Skip to content

irontec/Jaigiro-mobile

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
iOS
 
 
 
 
 
 

Jaigiro-mobile

Android OS & iOS.

Euskal jaien bira egin nahi al duzu? Jaigirok zure kokapenaz baliaturik, tokiak eta egunak zure mugikorrera urbiltzen dizkizu.

Adierazi ze jaietara zoazen eta zure lagunei iragarri sare sozialen bitartez. Osatu ezazu zure plana!

Bertsioa

Android 1.0.1

iOS 1.0.0

Libreriak

Erabilitako libreriak (Android):

Erabilitako libreriak (iOS):

Lizentzia

GPL v3

Free Software, Hell Yeah!

About

Android OS & iOS. Euskal jaien bira egin nahi al duzu? Jaigirok zure kokapenaz baliaturik, tokiak eta egunak zure mugikorrera urbiltzen dizkizu.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published