katalog towarów

Rafał edited this page Jan 25, 2017 · 8 revisions

importowanie katalogu towarów

import katalogu towarów ma dwa zadania

 1. import inicjalny z dopisaniem nowych pozycji wraz z nazwami, oznaczeniami
 2. aktualizacja cennika z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (jeżeli katalog nie jest pusty to standardowo jest w tym trybie - nieznalezione pozycje nie są dopisywane: patrz komendy specjalne)

import z arkusza kalkulacyjnego

Z katalogu towarów należy w pierwszym kroku wyeksportować aktualną listę towarów (zestawienia - format txt). Na ekranie parametrów należy wskazać te rodzaje cen, które będą aktualizowane a także w szczególności zaznaczyć pole MADARID. Otrzymany plik (z katalogu Moje dokumenty) można wczytać do arkusza kalkulacyjnego, w którym można zmienić wybranym towarom ceny (dopuszczalna jest również zmiana grupy). Następnie zapisać arkusz kalkulacyjny w formacie 'CSV' i zaimportować go(transmisje - import TXT, CSV). przykładowy plik

KODMADAR  INDEX  JM cena 1 GRUPA  
961 0C-7702-1010    0,00    
725 0C-1101-0911    0,00    
777 0C-1115-1207    0,00    
809 0C-A088-0507    100,00   

format DBF (Teta, DCGS) (przykład) importowane pola:

nazwa, index, sww, pkwiu, jm (miara), vat (stawka), cena, cena_zak

format faktura NT (przykład)

  <field name="KOD" type="INTEGER" pk="1"/>
     <field name="SYMBOL_TOWARU" type="STRING"/>
     <field name="NAZWA" type="STRING"/>
     <field name="VAT" type="INTEGER"/>
     <field name="CENA" type="CURRENCY"/>
     <field name="CENA_BRUTTO" type="CURRENCY"/>
     <field name="CENA_ZAKUPU" type="CURRENCY"/>
     <field name="CENA_ZAKUPU_BRUTTO" type="CURRENCY"/>
     <field name="CENA_HURT1" type="CURRENCY"/>
     <field name="CENA_HURT1_BRUTTO" type="CURRENCY"/>
     <field name="CENA_HURT2" type="CURRENCY"/>
     <field name="CENA_HURT2_BRUTTO" type="CURRENCY"/>
     <field name="CENA_HURT3" type="CURRENCY"/>
     <field name="CENA_HURT3_BRUTTO" type="CURRENCY"/>
     <field name="J_M" type="INTEGER"/>
     <field name="SWW" type="STRING"/>
     <field name="KOMENTARZ" type="STRING"/>

format txt (przykład)

NAZWA(NAME), NAZWA2(NAME2), CENA, CENAZAKUPU, GRUPA, SCANCODE, INDEX(INDX, INDEKS, KOD), CENA1(2,3), CENAN1, VAT(PODATEK), JM(MIARA), SWW, PKWIU

komendy specjalne

 • DOPISZ tryb dopisywania: rozszerza katalog towarów,
 • UZUPNAZWY tryb aktualizacji nazwy
 • UTF8 strona kodowa
 • 1250 strona kodowa