Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Kursmateriale for Python/Django-kurs på NTNU 2011-03-02
Python
Fetching latest commit...
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
iterwiki License only for code
presentation
.gitignore
README.markdown

README.markdown

IterWiki

Dette er et eksempel på en wiki applikasjon som skal lages under Iterates Django kurs på NTNU 2. mars 2011.

Den har ingen eksterne depedencies, dvs man trenger kun python >= 2.4 og django >= 1.2.

Lykke til!

Something went wrong with that request. Please try again.