Project files for the first bachelor Engineering
Java Shell JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.ICAClient
.android
.eclipse/org.eclipse.platform_3.7.0_185596441
analyse
workspace/.metadata
README
getData.sh
labo4.sh
labo6.sh
pullcounter.sh
settings.sh
update-udev.sh
update.sh

README

Ingenieursproject: De Stappenteller
-----------------------------------

Het is de eerste maal dat we dit project organiseren, er kunnen zich
dus wel ergens wat nukken en mankementen voordoen, maar die proberen
we zo snel en efficient mogelijk op te lossen. Een methode die we 
daarvoor aanwenden is de home directory op je Ubuntu Live DVD aan te
passen zodat ze als git [1,2,3] repository kan dienen.

De HOME directory
=================

Als je de machine boot vanaf de DVD, dan wordt je normaliter ingelogd als de
gebruiker 'ubuntu'. Bij het inloggen wordt er automatisch gekeken als er
eventueel updates beschikbaar zijn en worden die gedownload. Het is dus wel
belangrijk dat je toegang hebt tot het internet.


Eclipse
=======

TODO: uitleg.[1] http://git-scm.com
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Git_(software)
[3] http://progit.org/