Skip to content
.Net Client Kütüphanesi
C# Other
 1. C# 99.4%
 2. Other 0.6%
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
IPara.DeveloperPortal.Core
IPara.DeveloperPortal.WebSamples
.gitattributes
.gitignore
README.md
desktop.ini
ipara-net-mvc.sln

README.md

iPara .Net Kütüphanesi

iPara .Net Client Kütüphanesidir. iPara API'lerine çok hızlı bir şekilde bağlanmanızı sağlayan bu projeyi indirip hızlıca inceleyebilirsiniz.

Kullanım

iPara servislerini kullanabilmek için iPara'ya üye olmalısınız. Üye olduktan sonra iPara sizinle private ve public keylerinizi paylaşacaktır. Paylaşılan bu anahtarları kendi projenizde ilgili yerlere yazarak saklamanız ve kullanmanız gerekmektedir.

Önemli Notlar

Örnek projelerimizi daha iyi anlamak için iPara geliştirici merkezini takip etmeniz büyük önem arz etmektedir.

İlgili örnek proje bir Class Library ve bir de .Net MVC Web projesi barındırır. İlgili örneği kendi private key ve public key'inizle birlikte test ederek kullanabilirsiniz. Örnek datalardaki değişkenleri kendi projenizdeki gerçek verilerle set etmeyi unutmayınız.

 • Servisleri kullanabilmek için iPara kurum başvuru aşamalarını tamamlamış olmanız gerekmektedir. Başvuru adımlarını tamamladıktan sonra kurum panelinizden alabileceğiniz public ve private key bilgileri ile servisleri kullanabilirsiniz.
 • Entegrasyon işlemlerinde encoding “UTF-8” kullanılması gerekmektedir. Özellikle token parametresinden kaynaklı alınan hataların büyük çoğunluğu encoding problemlerinden kaynaklanmaktadır. Ek olarak XML dili için olan özel karakterlerin gönderiminde hata almamak için yine encoding yapılması gerekmektedir.
 • Servis isteği yaparaken göndermiş olduğunuz alanların başında ve sonunda oluşabilecek boşluk alanlarını kaldırmanızı ( trim() ) önemle rica ederiz. Çünkü bu alanlar oluşacak hash sonuçlarını etkilemektedir.
 • Entegrasyon dahilinde gönderilen input alanlarında, kart numarası alanı dışında kart numarası bilgisi gönderilmesi halinde işlem reddedilecektir.

Önemli Uyarı:

iPara örnek projelerinin amacı, yazılım geliştiricilere iPara servislerine entegre olabilecek bir proje örneği sunmak ve entegrasyon adımlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Projeleri doğrudan canlı ortamınıza alarak kod değişimi yapmadan kullanmanız için desteğimiz bulunmamaktadır. Projeyi bir eğitsel kaynak (tutorial) olarak kullanınız.

Test Kartları

Testleriniz sırasında aşağıdaki kart numaralarını ve diğer bilgileri kullanabilirsiniz.

Sıra No Kart Numarası SKT CVC
1 4282209004348015 12/22 123
2 5571135571135575 12/22 000
3 4355084355084358 12/22 000
4 4662803300111364 10/25 000
5 5166570072166334 10/25 000
6 4022774022774026 12/18 000
7 5456165456165454 12/18 000
8 4531444531442283 12/18 000
9 5818775818772285 12/18 000
10 4508034508034509 12/18 000
11 5406675406675403 12/18 000
12 4025903160410013 07/20 123
13 5345632006230604 03/19 310
14 4282209027132016 05/18 358
15 4029400154245816 03/24 373
16 4029400184884303 01/23 378

Hash Hesaplama

iPara servislerine entegre olurken alınan hataların en sık karşılaşılanı hash değerinin doğru hesaplanmasıdır. Hash değeri her servise göre değişen verilerin yanyana eklenmesi ile oluşan değerin bir dizi işleme tabi tutulması ile oluşur.

Aşağıdaki adreste hash hesaplama ile ilgili detaylar yer almaktadır. Yine burada yer alan interaktif fonksiyon ile hesapladığınız hash fonksiyonlarını test edebilirsiniz.

iPara Hash Hesaplama

Her örnek projenin Helper sınıfı içinde hash hesaplama ile alakalı bir fonksiyon bulunmaktadır. Entegrasyon sırasında bu hazır fonksiyonları da kullanabilirsiniz.

Canlı Ortama Geçiş

 • Test ortamında kullandığınız statik verilerin canlı ortamda gerçek müşteri datasıyla değiştirildiğinden emin olun.
 • Canlı ortamda yanlış, sabit data gönderilmediğinden emin olun. Gönderdiğiniz işlemlere ait verileri mutlaka size özel panelden görüntüleyin.
 • Geliştirmeler tamamlandıktan sonra ödeme adımlarını, iPara test kartları ile tüm olası durumlar için test edin ve sonuçlarını görüntüleyin.
 • iPara servislerinden dönen ve olabilecek tüm hataları karşılayacak ve müşteriye uygun cevabı gösterecek şekilde kodunuzu düzenleyin ve test edin. iPara hata kodları kullanıcı dostu mesajlar olup müşterinize gösterebilirsiniz.
 • Hassas olmayan verileri ve servis yanıtlarını, hata çözümü ve olası sorunların çözümünde yardımcı olması açısından loglamaya dikkat edin.
 • Canlı ortama geçiş sonrası ilk işlemleri kendi kredi kartlarınız ile deneyerek sonuçlarını size özel kurum ekranlarından görüntüleyin. Sonuçların ve işlemlerin doğru tamamlandığından emin olun.

Sorularınız olması durumunda bize Destek üzerinden yazabilirsiniz.

You can’t perform that action at this time.