Skip to content
NokulSoft Tarafından Yapılan Uygulamalar
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
AGNOHesapla
ParaDonustur
PardusKlavuz
Troll
LICENSE
README.md

README.md

NokulSoft'un Yaptığı Uygulamalar

  • Uygulamalar özgür yazılım lisansı ile lisanslanmıştır.
  • Tamamiyle isteğinize göre güncelleme verebiliriz, yapabilirsiniz.
  • Talep ettiğiniz uygulamaları (mobil-web) geliştirip yayınlayabiliriz.
  • Destek olmak için bağış yapabilir veya uygulamaları indirebilirsiniz.

Uygulamaların İndirme Linkleri:

Döviz Çevir Uygulamasını İndirmek İçin: Google Play Store

Pardus Kılavuz Uygulamasını İndirmek İçin: Google Play Store

Troll Uygulamasını İndirmek İçin: Google Play Store

AGNO Hesapla Uygulamasını İndirmek İçin: Google Play Store

You can’t perform that action at this time.