Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
upload/src/addons/Iletimerkezi/Verify
readme.md

readme.md

Xenforo 2.0 - Iletimerkezi/Verify Eklentisi Kurulum Adimlari

 • Zip dosyasını açtığınızda çıkan upload klasörü içindeki dosyaları, ftp yardımıyla forumunuzun yüklü olduğu ana dizine yükleyin.
 • Admin Panelinde / Eklentiler altında bir önceki adımda yüklediğiniz eklentiyi görüceksiniz, yanındaki yükle düğmesine basarak eklentiyi kurun.
 • Eklenti kurulduktan sonra Seçenekler kısmından iletimerkezi.com bilgilerinizi girin.
 • Kullanıcının telefon numarasını yazdığı custom field alanını oluşturmanız lazım.
 • Admin panelinde admin.php?custom-user-fields/ bu adrese gelin, add field kısmına tıklayın.
 • Çıkan formu aşağıdaki bilgilerle doldurun
  • Field ID: iletimerkezi_gsm
  • Title: Cep Telefonu
  • Description:
<p id="vcode_verify_error_desc" style="display:none;">Cep telefonunuzda hata var lütfen düzeltip tekrar deneyin.</p>
<button id="vcodeSend" class="button--primary button" type="button" onclick="sendVCode();">Onay Kodu Gönder</button>
<span id="vcode_verify_desc" style="display:none;">Cep telefonunuza gelen onay kodunu aşağıya girin.</span>
<input id="vcode" style="display:none;" type="text" class="input" name="vcode">
<script>
window.onload = function() {
 if($('html').attr('data-app') == 'admin') {
  $('#vcodeSend').hide();
 }
}

function sendVCode() {

  $('#vcodeSend').hide();
  $('#vcode_verify_error_desc').hide();

  var gsm_number = $('.field_iletimerkezi_gsm').val();
  var xfToken  = $("input[name='_xfToken']").val();

  if($('html').attr('data-template') == 'account_details') {
   var url = XF.config.url.fullBase + 'account/verify';
  } else {
   var url = XF.config.url.fullBase + 'register/verify';
  }

  $.ajax({
    type: "POST",
    url: url,
    data: 'gsm_number=' + gsm_number + '&_xfToken=' + xfToken,
    success: function(obj) {
      var status = obj.split(':');
      if(status[0] == 'success') {
        $('#vcode_verify_desc').show();
        $('#vcode').show();
      } else {
        $('#vcode_verify_error_desc').html(status[1]);
        $('#vcode_verify_error_desc').show();
        $('#vcodeSend').show();
      }
    }
  });
}
</script>
 • Başka bir alana değer girmeden kaydedin.