Skip to content
RELIC - example repo for refactoring structured code to object oriented in php
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Application
.htaccess
index.php
readme.md

readme.md

Refactoring példa

A feladat a példánál az, hogy csináljunk egy beléptető rendszert struktúrált programozással, amit aztán oo-ra alakítunk.

A beléptető rendszer 3 oldalból fog állni: login, logout, profile. A login csak jelszót kér be, amit magának küld el, és összehasonlítja az aktuálissal. Mivel csak egy jelszó lesz, ezért adatbázisra nincs szükség, elég egy json vagy xml fájlban letárolni.

Gyakorlatilag készen van.

Flow

√ Nincs több olyan kódrészlet, ami újrahasznosítható. Ha bővíteném a funkciókat, akkor keletkeznének ilyenek.

A jogosultság ellenőrzést ki lehet tenni abstract controller-be.
A container-t ha túl nagy lesz szét lehet darabolni kisebb containerekre.
A view-nál ha több űrlap lesz, akkor a mostani Html osztály helyett egy általános html építőt lehet csinálni.
A router-nél is lehet egy jobb megoldást összehozni, ahol minden egyes action-höz külön útvonalat lehet megadni annotációban.
És még nagyon hosszan lehetne sorolni...

√ A View-oknál a hibaüzeneteket jobb, ha konstruktorral injektálom be, mint hogy emiatt külön osztályok legyenek.

Nem volt okvetlen fontos, inkább csak arra való tekintettel, ha esetleg később egyszerre több hibaüzenetet küldenek valamelyiknél.

√ A Container átadása a View-oknak nagyon sokszor szerepel a kódokban. Ezzel lehetne valamit kezdeni...

A html-t lehetne példányosítani az AbstractView-ban is akár, úgy eltűnne ez a probléma.

√ A view-nál érdemes lenne eltüntetni az anonim függvényt, és egy metódust betenni a helyére callback-nek.

√ Sok a Profile-al kapcsolatos use bejegyzés az AuthController-ben. Át kell rakni másik Controller-be a profile action-t.

Egyelőre még az AuthInput és az AuthModel, amit használ. A profile-hoz tartozó kódot, ki kell emelni ezekből az osztályokból.
Az AuthInput-nak nincs semmivel közös kódja, több űrlap kéne, hogy általános részt ki lehessen emelni belőle.
A ProfileModel-t megcsináltam. A ProfileController-ben még mindig szerepel az AuthModel a jogosultság ellenőrzés miatt.
A jogosultság ellenőrzést egy szinttel feljebb lehetne tenni, ha lenne még olyan controller vagy action, ami használja.

√ Van egy csomó Auth kezdetű osztályunk, azokat érdemes lenne összevonni egyetlen névtérbe.

√ Rendezzük egy kicsit a névtereket, hogy jobban látszódjon mi melyik réteghez tartozik.

√ Csináljunk sima osztályt az összes statikusból. Aminél olyanok a konstansok, azokat tegyük be a Container-be.

√ Az AuthModel és a Store példányok közvetlen átadása helyett adjuk át magát a Container-t.

Így nem kell bajlódni azzal, hogy egy csomó setter metódust vagy constructor paramétert adjunk meg.
Mellesleg gyorsabb lesz a kód tőle, mert nem példányosítja az egyes osztályokat, csak amikor szükség van rájuk.
A Container-ben a sok !isset-es ismétlődést csak úgy lehet kiváltani, ha __call-ra tesszük az adatok kérését.
A __call esetében viszont elveszik többek között az automatikus kiegészítés.
További hátránya a mostani változatnak, hogy nincs típusellenőrzés a container-rel megadott paraméterekre.
A típusellenőrzést az egyes osztályokbak setterekkel lehet megoldani. Nekem most nincs rá szükségem, mert kicsi a kód.

√ El kell érni, hogy az AuthModel-ben cserélhető legyen a JsonStore bármilyen másik Store interface-t implementáló megoldásra.

