Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Пожарна безопасност според нормите #171

Open
vlood opened this issue Aug 8, 2017 · 18 comments

Comments

@vlood
Copy link
Member

commented Aug 8, 2017

 • да се проучат изискванията
 • да се покрият изискванията
  • да се подготвят евакуационни схеми
  • да се разпечатат и налепят евакуационни схеми
  • да се купят пожарогасители, куки и стикери
  • да се се инсталират пожарогасителите

@vlood vlood added this to the 30 септ. 2017 milestone Sep 19, 2017

@vlood

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

commented Sep 19, 2017

@lz1irq ще говори с digger, така че да се изясни какво е добре да направим.

@lz1irq

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Sep 20, 2017

Тази вечер ще си говоря с него.

@lz1irq

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Sep 20, 2017

Трябва ни по един пожарогасител в помещение и в коридорите. За нашите нужди са достатъчни 6 кг прахови пожарогасители тип ABC (гасят всичко).

Има изискване пожарогасителите да не стоят на земята - трябва да си купим стойки или куки за закачане на стена (за предпочитане второто). Мястото, където стои всеки пожарогасител, трябва да бъде обозначено със стикер.

Също така имаме нужда от няколко евакуационни схеми -до входната врата и в няколко от помещенията. Схемата представлява чертеж на лаба със следните елементи:

 • червена точка, обозначаваща текущото местоположение
 • плътна зелека стрелка, указваща пътя за излизане.

Всички неща (без схемите, тях мога да ги направя и аз) можем да закупим от магазин на бул. Тодор Александров №13 (фирма "СИВ-90").

@lz1irq

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Sep 20, 2017

Със схемите се заемам аз. Ще снимам тези в офиса и ще ги използвам за вдъхновение.

Трябва да измислим къде точно да разположим пожарогасителите, което мисля също да го има на схемата.

@vlood

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

commented Sep 21, 2017

Благодаря ти за инфото, @lz1irq! Четейки тук (http://gibko-9.com/faq/) стигам до заключението, че "нямаме право" сами да си правим схемите, а те трябва да се сътворят от лицензирана фирма. Мисля да отскоча до магазина в началото на Раковска и да ги подпитам и там за тия неща. Ако СИВ-90 не се водят специални с цената или услужливостта си, бих предпочел по-близките търговци на пожарогасители, особено ако наистина трябва да купим 10 бройки прахови и ако всичките се налага да са по 6 кила.

В общи линии идва въпросът дали искаме да сме правно изрядни или просто искаме да сме прилично обезопасени. Изготвянето на схемата и поставянето на нея и други допълнителни означения би ни струвало около 100 лева, гледайки пак в същия FAQ линк.

@vlood

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

commented Jan 11, 2018

Нека оцелеем зима...

@vlood

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

commented Feb 22, 2018

@vlood

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

commented Apr 18, 2018

Говорихме с digger за пожарогасителите - 4 броя ABC по 6 кила прахови ни вършат достатъчно работа - 1 в кухнята, 1 в коридора, 1 в лекционната и 1 в работното помещение. Вариантите за закупуване са следните:

Трябва да си сложим и стикери/табелки, както и подложки за самите пожарогасители. Изберете си пожарогасители и ще ги поръчам до края на седмицата.

@lz1irq

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Apr 18, 2018

На мен първите ми изглеждат ОК.

Освен изброените локации обаче ми се иска да имаме един пожарогасител и някъде около коневръза, за да може влизащ в лаба човек да реагира при запалване на рака. Също така е добре да има пожарогасител (дори и по-малък) в аквариума.

@vlood

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

commented Apr 18, 2018

На мен също ми се струва смислено да имаме пожарогасител и долу, точно заради рака, ама дигъра нещо не беше фен на идеята май. Иначе пожарогасителя в коридора ще е под аптеката, точно срещу насквариума, заради което е излишно и вътре да се вкарва още един.

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Jan 20, 2019

Дарил съм един автомобилен пожарогасител в срок на годност, някъде в хаквариума е. Не е според нормите, но поне сме малко по-спокойни, когато си играем със запалими и запалващи неща.

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Feb 9, 2019

Събрани са пари за покупка на 4 бр. пожарогасители. Ще ги закупим на 10.02.2019 г. (може би)

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Feb 10, 2019

Изглежда, че фирмите които ги продават, не работят в неделя...

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Feb 13, 2019

В петък (15.02) съм отпуск, ще ходя да купя тогава.

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Apr 5, 2019

Поръчах с фактура на Лаба. Вторник ще дойдат вкъщи, и ще ги донеса вечерта.

@tochev

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Apr 21, 2019

Пожарогасителите са в лаба.
Установихме че е силно препоръчително да не стоят на земята и трябва да се организираме да ги монтираме (имат си стойки за стена).
Също така имаме стикери и инструкции.

@ignisf

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Apr 21, 2019

важно е като има пожар да отвориш менюъла и да прочетеш как се използва пожарогасителя :)

@ignisf

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Apr 21, 2019

ISO TS 11602-1-2010:

5 General requirements

5.1 Extinguishers shall be maintained in a fully charged and operable condition, and shall be kept in their designated places at all times when not being used.

5.2 Extinguishers shall be conspicuously located where they will be readily accessible and immediately available in the event of fire. Preferably, they shall be located along normal paths of travel, including exits from areas.

5.4 Extinguishers shall not be obstructed or obscured from view, with the exception that in large rooms and in certain locations where visual obstruction cannot be completely avoided, means shall be provided to indicate the location of the extinguishers.

5.5 Extinguishers shall be installed on hangers or in brackets, or mounted in cabinets, unless the
extinguishers are of the wheeled type.

5.6 Extinguishers installed under conditions where they are subject to dislodgement shall be installed in specifically designed brackets.

5.7 Extinguishers installed under conditions where they may be subject to physical damage shall be protected from impact.

5.8 Extinguishers having a gross mass of 18 kg or less shall be installed so that the top of the extinguisher is not more than 1,5 m above the floor. Extinguishers having a gross mass greater than 18 kg (except wheeled types) shall be installed so that the top of the extinguisher is not more than 1,0 m above the floor.

The clearance between the bottom of extinguishers mounted on hangers or brackets and the floor shall not be less than 3 cm.

5.9 When mounted or placed in their intended location, the operating instructions shall face outwards or towards the most likely direction of access.

5.3 Cabinets housing extinguishers shall not be locked, with the exception that where extinguishers are subject to vandalism, locked cabinets may be used, provided they include means of emergency access.ISO/TS 11602-1:2010(E)

5.10 Where extinguishers are installed in closed cabinets that are located outdoors, or are exposed to elevated temperatures, such cabinets shall be provided with ventilation openings.

5.11 Extinguishers shall not be installed in areas where temperatures are outside the range marked on the extinguisher, or where they may be exposed to elevated temperatures from heating sources.

5.12 Units of measurement in this part of ISO 11602 are in accordance with the International System of Units (SI). Other commonly used non-SI units, such as bar, are given in brackets after the appropriate SI unit. See ISO 80000-1.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
5 participants
You can’t perform that action at this time.