Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Poškození programu #7609

Closed
cyberduck opened this issue Nov 14, 2013 · 1 comment
Closed

Poškození programu #7609

cyberduck opened this issue Nov 14, 2013 · 1 comment

Comments

@cyberduck
Copy link
Collaborator

@cyberduck cyberduck commented Nov 14, 2013

d680f99 created the issue

Došlo k poškození programu, který se mi nepodařilo znovu spustit - příčinu neznám!
V hlášce bylo uvedeno, at aplikaci smažu a znovu nainstaluji - udělal jsem to 2 - 3x - nepomohlo to!

Dnes když jsem si chtěl aplikaci stáhnout z AppStoru - byla už jen placená - jak to???

Použil jsem Time Machine a vrátil se o týden zpět a všu už funguje!

Dotaz zní - proč už nemám aplikaci na appstore zaplacenou???

Děkuji za odpověď

Olin H.

@cyberduck
Copy link
Collaborator Author

@cyberduck cyberduck commented Nov 15, 2013

@dkocher commented

Please update to version 4.4.1 available in the Mac App Store. Duplicate for #7557.

Loading

@cyberduck cyberduck closed this Nov 15, 2013
@iterate-ch iterate-ch locked as resolved and limited conversation to collaborators Nov 26, 2021
Sign up for free to subscribe to this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in.
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
1 participant