Egyelőre betettem az AuthModel-be a Store példányosítást. Kénytelen voltam a bootstrapből kiszedni a json fájl helyét.
A példányosítás nem az AuthModel feladata, ez több dologból is elég tisztán látszik.
Az egyik ilyen, hogy több absztrakciós szint van jelen az osztályban, ezt a protected jelzi.
A másik, hogy minden alkalommal meg kell nézni, hogy megvan e a példány egy-egy store-ból, amikor elkérjük.
A harmadik, hogy két dolgot csinál az AuthModel, példányosít, és kezelő a felhasználó azonosítást.
Tegyük egy absztrakciós szinttel feljebb a Store példányosítást.
Máris egy fokkal jobb, most viszont a Controller-be került a példányosítás, ami szintén nem jó.
Tegyük még feljebb. Most a Router-ben van. Ott már majdnem jó, de az is két dolgot csinálna, tegyük még feljebb.
A Bootstrap-ben sincs jó helyen, mert ő az autoload-ot állítja be, az absztrakciós szint viszont megfelelő.
Ezt onnan látni, hogy már a Router-nél eltűnt a példány meglétét ellenőrző feltétel.
Szóval a Bootstrap alatt van a megfelelő helye a Routerrel egy szinten.
Az Autoload-nak is lehet csinálni egy külön osztályt, az is ugyanazon az absztrakciós szinten kell, hogy legyen.
Most szét van szedve rendesen a példányosítás, de még mindig a Bootstrap-ban van, így az túl sok dolgot csinál.
Ki kell emelni egy IoC container-be a példányosítást ahhoz, hogy minden okés legyen.
A Container kódjának cserélésével esetleg config fájlba szervezésével így már tetszőleges Store beállítható.

√ Némileg zavaró az újrahasznosításnál, hogy ki kell írni, hogy redirect vagy display. Csinálni kellene külön RedirectView-okat.

√ Statikus metódus nem lehet absztrakt, emiatt hibát kapok az AbstractView-nál. Át kell írni nem statikusra a View osztályokat.

√ Üzenetküldés a hibák okáról.

Beszórtam try-catch blokkba a controller-ben található kódot, leírtam a commentekben, hogy melyik mikor fut le.
Jelenleg még úgy tűnik, hogy ismétlődő kód van néhány helyen, de ez azért van, mert nem adtam át a hibaüzeneteket.
Az adat tárolási hibára nincs felkészítve a rendszer, azzal is kezdeni kell valamit.

✕ A jelszó tároló osztály nem cserélhető ki valami könnyen, mert bele van kódolva az AuthModel-be a használata.

Elég lenne azt beírni a kódba, hogy minden DataStore interface-t teljesítő osztályt használhat.
Ezt osztályok nevének átadásával lehetne megoldani, ami nehéz módosíthatósághoz vezetne.
Ha példányosítanám ezeket a tároló osztályokat, akkor nem lenne szükség az osztály név átadására.

✕ Sok helyen ismétlődik a false-re ellenőrzés. Ez erősen összefügg a hibakezeléssel.

A kivételek dobásához nem elegek a statikus osztályok.
A kivételeket példányosítani kell.

✕ Az AuthController-t szét lehetne vágni, hogy kövesse a View mintáját, tehát legyen külön ProfileView és külön AuthView.

Ez a probléma akkor is nagyon hamar jelentkezne, ha több funkcióval bővítenénk az alkalmazást.
Ehhez bele kell nyúlni a Router-be, mert csak egy Controller-t támogat a jelenlegi formájában.
A Router módosítása szintén elég nehézkes statikus osztályokkal.
A fő gond ott van, hogy szövegesen kell megadni az osztályneveket, ezért azok nehezen módosíthatóak.
Ehhez már nem elég statikus osztályok használata. Anonim függvényekkel megoldható, de nem lenne annyira rendezett, mint a mostani változat.

✕ A Html form metódus hívásai ilyenek.

Át lehetne őket tervezni, de ahhoz már nem biztos, hogy elegek a statikus osztályok.

√ Keressünk további kódrészleteket, amik ismétlődnek.

√ A Session-nél is ugyanígy lehetne a DataStore interface-t használni, elvégre ő is adatot ment.

√ Meg kell nézni, hogy a DataStore és a HashStore felcserélhető e, lehet, hogy nincs is szükség külön tömbben tárolásra json-ban.

Ez mondjuk saját tudatlanságból alakult így. Ezzel kapcsolatban érdemes egy Store interface-t definiálni.

√ Nem tiszta az AbstractView szerkezete, a display metódus paraméter listája eltérő a ProfileView esetében.

Kiemeltem külön metódusba. Betettem egy interface-t, ami leírja, hogy hogyan kell kinézni egy View-nak.
Az interface-ek megvédenek attól, hogy véletlen felülírjad az eredeti paraméterlistákat örököltetésnél.
A ProfileView osztály több dolgot csinál, mint kellene neki, ezt az is jelzi, hogy displayUpdated kint van a View interface-ből.
Továbbörököltettem a ProfileView-ot, most már minden publikus metódusa bent van a View interface-ben, szóval úgy néz ki, mint bármelyik View.

