Skip to content

inthescales/PoshReVo

trunk
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poŝa Reta Vortaro

Poŝa Reta Vortaro (PoŝReVo) estas vortaro de Esperanto, forme de aplikaĵo por iOSaj aparatoj (iPhone kaj iPad). Ĝi enhavas kaj prezentas la artikolojn de Reta Vortaro (ReVo).

La apo estas havebla senpage che la apo-vendejo de Apple ĉi tie.

La Datumbazo

PoŝReVo uzas datumbazon konstruitan el la fonto-dosieroj de ReVo. Oni povas kostrui aktualan 'Core Data'-datumbazon de la ReVo-enhavoj per la skriptoj en ĉi tiu kodaro. 'prepari_chion.sh' komencas la tutan taskaron (notu ke 'instali_datumbazon.sh' movos la produktaĵojn al ilia fina loko).

About

Reta Vortaro por iOS aparatoj

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages