Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bpp-on-docker

https://travis-ci.org/iplweb/bpp-on-docker.svg?branch=master

Pliki Dockera i skrypty Makefile ułatwiające tworzenie obrazów oprogramowania BPP i pomocniczych.

Plik Makefile definiuje następujace rodzaje celów:

  • -stable: buduje wersję teoretycznie stabilną, instalowaną z repozytorium pakietów Pythona PyPI.
  • -unstable: buduje wersję niestabilną, instalowaną wprost z repozytorium GitHub.

Jeżeli chcesz po prostu uruchomić oprogramowanie BPP:

$ make run-stable

To polecenie uruchomi kilka kontenerów za pomocą docker-compose, przeprowadzi migrację bazy danych i uruchomi serwer aplikacji nasłuchujący pod adresem http://127.0.0.1:8080/

Domyślny login do systemu to tradycyjnie admin/admin .

About

Skrypty Dockera budujące kontener zawierający stabilną wersję BPP

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published