√ Ki kell emelni az azonos kódot külön osztályba, hogy ne ismétlődjön.

A probléma itt az, hogy a külön osztálynak át kell adni a paramétereket. Így viszont értelmetlen létrehozni, mert nem változik semmit az azonos kód.
Helyette csináltam egy absztrakt osztályt, amitől örököltetem az azonos kódot, így mindkét leszármazott megkapja azt.

√ Az AuthView két dolgot csinál, kirajzolja a bejelentkezős oldalt és a profil oldalt is. Ez ütközik az SRP elvbe, szét kell vágni két osztályra.

Szétvágtam, viszont vannak nagyon hasonló részek a két View osztályban, érdemes lenne őket azonosan elnevezni.

√ A DataStore-nál át kell írni a mentés helyét, mert nem kapja meg, hogy az alkalmazás éppen milyen mappában van. Ezt kéne valahogyan megoldani.

√ Csináljunk külön osztályt az autoloader-hez is, tegyük az Application mappába az alkalmazásunkat, hogy a Router ne az index.php-val legyen egy szinten.

√ Emeljük ki a konstansokat külön osztályváltozókba.

Az AuthView-nál látható, hogy elég nehezen boldogulunk a konstansok átadásával. Azért egy kis trükközéssel megoldható.
A Redirect kódja rossz helyen van. Ezt többek között abból látni, hogy hasonlóak a konstansok, mint az AuthView-nál.

√ Rendezzük egy kicsit a metódus- és osztályneveket.

√ Tegyük át névterekbe és osztályokba a mostani kódot, és írjunk hozzá autoloader-t. Úgy jobban követhetőek lesznek a függőségi viszonyok.

✕ Csináljunk felhasználóbarát hibaüzenetet arról, hogy miért nem működött a bejelentkezés, vagy bármi egyéb. Loggoljuk a hibákat.

Minden függvény false-t ad vissza hiba esetén, ezt viszont csak nagyon sok munkával lehetne átírni használhatóra.
A kivételeket, try-catch blokkot az oo programozásban pont erre találták ki, szóval felesleges feltalálni a spanyol viaszt.

✕ Csináljunk autoloader-t, hogy ne kelljen kiírni a require-t minden függőséghez. Így a fájlok tetszőleges logika szerint áthelyezhetőek lesznek.

Php-ben csak osztályokra működik az autoload-er. Így viszont ha bármi változik a könyvtárszerkezetben, akkor minden require-t egyesével át kell írni.
Előbb, vagy utóbb túl nagyok lesznek a rétegek fájljai, szét kell bontani őket, és rengeteg require-t át kell majd írni emiatt.

✕ Tegyünk prefix-et minden egyes függvényhez, hogy lássuk, melyik függvény melyik réteghez tartozik. Ennek további előnye, hogy újra felhasználható lesz egy-egy függvény név tőle, ill. hogy ránézésre tudjuk mit hol keressünk.

Nagyon hamar kiderül, hogy ez nem járható út, mert nagyon hosszú függvénynevek lesznek.
Előbb, vagy utóbb viszont elfogynak a felhasznált nevek, úgyhogy muszáj lesz névtereket vagy osztályokat használni.

√ Csináljunk front controller-t, hogy újra tudjuk hasznosítani a require sorokat a wwwroot-ban lévő fájlokban.

Nem volt szükség a front controllerre az újrahasznosításban, anélkül is ment.
Ettől függetlenül megvalósítottam, hogy levédjem a store.json fájlt.

√ Tegyük külön fájlokba az egyes rétegeket.

wwwroot - kérések kezelése
  Controller
    input - űrlap adatok beolvasása
  Model
    session - állapot tárolása, változtatása a munkamenetben
      access - hash készítés és tárolás
        crypto - hash készítés
        hashStore - hash tárolás
          store - adatok config fájlba írása
  View
    document - konkrét oldalak megjelenítése
      html - html komponensek
    redirect - konkrét oldalakra átirányítás

√ Dolgozzunk még egy kicsit az ismétlődések eltüntetésén.

√ A kód ismétlődéseket tegyük ki külön fájlokba.

√ Adjunk hozzá logout lehetőséget.

√ Adjuk hozzá az állapot tárolását a munkamenetben.

√ Csináljuk meg a profil oldalt egyelőre jogosultság ellenőrzés nélkül, és állítsunk be egy jelszót.

√ Csináljuk meg a feldolgozót, ami ellenőrzi a jelszót.

√ Először szórjuk össze a login űrlapot.

You can’t perform that action at this time.