Skip to content
main
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
bin
 
 
 
 
db
 
 
doc
 
 
lib
 
 
log
 
 
 
 
 
 
tmp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iPara Ruby On Rails Client Kütüphanesi

iPara Ruby On Rails Client Kütüphanesidir. iPara API'lerine çok hızlı bir şekilde bağlanmanızı sağlar. https://www.ipara.com.tr adresimizden mağaza başvurusu yaparak hesabınızı açabilirsiniz.

Entegrasyon sürecinde dikkat edilecek noktalar

iPara servislerini kullanabilmek için iPara'ya üye olmalısınız. Üye olduktan sonra Mağaza Listesi > Detay sayfası içerisindeki Public ve Private Key sizinle paylaşılacaktır. Paylaşılan bu anahtarları ipara-ruby projesinde ApplicationController'da yer alan publicKey ve privateKey alanlarına eklemeniz gerekmektedir.

class ApplicationController < ActionController::Base
  @@settings = Settings.new
  @@settings.PublicKey = '' #//"Public Magaza Anahtarı - size mağaza başvurunuz sonucunda gönderilen public key (açık anahtar) bilgisini kullanınız.",
  @@settings.PrivateKey = '' #"Private Magaza Anahtarı - size mağaza başvurunuz sonucunda gönderilen privaye key (gizli anahtar) bilgisini kullanınız.",
  @@settings.BaseUrl = 'https://api.ipara.com/' #iPara web servisleri API url'lerinin başlangıç bilgisidir. Restful web servis isteklerini takip eden kodlar halinde bulacaksınız.
  @@settings.Version = '1.0' # Kullandığınız iPara API versiyonudur.
  @@settings.Mode = 'T' #Test -> T, entegrasyon testlerinin sırasında "T" modunu, canlı sisteme entegre olarak ödeme almaya başlamak için ise Prod -> "P" modunu kullanınız.
  @@settings.HashString = '' #// Kullanacağınız hash bilgisini, bağlanmak istediğiniz web servis bilgisine göre doldurulmalıdır. Bu bilgileri Entegrasyon rehberinin ilgili web servise ait bölümde bulabilirsiniz.
  @@settings.Echo = ''
end

Örnek projelerimizdeki servislerimizi daha iyi anlamak için iPara geliştirici merkezini takip etmeniz büyük önem arz etmektedir.

 • Entegrasyon işlemlerinde encoding “UTF-8” kullanılması önerilmektedir.Token parametrelerinden kaynaklı sorun encoding probleminden kaynaklanmaktadır. Özel karakterlerde encoding işlemi yapılmalıdır.
 • Servis isteği yaparaken göndermiş olduğunuz alanların başında ve sonunda oluşabilecek boşluk alanlarını kaldırmanızı ( trim() ) önemle rica ederiz. Çünkü bu alanlar oluşacak hash sonuçlarını etkilemektedir.
 • Entegrasyon dahilinde gönderilen input alanlarında, kart numarası alanı dışında kart numarası bilgisi gönderilmesi halinde işlem reddedilecektir.

iPara örnek projelerinin amacı, yazılım geliştiricilere iPara servislerine entegre olabilecek bir proje örneği sunmak ve entegrasyon adımlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Projeleri doğrudan canlı ortamınıza alarak kod değişimi yapmadan kullanmanız için desteğimiz bulunmamaktadır. Projeyi bir eğitsel kaynak (tutorial) olarak kullanınız.

Kurulum

Ruby on Rails projesini bundle install --binstubs komutu ile yapılandırmanız gerekmektedir. Sonrasında Gemfile.json'daki bilgilere uygun olarak gem paketlerinin ve /bin dizininin kurulduğunu göreceksiniz.

Test Kartları

Başarılı bir ödemeyi test etmek için aşağıdaki kart numaralarını ve diğer bilgileri kullanabilirsiniz.

