The hackerspace in Sofia
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

init Lab

Общност от компютърни творци, маниаци и любители, обединени около физическото място, моделирано от тях самите, за да се превърне в идеалната вдъхновяваща и стимулираща продуктивността и изобретателността среда.

github.com/initLab/initLab е централното място за комуникация по въпроси, свързани с управлението на init Lab.

Ако имаш идея, питане или забележка за управлението на Лаба, създай ново issue и управителният съвет ще му обърне внимание.