Balon Şeklinde Etiket Oluşturmak
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Pods
Tut_TagListView.xcodeproj
Tut_TagListView.xcworkspace
Tut_TagListView
Podfile
Podfile.lock
README.md

README.md

Mobil Uygulama Dersleri - iOS Notları

Balon Şeklinde Etiket Oluşturmak

iOS uygulamanızı geliştirirken balon şeklinde etiketler oluşturmak istediğiniz durumlar zaman zaman olabilir.

Benim olmuştu. Buldum, araştırdım, öğrendim ve sıra yazılım dünyasıyla paylaşmaya geldi 😊

Uygulayacağımız işin adı tag list diye geçiyor. Bazen gereken anahtar kelimeleri yazmayınca aradığınızı bulmak çok zor olabiliyor gerçekten 🙂

Tag list konseptini uyguladığımız zaman uygulamamızda sizin istediğiniz veya kullanıcının girdiği String leri baloncuk içine almış olacağız.

Hemen örnek proje üzerinden başlayalım 🔨

Devamını oku...