Skip to content
Riigikogu valimiste 2019 piraat-avaandmed
Branch: master
Clone or download
Latest commit e87101b Mar 6, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md Update README.md Mar 5, 2019
kand.py Add scraper and scraped data. Feb 16, 2019
mand.py Add full table of results. Mar 5, 2019
rk2019-full.ods Add full table of results. Mar 5, 2019
rk2019-kandidaadid.csv Correct data and add column titles. Feb 16, 2019
rk2019-mandaadid.csv Fix header. Mar 5, 2019
rk2019-tulemused.csv Add proper headers. Mar 5, 2019
tul2.py Add results. Mar 5, 2019

README.md

rk2019-data

Vabariigi valimisteenistus palus selle geriljaavaandmete paketi riigi avaandmete varamust eemaldada põhjendusega, et see rikub häid praktikaid. Ise AvTS § 29 lg 3‒6 poolt ette nähtud kohustust ei täida, teistel aidata ei lase — sic transit gloria mundi!

Allalaaditud andmeid koondav LibreOffice'i arvutustabel on see siin.

Riigikogu valimiste 2015 gerilja-avaandmed leiad siit.

Tahad rohkem open datat, siis liitu Open Knowledge Estonia tiimiga ja nõuame andmed koos välja!

You can’t perform that action at this time.