mfisk

MetiumIoT edited this page Feb 12, 2018 · 40 revisions

Home


Program mfisk.exe pozwala na współpracę programu "w chmurze" z urządzeniami podłączonymi lokalnie do komputerów. Zastosowaniem mfisk.exe jest umożliwienie m.in. połączenie czytnika kart z kwalifikowanym podpisem elektronicznym do programu czy też wydruku paragonów fiskalnych z programu przeglądarkowego. Drukarki fiskalane posiadające homologację do pracy w Polsce stosują port RS-232 jako główne medium komunikacyjne. Porty USB są skonfigurowane w ten sposób, że w systemie są widoczne jako RS-232 (wirtualne porty szeregowe). Przeglądarki internetowe do komunikacji korzystają z protokołu HTTP, który nie obsługuje portów RS oraz USB. Z tego powodu obsługa urządzeń podłączonych do komputera za pomocą portów RS zdalnie za pomocą przeglądarki obecnie nie jest możliwa.

Instalacja i konfiguracja programu mfisk.exe

Aby możliwy był wydruk paragonu fiskalnego z programu "w chmurze" należy:

 1. Pobrać program mfisk.exe na komputer, do którego podłączone jest urządzenie. Pobrany program należy umieścić np. w folderzeC:\mfisk\.

 2. Należy utworzyć skrót do programu mfisk.exe. Następnie utworzony skrót należy wyedytować (PPM - Właściwości) i w polu Element docelowy zmienić wpis C:\mfisk\mfisk.exe na C:\mfisk\mfisk.exe HTTP https://madar7.pl:8001 gdzie https://madar7.pl:8001 jest adresem pod którym użytkownik loguje się do systemu.

 3. Następnie należy uruchomić program mfisk.exe z utworzonego wcześniej skrótu.

Uwaga! Sugeruje się dodanie utworzonego skrótu, do autostartu systemu operacyjnego, gdyż aby możliwe było użycie czytnik kart z kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy też drukowanie paragonów fiskalnych program musi być uruchomiony z utworzonego skrótu.

Zastosowania

 1. [Uruchomienie drukarki fiskalnej](drukarka fiskalna)
 2. [Zdalne uruchomienie odczytu z kas fiskalnych](Kasa fiskalna)
 3. [Zdalne uruchomienie drukarki metek](Drukarka metek)

Przydatne informacje:

$4	COM1:19200:MUX0:1	5	Elzab
$9	COM3:19200:MUX0:1	5	Elzab

Składnia:

mfisk HTTP adresIP [Rodzaj] [nrCOM] [nrKASY] [drukarka]

Użyte symbole:

Symbol   | Opis
---------- | -------------
adresIP  | oznacza adres, na którym uruchomiony jest madarmobile
Rodzaj   | moze przyjac nazwy: ELZAB, POSNET, ELEMIS, FAREX, VENTO, NOVITUS fiskalną
      | - definiuje drukarkę fiskalną
nrCOM   | COM1, COM2, COM3 : numer portu komunikacyjnego
nrKASY   | oznacza numer mfisk wybrany w konfiguracji (opcjonalnie)
drukarka  | BROTHER,ZEBRA - drukarka kodów kreskowych
-----------| -------------

Więcej informacji: Informacje o mfisk'u: