Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code
This branch is 22 commits ahead, 27 commits behind Swader:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
bin
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

readme.md

Itpastorn's Homestead Improved

A fork of the fork of the original Laravel Homestead, for my students.

Hur du använder detta projekt

 1. Hämta hem och installera Git, VirtualBox och Vagrant enligt instruktioner i arbetsboken.
 2. Du förutsätts ha en mappstruktur enligt arbetsbokens rekommendation. Den summeras i kommande punkter (3-5).
 3. Sökvägen till din hemkatalog är vanligtvis C:\Users\username\ på Windows och /home/username/ på Linux och Mac OS X.
 4. I din hemmamapp bör du ha en mapp som säkerhetskopieras med en molntjänst, som Dropbox, OneDrive eller Google Drive. (iCloud är svår att använda i det här sammanhanget pga. Apples krångliga sökvägar.) Har du ingen molntjänst, ersätt mappen cloud nedan med den katalog du använder lokalt, exempelvis Documents. Tips: Utforska dina kataloger på din dator med kommandotolken för att se vad de heter. Utforskaren i Windows och Finder på Mac har "användarvänliga" namn på mapparna, som inte stämmer överens med vad de egentligen heter i filsystemet.
 5. Detta är din mappstruktur:
  ~
  + (molntjänstmapp)
   + webdev  // Allt du gör i alla webbteknikkurser
    + ips-hs // Denna mapp kommer du snart att skapa med Git
    + webprojects
     + webbutveckling-1 // Denna katalog måste finnas enligt bokens instruktioner
      + servertest
      + laxhjalpen
       + html
      + ovningar
     + webbserverprogrammering-1    // Denna katalog kan skapas senare
      + html
     + webbutveckling-1-slutuppgift  // Ditto 
      + html
     + webbserverprogrammering-1-slutuppgift // Ditto
      + html

De enda mapparna som redan måste vara skapade ännu är alltså webdev som innehåller mappen webprojects och den innehåller i sin tur mappen webbutveckling-1 med undermappen html. (Dessa skapas i "Uppgift noll" i arbetsboken.)

 1. Starta kommandotolken och använd kommandot cd för att ställa dig i mappen webdev.
 2. Skriv dessa kommandon, exklusive kommentarerna som börjar med #
git clone --depth=1 https://github.com/itpastorn/itps-homestead-improved.git ips-hs # Hämtar detta projekt
cd ips-hs
bash bin/folderfix.sh # Skapar inställningar i filen Homestead.yaml - titta gärna på den efteråt
vagrant up
 1. Redigera filen som heter hosts a. I Windows ligger den i mappen C:\Windows\system32\drivers\etc b. På Mac OS X och Linux ligger den i mappen /etc c. Du kan behöva administratörsprivilegier för att kunna ändra i hosts-filen d. Du ska lägga till följande rader:
192.168.10.10	servertest.app
192.168.10.10	laxhjalpen.app
192.168.10.10	wu1-uppgifter.app
192.168.10.10	wu1-slutuppgift.app
192.168.10.10	laxhjalpen-ws.app
192.168.10.10	ws1-uppgifter.app
192.168.10.10	ws1-slutuppgift.app
 1. Öppna en webbläsare och skriv följande adress: http://servertest.app
 2. Kontrollera att installationen fungerat genom att klicka på länkarna. Använd bakåtpilen för att komma tillbaka till startsidan.
 3. TODO SSH
 4. Stäng av servern:
vagrant halt

Förklaring TODO

När du laddat ner det här projektets filer och kört installationsskriptet kommer du ha fått följande server på din dator:

 1. En virtuell virtuell maskin, med operativsystemet Ubuntu, som är en en linuxdistribution.
 2. På den maskinen körs webbservern Nginx, med stöd för PHP och MariaDB (som liknar MySQL).
 3. Webbservern har fyra färdigkonfigurerade virtuella värdar. Det är dessa du når tack vare att du redigerat hosts-filen.
 4. Webbroten för var och en av dessa är den mapp som heter html.
 5. Alla filer som ligger i projektroten kommer att vara åtkomliga såväl som vanligt på den dator du jobbar, och inuti den virtuella maskinen. De utgör en delad arbetsyta. Ändringar i en fil utanför den virtuella maskinen kommer därför att vara synlig inuti den virtuella maskinen, utan att du behöver skicka upp den med FTP eller någon annan teknik för filöverföring. (För servrar som är publika vill man inte ha med allt på servern, utan bara vissa delar, men för utveckling är detta inget problem.)
 6. Inställningarna för den virtuella maskinen och servrarna finns i en fil som heter Homestead.yaml. Titta gärna på den. Härma det som redan står i filen om du vill lägga till fler virtuella värdar.

Lär dig följande kommandon, som måste skrivas när du står i katalogen ips-hs:

 vagrant up     # Bootar up den virtuella maskinen
 vagrant halt    # Stänger av den
 vagrant destroy  # Stänger av och tar bort den. Används om du behöver börja om.
 vagrant provision # Används för att på nytt läsa in Homestead.yaml om den ändrats
 vagrant      # Visar hjälp
 vagrant -h foo   # Visar hjälp om kommandot foo

Manual för Vagrantkommandon

Extra

https://scotch.io/tutorials/how-to-setup-ssh-public-key-authentication

Varför kalla katalogen "ips-hs"

Det är en förkortning av itpastorns Homestead Improved.

Original comments - things do not work exactly the same any more, but the tutorial is still useful

Homestead Improvedaims to make things even simpler. See full explanation with quickstart tutorial here.

About

A personalized fork of the upgraded fork of the original Laravel Homestead, used in my books.

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published