge[:id] = "o2p#{relation.id}"
edge[:alternateId] = "p2o#{relation.id}"
edge[:label] = relation.o2p_relation_type.name
- edge[:relationTypeId] = "o2p#{relation.o2p_relation_type.id}"
- edge[:person] = relation.person.name
- edge[:org] = relation.organization.name
+ edge[:relationTypeId] = "o2p#{relation.o2p_relation_type_id}"
+ # mivel csak akkor rajzolunk ki edge-t ha a target megtalálható az oldalon ezért már betöltöttük őket
+ edge[:person] = @persons.select {|r| r.id == relation.person_id}.first.name
+ edge[:org] = source.name
+ edge[:startTime] = relation.start_time.present? ? relation.start_time : no_data
+ edge[:endTime] = relation.end_time.present? ? relation.end_time : no_data
+ edge[:source] = relation.information_source.name
+ elsif source_type == 'p' && target_type == 'o'
+ edge[:id] = "p2o#{relation.id}"
+ edge[:alternateId] = "o2p#{relation.id}"
+ edge[:label] = relation.p2o_relation_type.name
+ edge[:relationTypeId] = "p2o#{relation.p2o_relation_type_id}"
+ edge[:person] = source.name
+ # mivel csak akkor rajzolunk ki edge-t ha a target megtalálható az oldalon ezért már betöltöttük őket
+ edge[:org] = @organizations.select {|r| r.id == relation.organization_id}.first.name
edge[:startTime] = relation.start_time.present? ? relation.start_time : no_data
edge[:endTime] = relation.end_time.present? ? relation.end_time : no_data
edge[:source] = relation.information_source.name || no_data
- elsif target_type == 'o' && source_type == 'l'
+ elsif source_type == 'o' && target_type == 'l'
if relation.try.o2p_relation_type._?.name
edge[:id] = "o2p#{relation.id}"
edge[:label] = relation.o2p_relation_type.name
@@ -105,11 +114,11 @@ def generate_edge(source, source_type, relation, target)
edge[:relationTypeId] = "o2o#{relation.o2o_relation_type.id}"
edge[:org] = relation.organization.name
end
- edge[:litigation] = litigation.name
+ edge[:litigation] = target.name
edge[:startTime] = relation.start_time.present? ? relation.start_time : no_data
edge[:endTime] = relation.end_time.present? ? relation.end_time : no_data
edge[:source] = relation.information_source.name
- elsif target_type == 'p' && source_type == 'l'
+ elsif source_type == 'p' && target_type == 'l'
if relation.try.p2o_relation_type._?.name
edge[:id] = "p2o#{relation.id}"
edge[:label] = relation.p2o_relation_type.name
@@ -123,13 +132,13 @@ def generate_edge(source, source_type, relation, target)
edge[:label] = relation.p2p_relation_type.name
edge[:relationTypeId] = "p2p#{relation.p2p_relation_type.id}"
end
- edge[:litigation] = litigation.name
+ edge[:litigation] = target.name
edge[:startTime] = relation.start_time.present? ? relation.start_time : no_data
edge[:endTime] = relation.end_time.present? ? relation.end_time : no_data
edge[:source] = relation.information_source.name
end
edge[:sourceId] = "#{source_type}#{source.id}"
- edge[:targetId] = "#{target_type}#{target.id}"
+ edge[:targetId] = "#{target_type}#{target_id}"
@network[:edges] << edge
end
@@ -145,7 +154,7 @@ def generate_litigation_relations_for_litigations
def generate_litigation_relations_for_litigation(litigation)
nodes_in_litigation = {:relation_pair => [], :nodes => []}
# végig megyünk a perhez tartozó kapcsolatokon
- litigation.litigation_relations.*.litigable.each do |litigable|
+ litigation.litigation_relations.all(:include=>:litigable).*.litigable.each do |litigable|
# attól függően hogy a kapcsolat interpersonal, interorg vagy person_to_org
# elmentjük a kapcsolatban résztvevőket és a kapcsolatot
if litigable.respond_to?(:person) &&
@@ -228,28 +237,26 @@ def generate_node_edges_for_visible_non_litigation_nodes
def generate_node_edges_for_node(node)
if node.kind_of?(Person)
- # adott személy személyes kapcsolatai
- node.personal_non_litigation_relations.each do |personal_relation|
- # csak akkor generáljuk ki a kapcsolatot ha a célszemély is látható az oldalon
- if @non_litigation_nodes.include? personal_relation.related_person
- generate_edge(personal_relation.related_person, 'p', personal_relation, node)
- end
+ # adott személy azon személyes kapcsolatai, amelyeknél a kapcsolódó személy megtalálható a kirajzolandó hálón
+ node.personal_non_litigation_relations.all(:include=>[:information_source, :p2p_relation_type],
+ :conditions=>{:related_person_id=>@persons.*.id}).each do |personal_relation|
+ generate_edge(node, 'p', personal_relation, personal_relation.related_person_id, 'p')
end
- node.person_to_org_non_litigation_relations.each do |org_relation|
- if @non_litigation_nodes.include? org_relation.organization
- generate_edge(org_relation.organization, 'o', org_relation, node)
- end
+ # adott személy azon szervezeti kapcsolatai, amelyeknél a kapcsolódó szervezet megtalálható a kirajzolandó hálón
+ node.person_to_org_non_litigation_relations.all(:include=>[:information_source, :p2o_relation_type],
+ :conditions=>{:organization_id=>@organizations.*.id}).each do |org_relation|
