Skip to content

izibiz/izibiz-php-soap-client

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 

PHP - İZİBİZ ENTEGRASYON TEST PROJESİ

Bu proje Authentication ,e-Fatura, e-Arşiv,e-İrsaliye, Müstahsil ve Smm ürünlerinin izibiz web servis metodlarının testleri örnek olması için yazılmıştır. Yalnızca test web servis sisteminde çalışmaktadır.

İndirilmesi Gerekenler

https://windows.php.net/download adresinden 64bit bilgisayar için "VS16 x64 Non Thread Safe" altındaki zip dosyası indirilir. Bu klasörü C dizini altına çıkarılır. Gelişmiş sistem ayarlarından system variables'a dosyanın yolu path kısmına eklenir.

KURULUM

Projemizi indirdikten sonra vs code ile proje açılır. Terminalde "composer require phpunit/phpunit" komutu çalıştırılır. Komut çalışınca vendor klasörü ve composer dosyaları oluşmaktadır. Sonra "./vendor/bin/phpunit" komutu çalıştırılır ve ".phpunit.result.cache" dosyası oluşur. composer.json dosyasına

												"autoload": {
														"psr-4": {
															"App\\":"app"
														}
													} 

ekleme yapılır. Terminalde "composer update" komutu çalıştırılır.Daha sonra Terminale "./vendor/bin/phpunit --testdox" yazınca testlerimiz çalışmaya başlar. İnvoice testlerinin sadece çalışılması isteniyorsa tests klasörünün altındaki php dosyalarının isimlerinin sonuna Case yazarak ignore edilebilir. , Örneğin "ESmmTest.php" ismini "ESmmTestCase.php" yapılırsa Smm'nin test senaryoları çalışmaz.

About

IZIBIZ Webservice Entegrayon Projesi - PHP

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages