Detta är filer som hör ihop med böckerna Webbutveckling 1, lärobok och arbetsbok, 2016-års upplaga och senare.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
includes
laxhjalpen
node_modules
servertest
uppgifter
.csscomb.json
.csslintrc
.eslintignore
.eslintrc
.gitignore
README.md
browserslist
gulpfile.js
package.json

README.md

webbutveckling-1-flex-studentfiles

Detta är filer och resurser som hör ihop med böckerna Webbutveckling 1, lärobok och arbetsbok, 2016-års upplaga och senare.

  • Här finns texter, bilder och påbörjade HTML- och CSS-filer till demowebbplatsen Läxhjälpen.
  • Här finns också de filer som behövs för uppgifterna i arbetsboken.

Längre instruktioner

Läs i arbetsboken hur du ska hämta dessa filer.

Kort instruktion

Du kan göra en fork av det här projektet här på GitHub, och sedan därifrån hämta filerna till din egen dator via ''git clone''.

Så här gör du en fork

Hämta uppdateringar och buggfixar genom att synka med mitt projekt.

Alternativ kan du hämta detta projekt som en zip-fil. Att köra git clone direkt på projektet som sådant rekommenderas inte.

Errata

De fel som upptäcks i någon av böckerna eller materialet här på GitHub kommer att förklaras och korrigeras som issues här i detta projekt. Du är mycket varmt välkommen att öppna en issue om du själv hittar något fel.

Uppgifter som en samling på CodePen

Samlingen på CodePen. Du kan också Prenumerera på den via RSS.

Enstaka uppgifter

Kapitel 4

Uppgift 4C

Uppgift 4F

Kapitel 9

Uppgift 9A

Kapitel 10

Uppgift 10A

Uppgift 10B

Uppgift 12D