+ generate_edge(node, 'p', org_relation, org_relation.organization_id, 'o')
end
elsif node.kind_of?(Organization)
- node.person_to_org_non_litigation_relations.each do |personal_relation|
- if @non_litigation_nodes.include? personal_relation.person
- generate_edge(personal_relation.person, 'p', personal_relation, node)
- end
+ # adott szervezet azon személyes kapcsolatai, amelyeknél a kapcsolódó személy megtalálható a kirajzolandó hálón
+ node.person_to_org_non_litigation_relations.all(:include=>[:information_source, :p2o_relation_type],
+ :conditions=>{:person_id=>@persons.*.id}).each do |personal_relation|
+ generate_edge(node, 'o', personal_relation, personal_relation.person_id, 'p')
end
- node.interorg_non_litigation_relations.each do |org_relation|
- if @non_litigation_nodes.include? org_relation.related_organization
- generate_edge(org_relation.related_organization, 'o', org_relation, node)
- end
+ # adott szervezet azon szervezeti kapcsolatai, amelyeknél a kapcsolódó szervezet megtalálható a kirajzolandó hálón
+ node.interorg_non_litigation_relations.all(:include=>[:information_source, :o2o_relation_type],
+ :conditions=>{:related_organization_id=>@organizations.*.id}).each do |org_relation|
+ generate_edge(node, 'o', org_relation, org_relation.related_organization_id, 'o')
end
end
end
@@ -262,22 +269,20 @@ def generate_network
@persons << resource unless @persons.include? resource
# személyes kapcsolatok
- resource.personal_non_litigation_relations.each do |personal_relation|
+ resource.personal_non_litigation_relations.all(:include=>{:related_person=>:information_source}).each do |personal_relation|
# ha még nem látható az oldalon akkor kigeneráljuk a személyt
unless @persons.include? personal_relation.related_person
@persons << personal_relation.related_person
generate_node(personal_relation.related_person, 'p')
- generate_edge(personal_relation.related_person, 'p', personal_relation, resource)
end
end
# intézményes kapcsolatok
- resource.person_to_org_non_litigation_relations.each do |org_relation|
+ resource.person_to_org_non_litigation_relations.all(:include=>{:organization=>[:information_source, :recent_financial_year]}).each do |org_relation|
# ha még nem látható az oldalon akkor kigeneráljuk az intézményt
unless @organizations.include? org_relation.organization
@organizations << org_relation.organization
generate_node(org_relation.organization, 'o')
- generate_edge(org_relation.organization, 'o', org_relation, resource)
end
end
@@ -293,7 +298,8 @@ def generate_network
generate_node(resource, params[:type])
# ha organization kapcsolatait fedik fel
elsif params[:type] == 'o'
- set_network_for_organization(params[:id])
+ @this = Organization.find(params[:id])
+ set_network_for_organization(@this)
# ha litigation kapcsolatait fedik fel
elsif params[:type] == 'l'
@this = resource = Litigation.find(params[:id])
@@ -307,6 +313,7 @@ def generate_network
interorg_relation = InterorgRelation.find(params[:id])
@this = interorg_relation.organization
@target = interorg_relation.related_organization
+ @explored_node = @this
if interorg_relation
set_network_for_organization(@this)
set_network_for_organization(@target)
@@ -316,23 +323,25 @@ def generate_network
generate_node_edges_for_visible_non_litigation_nodes
end
- def set_network_for_organization(id)
- @this = resource = Organization.find(id)
- @explored_node = resource
+ def set_network_for_organization(resource)
@organizations << resource unless @organizations.include? resource
# személyes kapcsolatok
- resource.person_to_org_non_litigation_relations.each do |personal_relation|
- @persons << personal_relation.person
- generate_node(personal_relation.person, 'p')
- generate_edge(personal_relation.person, 'p', personal_relation, resource)
+ resource.person_to_org_non_litigation_relations.all(:include=>{:person=>:information_source}).each do |personal_relation|
+ # ha még nem látható az oldalon akkor kigeneráljuk a személyt
+ unless @persons.include? personal_relation.person
+ @persons << personal_relation.person
+ generate_node(personal_relation.person, 'p')
+ end
end
# intézményes kapcsolatok
- resource.interorg_non_litigation_relations.each do |org_relation|
- @organizations << org_relation.related_organization
- generate_node(org_relation.related_organization, 'o')
- generate_edge(org_relation.related_organization, 'o', org_relation, resource)
+ resource.interorg_non_litigation_relations.all(:include=>{:related_organization=>[:information_source, :recent_financial_year]}).each do |org_relation|
+ # ha még nem látható az oldalon akkor kigeneráljuk az intézményt
+ unless @organizations.include? org_relation.related_organization
+ @organizations << org_relation.related_organization
+ generate_node(org_relation.related_organization, 'o')
+ end
end
# személyes peres kapcsolatok

0 comments on commit a69e522

Please sign in to comment.