Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Мейлинг листи #188

Open
user890104 opened this issue Dec 9, 2017 · 3 comments

Comments

@user890104
Copy link
Member

commented Dec 9, 2017

На УС от 18.09 се реши следното:
Гласува се да направим мейлинг листа yo@initlab.org с публично записване и отписване, автоматични нотификации за евенти и комункация между абонатите. Копираме целия мембърс вътре еднократно + всички от гугъл групата, и deprecate-ваме и двете. Преместване на initlab.org от гугъл в marla - поща, мейлинг листи (Васил). 5 гласа за.

Пускам го на отделни парчета, в горе-долу хронологичен ред:

  • правене на мейлинг листа yo@initlab.org на марла с публично записване и отписване и комункация между абонатите

  • автоматични нотификации при публикуване на евент в уърдпреса (плъгин, ако не - ще напиша скрипт който да рови RSS-а, и да праща по мейл квото ново види)

  • копиране на целия мембърс вътре еднократно

  • копиране на всички от гугъл групата еднократно

  • официален мейл до новата листа, че двете други се обединяват, deprecate-ват, и че който иска да се отпише, може да го направи от ТУК (линк) а ако негов приятел иска да се запише, може да го направи от ТУК (линк)

  • преместване на пощенските кутии @initlab.org от гугъл в spitfire

  • преместване на останаите мейлинг листи (us@, etc.?) от гугъл в spitfire

@krokodilerian

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Dec 18, 2017

yo е готово. След малко наливам members вътре.

@krokodilerian

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Dec 18, 2017

Налял съм members и google групата в yo. Някой (@vlood ?) иска ли да напише приветственото писмо, или аз да се напъна?

@user890104

This comment has been minimized.

Copy link
Member Author

commented Dec 18, 2017

С Владо решихме, нотифайъра да чете от RSS на събитията, и да спами по мейла като види нещо ново. Ще има допълнителен "флаг" кога нещо да се публикува, за да не се праща информация за недописани събития.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
2 participants
You can’t perform that action at this time.