Sıra No Kart Numarası SKT CVC Banka Kart Ailesi
1 4282209004348015 12/22 123 Garanti Bankası BONUS
2 5571135571135575 12/22 000 Akbank AXESS
3 4355084355084358 12/22 000 Akbank AXESS
4 4662803300111364 10/25 000 Alternatif Bank BONUS
5 4022774022774026 12/24 000 Finansbank CARD FINANS
6 5456165456165454 12/24 000 Finansbank CARD FINANS
7 9792023757123604 01/26 861 Finansbank FINANSBANK DEBIT
8 4531444531442283 12/24 000 Aktif Yatırım Bankası AKTIF KREDI KARTI
9 5818775818772285 12/24 000 Aktif Yatırım Bankası AKTIF KREDI KARTI
10 4508034508034509 12/24 000 İş bankası MAXIMUM
11 5406675406675403 12/24 000 İş bankası MAXIMUM
12 4025903160410013 07/22 123 Kuveyttürk KUVEYTTURK KREDI KARTI
13 5345632006230604 12/24 310 Aktif Yatırım Bankası AKTIF KREDI KARTI
14 4282209027132016 12/24 358 Garanti Bankası BONUS
15 4029400154245816 03/24 373 Vakıf Bank WORLD
16 4029400184884303 01/23 378 Vakıf Bank WORLD
17 9792350046201275 07/27 993 TÜRK ELEKTRONIK PARA PARAM KART
18 6501700194147183 03/27 136 Vakıf Bank WORLD
19 6500528865390837 01/22 686 Vakıf Bank VAKIFBANK DEBIT

Test kartlarımızda alınan hata kodları ve çözümleriyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilmek için iPara Hata Kodları inceleyebilirsiniz.

Örnek Kullanım Yöntemi

  def nonThreeDPayment
    if request.post?
      req = Nonthreedpaymentrequest.new

      req.OrderId = SecureRandom.uuid
      req.Echo = 'Echo'
      req.Mode = @@settings.Mode
      req.Amount = '10000'
      req.CardOwnerName = 'Murat Kaya'
      req.CardNumber = '5456165456165454'
      req.CardExpireMonth = '12'
      req.CardExpireYear = '24'
      req.Installment = '1'
      req.Cvc = '000'
      req.ThreeD = 'false'
      req.UserId = ''
      req.CardId = ''

      #region Sipariş veren bilgileri
      req.Purchaser = Purchaser.new
      req.Purchaser.Name = 'Murat'
      req.Purchaser.SurName = 'Kaya'
      req.Purchaser.BirthDate = '1986-07-11'
      req.Purchaser.Email = 'murat@kaya.com'
      req.Purchaser.GsmPhone = '5881231212'
      req.Purchaser.IdentityNumber = '1234567890'
      req.Purchaser.ClientIp = '127.0.0.1'

      #endregion

      #region Fatura bilgileri
      req.Purchaser.Invoiceaddress = Purchaseraddress.new
      req.Purchaser.Invoiceaddress.Name = 'Murat'
      req.Purchaser.Invoiceaddress.SurName = 'Kaya'
      req.Purchaser.Invoiceaddress.Address =
        'Mevlüt Pehlivan Mah. Multinet Plaza Şişli'
      req.Purchaser.Invoiceaddress.ZipCode = '34782'
      req.Purchaser.Invoiceaddress.CityCode = '34'
      req.Purchaser.Invoiceaddress.IdentityNumber = '1234567890'
      req.Purchaser.Invoiceaddress.CountryCode = 'TR'
      req.Purchaser.Invoiceaddress.TaxNumber = '123456'
      req.Purchaser.Invoiceaddress.TaxOffice = 'Kozyatağı'
      req.Purchaser.Invoiceaddress.CompanyName = 'iPara'
      req.Purchaser.Invoiceaddress.PhoneNumber = '2122222222'

