Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Миграция на мейла към self-hosted решение #134

Open
ignisf opened this issue Jul 5, 2016 · 8 comments

Comments

@ignisf
Copy link
Member

commented Jul 5, 2016

Отварям това issue, само за да съм сигурен, че няма да изпусна, когато някой се засили да го прави. Изобщо не припирам да се прави :)

 • Да видим дали можем да запазим услугите без пощата
 • да видим в кои услуги какво имаме
  • drive
  • docs
  • sheets
  • groups
  • youtube
  • calendar
  • hangouts
 • да се направи списък на какви пощи трябва да се пренесат
  • лични
  • групи
@ignisf

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

commented Jul 5, 2016

Къде си представяш да се премести?

Ако е на нещо дедикейтед (и различно от марла), Mail in a Box дава наготово:

Прекрасен и прост (ала не е нужно да си крокодил, за да админстваш мейл сървър) админ интерфейс, Drive, Docs, Sheets, Calendar (през OwnCloud). И се инсталира върху Ubuntu, така че може да се подкара Prosody, ако се счете за нужно.

За мейлинг листата не знам дали има нещо интелигентно.

@ignisf

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

commented Jul 5, 2016

Дава още UI за админстване на DNS, така че и жлото да може да добавя записи.

@krokodilerian

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Jul 5, 2016

Честно казано, представях си да преместя пощата при мен, и вече да forward-вам на който трябва където иска. Всичките други неща са гигантски shit, пълен с дупки и не виждам проблем да си стои в google...

@ignisf

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

commented Jul 5, 2016

Айде да го говорим специално на някой УС, че има да се осмислят разни неща.

@krokodilerian

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Jan 15, 2017

Аз го върша малко по малко. Първо изместих us@, следва members.

@krokodilerian

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Sep 18, 2017

Ще го местим изцяло при мен, като изберем един ден за целта.

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Dec 19, 2017

Решихме да го преместим в лаба. #188

@vlood vlood added the on hold label Feb 9, 2019

@user890104 user890104 removed the on hold label Aug 20, 2019

@user890104 user890104 removed this from the Близкото бъдеще milestone Aug 20, 2019

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Aug 20, 2019

Планирано е за началото на септември 2019.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
4 participants
You can’t perform that action at this time.