Reta Vortaro por iOS aparatoj
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Base.lproj
PoshReVo.xcodeproj
PoshReVo.xcworkspace
PoshReVo
PoshReVoTests
PoshReVoUITests
Prepariloj
LICENCO
Podfile
README.md

README.md

PoshReVo

Posha Reta Vortaro

Konstruado de la datumbazo:

 • elshutu la tutan retpaghan font-kodaron de La Reta Vortaro (http://reta-vortaro.de/tgz/index.html - tion nomata "fontdosieroj")
 • Rulu 'prep.rb', kun la loko de la elshutita revo doseriujo kiel parametro -tio kreos dosierujon "preparita"
 • Movu la "preparita" dosierujon en la "Datumoj" dosierujo de la XCode projekto.
 • En AppDelegate.swift, shanghi la kreiDatumbazon valoron al "true".
  • Tiustate, rulado de la iOS-programo komence konstruos Core Data datumbazon kiu enhavos la vortarajn datumojn.
 • Post tio, refiksi la valoron de kreiDatumbazon kiel "false".
 • Trovu la "PReVoDatumoj.sqlite" dosiero kiu kreis la programon, kaj movu ghin en la "DatumoJ" dosierujon.
 • Vi povas forigi la "preparita" dosierujon
 • Aldonu la "PReVoDatumoj.sqlite" dosiero al la "Copy Bundle Resources" listo sub la projektaj agordoj
 • Kun "PReVoDatumoj.sqlite" en "Datumoj", kaj aldonita la bundle, la programo funkcios normale.