Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
tree: 48b4d4c086
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

207 lines (206 sloc) 9.188 kB
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<archive type="com.apple.InterfaceBuilder3.CocoaTouch.XIB" version="7.10">
<data>
<int key="IBDocument.SystemTarget">768</int>
<string key="IBDocument.SystemVersion">10J567</string>
<string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">1294</string>
<string key="IBDocument.AppKitVersion">1038.35</string>
<string key="IBDocument.HIToolboxVersion">462.00</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginVersions">
<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string key="NS.object.0">294</string>
</object>
<object class="NSArray" key="IBDocument.IntegratedClassDependencies">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>IBProxyObject</string>
<string>IBUITableView</string>
</object>
<object class="NSArray" key="IBDocument.PluginDependencies">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.Metadata">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys" id="0">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
</object>
<reference key="dict.values" ref="0"/>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="IBDocument.RootObjects" id="1000">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBProxyObject" id="372490531">
<string key="IBProxiedObjectIdentifier">IBFilesOwner</string>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
</object>
<object class="IBProxyObject" id="975951072">
<string key="IBProxiedObjectIdentifier">IBFirstResponder</string>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
</object>
<object class="IBUITableView" id="873029372">
<reference key="NSNextResponder"/>
<int key="NSvFlags">292</int>
<string key="NSFrame">{{0, 20}, {320, 460}}</string>
<reference key="NSSuperview"/>
<reference key="NSWindow"/>
<reference key="NSNextKeyView"/>
<object class="NSColor" key="IBUIBackgroundColor">
<int key="NSColorSpace">10</int>
<object class="NSImage" key="NSImage">
<int key="NSImageFlags">549453824</int>
<string key="NSSize">{84, 1}</string>
<object class="NSMutableArray" key="NSReps">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<integer value="0"/>
<object class="NSBitmapImageRep">
<object class="NSData" key="NSTIFFRepresentation">
<bytes key="NS.bytes">TU0AKgAAAVjFzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/
y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/
xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/
xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/
xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/
xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P8ADQEAAAMAAAABAFQAAAEB
AAMAAAABAAEAAAECAAMAAAAEAAAB+gEDAAMAAAABAAEAAAEGAAMAAAABAAIAAAERAAQAAAABAAAACAES
AAMAAAABAAEAAAEVAAMAAAABAAQAAAEWAAMAAAABAAEAAAEXAAQAAAABAAABUAEcAAMAAAABAAEAAAFS
AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAACAgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
</object>
</object>
</object>
</object>
<object class="NSColor" key="NSColor">
<int key="NSColorSpace">3</int>
<bytes key="NSWhite">MCAwAA</bytes>
</object>
</object>
<string key="IBUIColorCocoaTouchKeyPath">groupTableViewBackgroundColor</string>
</object>
<bool key="IBUIOpaque">NO</bool>
<bool key="IBUIClipsSubviews">YES</bool>
<bool key="IBUIClearsContextBeforeDrawing">NO</bool>
<object class="IBUISimulatedStatusBarMetrics" key="IBUISimulatedStatusBarMetrics"/>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<bool key="IBUIBouncesZoom">NO</bool>
<int key="IBUIStyle">1</int>
<int key="IBUISeparatorStyle">1</int>
<int key="IBUISectionIndexMinimumDisplayRowCount">0</int>
<bool key="IBUIShowsSelectionImmediatelyOnTouchBegin">YES</bool>
<float key="IBUIRowHeight">44</float>
<float key="IBUISectionHeaderHeight">10</float>
<float key="IBUISectionFooterHeight">10</float>
</object>
</object>
<object class="IBObjectContainer" key="IBDocument.Objects">
<object class="NSMutableArray" key="connectionRecords">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">view</string>
<reference key="source" ref="372490531"/>
<reference key="destination" ref="873029372"/>
</object>
<int key="connectionID">5</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">dataSource</string>
<reference key="source" ref="873029372"/>
<reference key="destination" ref="372490531"/>
</object>
<int key="connectionID">6</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">delegate</string>
<reference key="source" ref="873029372"/>
<reference key="destination" ref="372490531"/>
</object>
<int key="connectionID">7</int>
</object>
</object>
<object class="IBMutableOrderedSet" key="objectRecords">
<object class="NSArray" key="orderedObjects">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">0</int>
<reference key="object" ref="0"/>
<reference key="children" ref="1000"/>
<nil key="parent"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">-1</int>
<reference key="object" ref="372490531"/>
<reference key="parent" ref="0"/>
<string key="objectName">File's Owner</string>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">-2</int>
<reference key="object" ref="975951072"/>
<reference key="parent" ref="0"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">4</int>
<reference key="object" ref="873029372"/>
<reference key="parent" ref="0"/>
</object>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="flattenedProperties">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>-1.CustomClassName</string>
<string>-2.CustomClassName</string>
<string>4.IBEditorWindowLastContentRect</string>
<string>4.IBPluginDependency</string>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>RadioChooser</string>
<string>UIResponder</string>
<string>{{329, 276}, {320, 480}}</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="unlocalizedProperties">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference key="dict.sortedKeys" ref="0"/>
<reference key="dict.values" ref="0"/>
</object>
<nil key="activeLocalization"/>
<object class="NSMutableDictionary" key="localizations">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference key="dict.sortedKeys" ref="0"/>
<reference key="dict.values" ref="0"/>
</object>
<nil key="sourceID"/>
<int key="maxID">7</int>
</object>
<object class="IBClassDescriber" key="IBDocument.Classes">
<object class="NSMutableArray" key="referencedPartialClassDescriptions">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBPartialClassDescription">
<string key="className">RadioChooser</string>
<string key="superclassName">UITableViewController</string>
<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
<string key="majorKey">IBProjectSource</string>
<string key="minorKey">./Classes/RadioChooser.h</string>
</object>
</object>
</object>
</object>
<int key="IBDocument.localizationMode">0</int>
<string key="IBDocument.TargetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginDeclaredDependencyDefaults">
<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaTouchPlugin.iPhoneOS</string>
<integer value="768" key="NS.object.0"/>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginDeclaredDevelopmentDependencies">
<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaTouchPlugin.InterfaceBuilder3</string>
<integer value="3000" key="NS.object.0"/>
</object>
<bool key="IBDocument.PluginDeclaredDependenciesTrackSystemTargetVersion">YES</bool>
<int key="IBDocument.defaultPropertyAccessControl">3</int>
<string key="IBCocoaTouchPluginVersion">294</string>
</data>
</archive>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.