Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
k8s
 
 
 
 
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandatkollen

Mandatkollen är ett verktyg för att underlätta för medborgare, journalister och analytiker att visualisera och dra slutsatser kring de parlamentariska effekterna av olika hypotetiska valresultat. Du får gärna använda skärmdumpar från Mandatkollen i egna poster och artiklar så länge du anger källan.

Mandatkollen är utvecklad av Iteam och Lennox PR. Vill du använda Mandatkollen som en inbäddad funktion på din hemsida eller nyhetstjänst? Kontakta robert.svensson@lennoxpr.se

Så funkar det:

I visualiseringen fördelas mandaten över Riksdagens 349 platser utifrån ett hypotetiskt valresultat som du bestämmer. Om du flyttar ett reglage för ett parti så anpassas alla de andra partiernas andelar proportionerligt. Om ett parti hamnar under riksdagsspärren på 4 procent så tilldelas de inga mandat. Fördelningen av mandat är justerade enligt 2018 års regler för mandatfördelning. Har du förslag på hur vi kan förbättra den här tjänsten? Kontakta christian.landgren@iteam.se.

Underlag

Röstresultatet som visas initialt kommer från SCB valundersökning som genomfördes i maj 2017.

Hjälp till

Om du har förbättringsförslag kan du antingen lägga till en issue eller göra en pull request via Github.

Avsändare

Licens

MIT Copyright (c) 2017 Iteam Solutions AB

About

Räkna på olika valresultat och se effekterna för riksdagen

Topics

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published