Telefon Numarası Formatlamak
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Tut_TelefonNumarasiFormatlamak.xcodeproj
Tut_TelefonNumarasiFormatlamak
README.md

README.md

Mobil Uygulama Dersleri - iOS Notları

Telefon Numarası Formatlamak

Telefon numarası formatlamak nasıl yapılır öğreniyoruz 📖

iOS uygulamanızda telefon numarasıyla alakalı işler yapacaksanız, özellikle de kullanıcıdan numara bilgisi alacaksanız telefon numarası formatlamak önemli bir konu haline gelecektir.

Kullanıcı da telefon numarası girerken boşluk, parantez, kısa çizgi vs ile formatlamayla uğraşmak istemez.

Devamını oku...