      #endregion

      #region Kargo Adresi bilgileri
      req.Purchaser.Shippingaddress = Purchaseraddress.new
      req.Purchaser.Shippingaddress.Name = 'Murat'
      req.Purchaser.Shippingaddress.SurName = 'Kaya'
      req.Purchaser.Shippingaddress.Address =
        'Mevlüt Pehlivan Mah. Multinet Plaza Şişli'
      req.Purchaser.Shippingaddress.ZipCode = '34782'
      req.Purchaser.Shippingaddress.CityCode = '34'
      req.Purchaser.Shippingaddress.IdentityNumber = '1234567890'
      req.Purchaser.Shippingaddress.CountryCode = 'TR'
      req.Purchaser.Shippingaddress.PhoneNumber = '2122222222'

      #endregion

      #region Ürün bilgileri
      req.Products = Array.new
      p = Product.new
      p.Title = 'Telefon'
      p.Code = 'TLF0001'
      p.Price = '5000'
      p.Quantity = 1
      req.Products << p

      p = Product.new
      p.Title = 'Bilgisayar'
      p.Code = 'BLG0001'
      p.Price = '5000'
      p.Quantity = 1
      req.Products << p

      #endregion

      @returnData = req.execute(req, @@settings) #3D secure olmadan ödeme servisinin başladığı kısımdır.
    else

    end
  end

Hash Hesaplama

iPara servislerine entegre olurken alınan hataların en sık karşılaşılanı hash değerinin doğru hesaplanmasıdır. Hash değeri her servise göre değişen verilerin yanyana eklenmesi ile oluşan değerin bir dizi işleme tabi tutulması ile oluşur.

Aşağıdaki adreste hash hesaplama ile ilgili detaylar yer almaktadır. Yine burada yer alan interaktif fonksiyon ile hesapladığınız hash fonksiyonlarını test edebilirsiniz.

iPara Hash Hesaplama

Her örnek projenin Helper sınıfı içinde hash hesaplama ile alakalı bir fonksiyon bulunmaktadır. Entegrasyon sırasıdna bu hazır fonksiyonları da kullanabilirsiniz.

Canlı Ortama Geçiş

 • Test ortamında kullandığınız statik verilerin canlı ortamda gerçek müşteri datasıyla değiştirildiğinden emin olun.
 • Canlı ortamda yanlış, sabit data gönderilmediğinden emin olun. Gönderdiğiniz işlemlere ait verileri mutlaka size özel panelden görüntüleyin.
 • Geliştirmeler tamamlandıktan sonra ödeme adımlarını, iPara test kartları ile tüm olası durumlar için test edin ve sonuçlarını görüntüleyin.
 • iPara servislerinden dönen ve olabilecek tüm hataları karşılayacak ve müşteriye uygun cevabı gösterecek şekilde kodunuzu düzenleyin ve test edin.
 • iPara hata kodları kullanıcı dostu mesajlar olup müşterinize gösterebilirsiniz.
 • Hassas olmayan verileri ve servis yanıtlarını, hata çözümü ve olası sorunların çözümünde yardımcı olması açısından loglamaya dikkat edin.
 • Canlı ortama geçiş sonrası ilk işlemleri kendi kredi kartlarınız ile deneyerek sonuçlarını size özel Kurum ekranlarından görüntüleyin. Sonuçların ve işlemlerin doğru tamamlandığından emin olun.

Sorularınız olması durumunda bize Destek üzerinden yazabilirsiniz.

Versiyon Yenilikleri

Versiyon Versiyon Yenilikleri
1.0.1 -İki adımlı ThreeD ödemesi kaldırılıp Tek adımlı ThreeD ödemesi eklendi.
-Ödeme sorgulama servisinde ek olarak tarih filtresi eklendi.
-Link ile ödeme, ödeme linki sorgulama,ödeme linki silme servisleri eklendi.
-Ürün iade bilgisi sorgulama,ürün iade talebi oluşturma servisleri eklendi.
-Bin sorgulama servisine tutar bilgisi eklenerek komisyon bilgisi kullanıcıya sunuldu.

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages