Server Dashboard
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
observer-react
observer-ws
.gitignore
LICENSE
Observer.pptx
README.md

README.md

observer

Server Dashboard Project for TTMS0500 / TTMS0900

Usage

 • Pull repo git clone https://ilp0/observer.git
 • cd observer
 • Import the sql database to your mysql/mariadb server.
 • Edit the config file in ------- and insert your mysql server ip, port, desired password.
 • Start backend by running npm install & npm start in the observer-ws directory
 • Copy the contents of the observer-react/build/ directory to your web-server

Ajankäyttö ja projektin työstäminen

27.9.2018

 • Suunnittelua

7.10.2018

 • Suunnittelua ja backendin vääntöä

9.10.2018

 • Lisää backendin vääntöä ja testailua

10.10.2018

 • Backendiin MySQL
 • Frontendin aloittelua bootstrapilla + javascriptillä

11.10.2018

 • Backend config tiedoston generointi ja määrittelyt
 • Frontendin päätettiin tehdä React natiivilla. Dokumentoinnin lukua.

13.10.2018

 • Service statuksen lähetys

19.10.2018

 • Frontendin ja backendin koodailua, dokumentoinnin lukua

24.10.2018

 • Hurja koodaus putki, kumpaankin, backendiin sekä frontendiin. + tunteja dokumentaation lukua

25.10.2018

 • Koodausputki jatkuu, pääpaino backendissä.

26.10.2018

 • Single-server näkymän muutoksia, charttien lisäys

6.11.2018

 • MySql muutoksia ja sourcekoodien siirtelyä

12.11.2018

 • Buildin setuppaaminen. Front-end muutoksia

13.11.2018

 • Kommentointia ja mysql muutoksia

20.11.2018

 • Friendlyname display

23.11.2018

 • Paljon muutoksia, lisäyksiä ja korjauksia koko projektiin.

26.11.2018

 • Service statukset nätisti näkyviin, pieniä backend muutoksia sekä hiomista presentaatiota varten.

27.11.2018

 • Presentaatio TTOS0900 kurssilla.