Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Тестване и евентуално поправяне на отоплителната печката в кухнята над вратата #186

Open
Dyno1990 opened this issue Nov 25, 2017 · 19 comments

Comments

@Dyno1990
Copy link

commented Nov 25, 2017

Над вратата в кухнята има отоплителна печка, на която липсват всякакви интерфейси за пускане/спиране.

Трябва да се провери дали печката работи, ако да ще е добре да се измисли начин да се включва и спира безопасно.

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Dec 7, 2017

Днес мисля да я погледна.

@Dyno1990

This comment has been minimized.

Copy link
Author

commented Dec 7, 2017

И аз си мислех да хвърля едно око. Особено както изглежда, че май управлението е било вързано на някъде другаде ако наистина кабела, който е около печката е вързан за нея.

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Dec 7, 2017

С Владо разкачихме тоците на печката, и я свалихме от стената. Почистихме я с Иво, и сега е в малко разглобено състояние. Тествахме трите реотана поотделно - както се казва "работят като слънце", че и топлят даже. Ключа е в непоправимо състояние, трябва ни или нов, или да вържем цялото нещо на един външен ключ. На етикета пише 1800W (3 реотана, предполагам по около 600W), така че един 16А ключ ще свърши работа. Мислех си за ключ от старите български печки, тип Мечта/Раховец та ако някой има нещо подобно под ръка, ще свърши работа.
Ще пробвам да сглобя цялото нещо утре, и да го оборудваме с кабел.

Остава за въреше:

  1. закрепяне в тоалетната, най-вероятно над вратата
  2. прекарване на ток до там
  3. тестване
@vlood

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Dec 8, 2017

@krokodilerian

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Dec 8, 2017

@vlood, това има смисъл за тоалетната, ако ще местим там печката, за кухнята не знам колко ще е полезно.
(+ трябва да имаме как да я спираме за лятото :) )

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Dec 8, 2017

Фотоклетката ще издържи ли около 2 kW? Мога да донеса едни 30A релета...

@Dyno1990

This comment has been minimized.

Copy link
Author

commented Dec 8, 2017

Фотоклетката не знам дали ще издържи, но може би има как просто да я вържем към реле, което да издържи. Т. е. да включва релето, а не директно печката. Алтернативен и доста по-сложен, но и по-интересен вариант е да се върже към едно олинуксимо през реле, и да го вържем към термометрите (или да сложим датчки в тоалетната за температура) и да се включва примерно когато има хора в лаба и температурата на лаба/тоалетната е под някаква стойност.

@lz1irq

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Dec 8, 2017

Само на мен ли ми се струва, че тези автоматизации са леко излишни и най-вероятно повече време ще се опитваме да ги накараме да работят добре, отколкото ще ги ползваме? Ако наистина му се играе на някого, няма лошо, но нека да има ръчен override.

@vlood

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Dec 8, 2017

Фотоклетката точно за такъв вариант като допълнителен switch я имах, просто нямам толкова акъл в главата, че да се сетя за релето. Иначе си прав, @lz1irq, че малко се предобря с идеите.

При всички положения смятам за важно нещо да може да спира автоматично печката, защото в противен случай редовно ще се забравя за през нощта, което не е много на оферта за сметката ни за тока. Дали ще е фотоклетка, времеви брояч или мъничък хищник, който я гаси, когато не вижда нищо червено освен самата печка с инфрачервения си взор.

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Dec 8, 2017

Може ли да сложим един прост таймер с врътка, който да си пускат хората като им е студено, и той да си спре като мине времето?
image

@lz1irq

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Jan 21, 2018

Ходих да търся ключ в електромагазина до лаба, но там ми казаха, че продават основни части за (индустриални?) машини. Тези дни ще потърся в кварталните железарии.

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Mar 23, 2018

img_20180324_015547
Бета версия, за минути става страшна жега вътре

@vlood

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Mar 25, 2018

Wunderbar! @user890104 взе ли таймер, или това остава да го случим? Ако ми кажеш от къде, мога и аз да го взема.

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Mar 25, 2018

Не съм, но има изведен щепсел отвън, ще пуснем и един удължител до него. Всеки таймер с Шуко щепсел и контакт за 220V/16A ще ни свърши работа.

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Apr 17, 2018

Ще монтираме ключ за бойлер отвън, и печката ще се включва от него. Вътре може да ѝ интегрираме един терморегулатор (на мястото на счупения ключ), но трябва да намерим подходящ първо.

@vlood

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Dec 30, 2018

@user890104 , ръч, ръч! Тая работа ако се случи преди Нова Година, ще е приказно!

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Jan 1, 2019

img_20190101_232121
img_20190101_232132
Ключът на печката е монтиран и етикиран. Прекаран е нов 2.5мм^2 кабел от кутията до ключа. Кабелите в кутията са вързани наново, с WAGO клеми. Въпреки това, инсталацията в стената е с 1.5мм^2 (даже на места 1мм^2) и греят сериозно когато се ползат печки/климатици в другите стаи. Решението е нова електро инсталация, ама е за следващо issue.

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Jan 20, 2019

TODO: защита от прегряване. Да изберем и да купим подходящ терморегулатор, а аз ще го монтирам в печката.

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Jul 30, 2019

Не знам как се прави такава защита.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
5 participants
You can’t perform that action at this time.