Prilagodba neslužbene LaTeX Europass klase za hrvatski jezik.
TeX Makefile
Switch branches/tags
Nothing to show
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
Makefile
README.md
cv_template_hr.tex
ecvhr.def
publications.bib

README.md

LaTeX Europass template - hrvatski prijevod

S obzirom da neslužbena LaTeX klasa za izradu životopisa u Europass formatu nije dostupna za hrvatski jezik (ili je moja google-fu sposobnost zakržljala :) ), odlučio sam napraviti prilagodbu iste za hrvatski jezik. Ispostavilo se da je postupak relativno jednostavan pa sam ga odlučio dokumentirati ovdje, za slučaj da se nađe još netko s istim problemom. (odnosi se na LaTeX klasu, ne autora - op.ur.)

Postupak je testiran na Ubuntu GNU/Linux distribuciji s texlive paketom, standardni YMMV disclaimer i dalje vrijedi. U mom slučaju, potrebni paketi instalirani su naredbom

sudo apt-get install gedit-latex-plugin texlive-lang-european texlive-formats-extra texlive-latex-extra

Za rad s LaTeX dokumentima koristim gedit-ov LaTeX plugin, pa je zato naredba takva.

Europass klasu potom je potrebno upoznati s činjenicom da postoji novi prijevod, koji se u ovom slučaju naziva croatian. Potrebne su izmjene u datoteci europecv.cls, puna putanja do nje je

/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/europecv/europecv.cls

a sadržaj koji je potrebno dodati je

\DeclareOption{croatian}{%
  \AtEndOfPackage{%
    \InputIfFileExists{ecvhr.def}{}{%
    \ClassWarningNoLine{europecv}{Croatian definition file 'ecvhr.def' not found}}%
  }%
}

Ja sam ga dodao na linije 31-36, ali moguće su i druge lokacije nakon % Set language komentara.

Da stvari budu jednostavnije, priložen je jednostavni Makefile, pa je samo potrebno instalirati prerequisite i pokrenuti

make

te naravno popuniti životopis (cv_template_hr.tex) svojim podacima odnosno prema potrebi kreirati datoteku publications.bib koja će sadržavati popis objavljenih stručnih ili znanstvenih radova koji će biti uključen u životopis.